Ôn tập lí 6 kì 1

Đề 1: A. Lí thuyết : 7điểm Câu 1: (1 đ) Hãy nêu cách đo độ dài?

Câu 2 : (1đ ) Khi thả vật rắn vào chất lỏng đựng trong bình chia độ,

 thì chất lỏng từ vạch 125 ml dâng lên đến 170 ml. Thể tích vật rắn là bao nhiêu ?

 Câu 3 : (1đ) Lực là gì? Cho ví dụ ?

 Câu 4 : (2đ) Nêu các kết quả tác dụng của lực ? Mỗi loại cho một ví dụ.

 Câu 5 : (1đ) Một hòn đá được treo vào một sợi dây . Hỏi hòn đá chịu tác dụng của những lực nào ?

 Câu 6 : (1đ) Nêu tên các máy cơ đơn giản thường dùng.

B. Bài Tập : 3điểm

Bài 1: (1,0đ) Biết trọng lượng của một bao gạo là 500 N. Tính khối lượng của bao gạo?

Bài 2: (2,0đ) Một khối kim loại có thể tích 0,2 dm3. Tính khối lượng và trọng lượng của khối kim loại đó. Biết khối lượng riêng là 7800kg/m3.

 

doc1 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 14/11/2014 | Lượt xem: 1017 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập lí 6 kì 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ôn tập lí 6 kì 1 Đề 1: A. Lí thuyết : 7điểm Câu 1: (1 đ) Hãy nêu cách đo độ dài? Câu 2 : (1đ ) Khi thả vật rắn vào chất lỏng đựng trong bình chia độ, thì chất lỏng từ vạch 125 ml dâng lên đến 170 ml. Thể tích vật rắn là bao nhiêu ? Câu 3 : (1đ) Lực là gì? Cho ví dụ ? Câu 4 : (2đ) Nêu các kết quả tác dụng của lực ? Mỗi loại cho một ví dụ. Câu 5 : (1đ) Một hòn đá được treo vào một sợi dây . Hỏi hòn đá chịu tác dụng của những lực nào ? Câu 6 : (1đ) Nêu tên các máy cơ đơn giản thường dùng. B. Bài Tập : 3điểm Bài 1: (1,0đ) Biết trọng lượng của một bao gạo là 500 N. Tính khối lượng của bao gạo? Bài 2: (2,0đ) Một khối kim loại có thể tích 0,2 dm3. Tính khối lượng và trọng lượng của khối kim loại đó. Biết khối lượng riêng là 7800kg/m3. Đề 2: Câu 1: (2đ) a. Xác định GHĐ và ĐCNN của bình chia độ trong Hình 1. b. Cho một vật rắn không thấm nước. Hãy nêu các dụng cụ cần sử dụng và các bước để xác định thể tích của vật rắn đó bằng bình chia độ. Hình1 250cm3 0 cm3 500cm3 Câu 2: (2đ) a. Trọng lực là gì? Nêu rõ phương chiều của trọng lực? b, Khi một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật đó sẽ như thế nào? Lấy ví dụ. c, Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0=5cm; treo vật nặng 300g vào lò xo dãn ra và có chiều dài l=8cm. Tính độ lớn lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo. Câu 3: (2 đ) Một tấm nhôm có thể tích là 250 dm3. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m3. Tính: a/ Trọng lượng riêng của nhôm ? b/ Khối lượng của tấm nhôm ? c/ Trọng lượng của tấm nhôm ? Câu 4: (1đ) a/ Viết công thức tính trọng lượng . b/ Áp dụng: Một chiếc mô tô có khối lượng 2000kg. Tính trọng lượng của môtô. Câu 5: (2đ) a. Nêu các ứng dụng của máy cơ đơn giản trong cuộc sống? b. Muốn đưa một thùng dầu nằng 150 kg từ dưới đất lên xe ô tô. Ta nên sử dụng loại máy cơ đơn giản nào? Nêu rõ lợi ích của máy cơ đơn giản đó? Câu 6: (1đ) Một tảng đá có thể tích 1,2 m3. Cho khối lượng riêng của đá là 2650kg/m3 . Tìm khối lượng và trọng lượng của tảng đá. Đề 3: Câu 1 (1đ): Đổi các đơn vị sau: a. 1,23 m = ………….. dm ; c. 45 ml = …………. cc b. 24,25 kg = ……………g ; d. 678 l = ………….. m3 Câu 2: (2đ) Khi chọn dụng cụ đo độ dài một vật cần chú ý gì ? Hãy cho biết cách đo độ dài một vật ? Câu 3: (2đ) Khi laøm ñöôøng ñi ôû nhöõng vuøng ñoài nuùi, ngöôøi ta khoâng laøm nhöõng ñöôøng thaúng, maø thöôøng laøm nhöõng ñöôøng löôïn ngoaèn ngoeøo. Haõy giaûi thích taïi sao ngöôøi ta laøm nhö vaäy. Câu 4: (1đ) Một vật có khối lượng 25kg. Tính trọng lượng của vật. Câu 5: (1đ)Trong các vật nêu sau đây: dây cao su, tấm kính, lò xo, quyển sách, quả bóng đá, cái thước gỗ, miếng sắt mỏng, dây chì. Hỏi những vật nào có tính đàn hồi ? Câu 6: (2đ). Một vật có thể tích là 2dm3, trọng lượng vật là 15600N. a/ Xác định trọng lượng riêng của vật ?(1đ) b/ Xác định khối lượng riêng của vật và cho biết vật làm từ chất gì? Biết khối lượng riêng của nhôm là: 2700kg/m3; khối lượng riêng của đá là: 2600kg/m3; khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3(2đ) Câu 7: (1đ) Một vật có khối lượng 15,6 tấn và thể tích vật là 2m3 . Tìm khối lượng riêng của vật, vật đó là vật gì?

File đính kèm:

  • docOn tap li 6 ki 1 20122013.doc
Giáo án liên quan