Ôn tập Vật lí 10 học kì 1

ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

I. CHUYỂN ĐỘNG CƠ

1. Hoà nói với bình: “Mình đi mà hoá ra đứng; cậu đứng mà hoá ra đi”. Trong câu nói này thì vật làm mốc là ai ?

A. Hoà B. Bình C. cả Hoà lẫn Bình D. không phải Hoà cũng không phải Bình

2. Chuyển động cơ học là:

A. Sự di chuyển B. Sự dời chỗ

C. Sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian

D. Sự thay đổi vị trí từ nơi này sang nơi khác.

3. Một vật được coi là chất điểm nếu :

A. Vật có thể tích rất nhỏ

B. Vật có khối lượng không đáng kể

C. Vật có trọng lượng rất nhỏ

D. Vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài của quỹ đạo của vật

4. Một hệ quy chiếu gồm có

A. Một hệ toạ độ gắn với vật làm mốc

B. Một vật làm mốc và một mốc thời gian

C. Một vật làm mốc, một hệ hệ toạ độ gắn với vật làm mốc

D. Một hệ toạ độ và một mốc thời gian

5. Tìm phát biểu sai:

A. Mốc thời gian (t=0) luôn được chọn lúc vật bất đầu chuyển động

B. Một thời điểm có thể có gia tốc dương (t>o) hay âm (t<0)

C. Khoảng thời gian trôi qua luôn là số dương (t>0)

D. Đơn vị thời gian của hệ SI là giây (s)

6. Nếu lấy vật mốc là thuyền đang tự trôi theo dòng nước chảy thì vật nào dưới đây được coi là chuyển động ?

A. Con thuyền B. Bèo trôi trên sông C. Bến sông D. Người ngồi trên thuyền

7. Một vật chuyển động khi

A. Vật đi được quãng đường sau một khoảng thời gian

B. Khoảng cách giữa vật và vật mốc thay đổi

C. Vị trí giữa vật và vật mốc thay đổi

D. Cả A, B và C

8. Một hành khách đang đứng chờ xe buýt bên đường. Có các nhận xét sau về trạng thái chuyển động của hành khách này

A. Hành khách đứng yên

B. Hành khách đang chuyển động

C. Hành khách đang chuyển động tròn

D. Chưa có đủ cơ sở để nêu các nhận xét trên.

 

doc17 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 28/11/2020 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập Vật lí 10 học kì 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM I. CHUYỂN ĐỘNG CƠ Hoà nói với bình: “Mình đi mà hoá ra đứng; cậu đứng mà hoá ra đi”. Trong câu nói này thì vật làm mốc là ai ? A. Hoà B. Bình C. cả Hoà lẫn Bình D. không phải Hoà cũng không phải Bình Chuyển động cơ học là: A. Sự di chuyển B. Sự dời chỗ C. Sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian D. Sự thay đổi vị trí từ nơi này sang nơi khác. Một vật được coi là chất điểm nếu : Vật có thể tích rất nhỏ Vật có khối lượng không đáng kể Vật có trọng lượng rất nhỏ Vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài của quỹ đạo của vật Một hệ quy chiếu gồm có A. Một hệ toạ độ gắn với vật làm mốc B. Một vật làm mốc và một mốc thời gian C. Một vật làm mốc, một hệ hệ toạ độ gắn với vật làm mốc D. Một hệ toạ độ và một mốc thời gian Tìm phát biểu sai: Mốc thời gian (t=0) luôn được chọn lúc vật bất đầu chuyển động Một thời điểm có thể có gia tốc dương (t>o) hay âm (t<0) Khoảng thời gian trôi qua luôn là số dương (Dt>0) Đơn vị thời gian của hệ SI là giây (s) Nếu lấy vật mốc là thuyền đang tự trôi theo dòng nước chảy thì vật nào dưới đây được coi là chuyển động ? A. Con thuyền B. Bèo trôi trên sông C. Bến sông D. Người ngồi trên thuyền Một vật chuyển động khi Vật đi được quãng đường sau một khoảng thời gian Khoảng cách giữa vật và vật mốc thay đổi Vị trí giữa vật và vật mốc thay đổi Cả A, B và C Một hành khách đang đứng chờ xe buýt bên đường. Có các nhận xét sau về trạng thái chuyển động của hành khách này Hành khách đứng yên Hành khách đang chuyển động Hành khách đang chuyển động tròn Chưa có đủ cơ sở để nêu các nhận xét trên. II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động thẳng đều ? Một hòn bi trên một máng nghiêng Một hòn đá được ném thẳng đứng lên cao Một xe đạp đang đi trên một đoạn đường thẳng nằm ngang Một cái píttông chạy đi, chạy lại trong một xi lanh Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 2m/s. Vào lúc t1=2s thì x1=5m. Phương trình chuyển động của vật là (x tính bằng m, t tính bằng s) A. x =2t + 5 B. x = -2t + 5 C. x =2t + 9 D. x =2t + 1 Một vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương của trục ox. Gọi x(t) và v(t) là toạ độ và vận tốc tại thời điểm t. Thông tin nào sau đây là đúng ? A. v(t) >0 B. v(t) 0 D. x(t) <0 Vận tốc của các xe như sau: xe 1 36km/h, xe 2 18m/s, xe 3 0,9km/phút, xe 4 100000cm/phút. Xếp theo chuyển động nhanh nhất đến chuyển động chậm nhất như sau: A. Xe1 –xe 2 – xe 3 – xe 4 B. Xe4 –xe 1 – xe 2 – xe 3 C. Xe2 –xe 4 – xe 3 – xe 1 D. Xe3 –xe 1 – xe 2 – xe 4 Để đi từ thành phố M đến thành phố N, các xe thực hiện như sau: xe 1 chuyển động đều trên cả quãng đường với vận tốc 10m/s; xe 2 chuyển động đều trên nửa đoạn đường đầu với vận tốc 6m/s và trên nửa đoạn đường còn lại với vận tốc 14m/s; xe 3 chuyển động trong nửa thời gian đầu với vận tốc 6m/s và trong nửa thời gian còn lại với vận tốc 14m/s. Hỏi xe nào tới đích trước. A. Xe 1. B. Xe 2 C. Xe 1 và xe 2 D. Xe 1 và xe 3 Trong các đồ thị sau đây đồ thị nào diễn tả chuyển động đều I II III IV A. Đồ thị I B. Đồ thị III C. Đồ thị I và III D. Đồ thị II và IV Đồ thị chuyển động của 2 xe được biểu diễn như hình vẽ. Phương trình chuyển động của hai xe A. x1 = 60 + 20t x2 = 20t B. x1 = 40t x2 = 60 - 20t C. x1 = 60 - 20t x2 = 40t D. x1 = 60t + 20 x2 = 20t - 60 III. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Điều nào sau đây là đúng khi nói về tốc độ trung bình Tốc độ trung bìnhlà trung bình cộng của các vận tốc Trong khoảng thời gian t vật đi được quãng đường s, tốc độ trung bình tính trên quãng đường s là : Trong chuyển động biến đổi, tốc độ trung bình trên các khoảng đường khác nhau là như nahu Tốc độ trung bình cho biết tốc độ của vật tại một thời điểm nhất định Điều nào sau đây là sai khi nói về vận tốc tức thời: Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm Vận tốc tức thời là vận tốc tại một vị trí nào đó trên quỹ đạo Vận tốc tức thời là một đại lưỵơng vecto Vận tốc tức thời được tính bằng tỷ số giữa quãng đường đi được với thời gian đi hết quãng đường đó: Chuyển độngh biến đổi đều là nhanh dần đều khi nào ? A. v> 0 B. v 0 D. v.a >0 Trong chuyển động thẳng đều hoặc thẳng biến đổi đều, muốn biết vật chuyển động theo chiều nào trên quỹ đạo, ta xét dấu của: (x, v, a có giá trị đại số) A. Toạ độ x B. Vận tốc v C. Gia tốc a D. Tích số v.a Chuyển động nhanh dần đều và chuyển động chậm dần đều khác nhau ở điểm cơ bản nào ? Gia tốc của chuyển động nhanh dần đều dương, chậm dần đều âm Gia tốc của chuyển động nhanh dần đều âm, chậm dần đều dương Chuyển động nhanh dần đều có hoặc không có vận tốc đầu, chậm dần đều luôn luôn có Chuyển động nhanh dần đều luôn có vận tốc đầu, chậm dần đều có hoặc không Phương trình chuyển động của một chuyển động thẳng là: x = - t2 + 2t + 3 (t>0). Trong giai đoạn đầu, vật chuyển động theo chiều nào trên quỹ đạo và có chuyển động gì ? A. Chiều dương, nhanh dần đều B. Chiều dương, chậm dần đều C. Chiều âm, nhanh dần đều D. Chiều âm, chậm dần đều Cho chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động: x = (2t – 3)2. Vào thời điểm nào, vật dừng lại để đổi chiều chuyển động A. t = 1 B. t = 1,5 C. t = D. t = 3 Sau đây là đồ thị vận tốc - thời gian của một thang máy chạy liên tục.. Dựa vào đồ thị để trả lời câu hỏi từ 8 đến 12 ▬ Thời gian tương ứng với giai đoạn 2 bằng bao nhiêu? A. 5s B. 27,5s C. 37,5s D. 22,5s Gia tốc của chuyển động thang máy trong giai đoạn 1 bằng bao nhiêu ? A. 0,2 m/s2 B. - 0,2 m/s2 C. 0,4 m/s2 D. -0,4 m/s2 Gia tốc của chuyển động thang máy trong giai đoạn 3 bằng bao nhiêu ? A. 0,2 m/s2 B. - 0,2 m/s2 C. 0,4 m/s2 D. -0,4 m/s2 Quãng đường mà thang máy chạy được trong giai đoạn 1 là bao nhiêu ? A. 5m B. 10m C. 15m D. 20m Quãng đường mà thang máy chạy được trong giai đoạn 2 là bao nhiêu ? A. 15m B. 45m C. 35m D. 75m IV. SỰ RƠI TỰ DO 1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự rơi của một vật trong không khí ? Trong không khí các vật rơi nhanh, chậm khác nhau Nguyên nhân của sự rơi nhanh hay chậm của các vật không phải do nặng nhẹ khác nhau Nguyên nhân của sự rơi nhanh hay chậm của các vật là do sức cản của không khí tác dụng lên các vật khác nhau là khác nhau Trong không khí, vật nặng rơi nhanh, vật nhẹ rơi chậm 2. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự rơi tự do của các vật Sự rơi tự do là sự rơi của các vật trong chân không, chỉ dưới tác dụng của trọng lực Các vật rơi tự do tại cùng một nơi thì có gia tốc như nhau Trong quá trình rơi tự do, gia tốc của vật không đổi cả về hướng và độ lớn Gia tốc rơi tự do của một vật phụ thuộc vào khối lượng của vật ấy 3. Điều nào sau đây sai khi nói về gia tốc rơi tự do Tại một nơi, gia tốc rơi tự do không đổi Gia tốc rơi tự do thay đỏi theo vĩ độ Gia tốc rơi tự do g =9,8m/s2 tại mọi nơi Gia tốc rơi tự do thay đổi theo cao độ 4. Một hòn bi được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ một độ cao 44,1m đối với mặt đất. Thời gian hòn bi rơi hết độ cao này là: (g =9,8m/s2 ) A. 0,73s B. 1,7s C. 3s D. 9s 5. Từ cùng một điểm O (x =0), ta thả rơi tự do không vận tốc đầu 2 vật A và B. Vật B thả rơi rơi sau vật A một thời gian là 2s. Nếu chọn gốc thời gian (t=0) là lúc thả rơi vật A thì phương trình chuyển động vật B là: A. B. C. D. 6. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ một độ cao h ở tại nơi gia tốc rơi tự do g = 10m/s2. Trong giây rơi cuối cùng, quãng đường rơi được là 25m. Thời gian rơi hết độ cao h là: A. 2s B. 2,5s C. 4s D. 3s 7. Thí nghiệm của galilê ở tháp nghiêng Pida và thí nghiệm với ống newton chứng tỏ kết quả nào sau đây ? Mọi vật đều rơi theo phương thẳng đứng Rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều Các vật nặng, nhẹ đều rơi tự do nhanh như nhau Chiều chyuển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới. 8. Khi một vật rơi tự do thì các quãng đường vật rơi trong t s liên tiếp hơn kém nhau một lượng bao nhiêu ? A. B. g C. g2 D.2g V. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chuyển động tròn đều ? Trong chuyển động tròn đều, vecto vận tốc có độ lớn không đổi nhưng có phương luôn luôn thay đổi Quãng đường đi (s) trong thời gian (t) của một chuyển động tròn đều với vận tốc (v) tính bởi công thức: s =v.t Chuyển động tròn đều là chuyển động trên một đường tròn với vận tốc không đổi theo thời gian Chuyển động tròn đều là chuyển động trên một đường tròn có vecto vận tốc không đổi. Đối với hệ qui chiếu cố định, gia tốc và hợp lực của các lực tác dụng vào chất điểm có chuyển động tròn đều có tính chất nào sau đây : Gia tốc triệt tiêu, hợp lực triệt tiêu Gia tốc hướng tâm, hợp lực không đổi Gia tốc hướng tâm, hợp lực hướng tâm Gia tốc hướng tâm, hợp lực tiến tuyến với quỹ đạo Một chất điểm khối lượng m chuyển động tròn đều với tốc độ dài v, tốc độ góc w trên một đường tròn có bán kính R. Độ lớn của hợp lực hướng tâm có biểu thức nào sau đây: A. B. C. D. Điều nào sau đây là sai khi nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều ? A.Vecto gia tốc luôn luôn hướng vào tâm quỹ đạo B.Độ lớn của gia tốc tính bởi công thức , với v là vận tốc. R là bán kính quỹ đạo C.Trong chuyển động tròn đều, gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên về độ lớn của vận tốc. D.Vecto gia tốc luôn vuông góc với vecto vận tốc tại mọi thời điểm. Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hướng tâm ? Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ góc (w) tốc độ dài (v), chu kỳ quay (T) và tần số (f) Một đĩa tròn có bán kính 10cm, quay đều hết 0,2s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên vành đĩa có giá trị nào sau đây : A. 31,4 m/s B. 0,31 m/s C. 314 m/s D. 3,14 m/s Một ô tô bánh xe có bán kính 30cm quay mỗi giây được 10 vòng vận tốc của xe ô tô có giá trị nào sau đây: A. 18,8 m/s B. 20 m/s C. 19,8 m/s D. 188 m/s Một đồng hồ có kim giờ dài 3cm, kim phút dài 4cm. Tỷ số giữa tốc độ góc và tốc độ dài của đầu hai kim có giá trị nào sau đây: Một ô tô chuyển động theo một đường tròn bán kính 100m với vận tốc 54km/h. Độ lớn của gia tốc hướng tâm của ô tô có thể nhận giá trị nào sau đây: A. 2 m/s2 B. 2,25 m/s2 C. 2,5 m/s2 D. 3 m/s2 VI. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC Phát biểu nào sau đây có liên quan đến tính tương đối của chuyển động Hành khách đứng yên so với ô tô đang chuyển động, nhưng chuyển động so với cây bên đường Một vật đứng yên so với trái đất Một vật chuyển động với vận tốc 3 m/s Một vật chuyển động tròn đều Khi sử dụng công thức cộng vận tốc: kết luận nào sau đây là đúng ? Dùng dữ liệu sau đẻ trả lời câu 3 và câu 4: Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đường sắt thẳng với vận tốc 40 km/h và 60 km/h. Tính vận tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai: Trường hợp hai đầu máy chạy cùng chiều A. 20 km/h B. 100 km/h C. -20 km/h D. 50 km/h Trường hợp hai đầu máy chạy ngược chiều A. -20 km/h B. 100 km/h C. 20 km/h D. 50 km/h Lúc trời không gió, một máy bay bay với vận tốc không đổi 300km/h từ một địa điểm A đến một địa điểm B hết 2,2 giờ, khi bay trở lại từ B đến A thì gió thổi ngược, máy bay phải bay hết 2,4 giờ. Xác định vận tốc của gió. A. 200 km/h B. 250 km/h C. 150 km/h D. 275 km/h CHƯƠNG II ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM I. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC- ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM 1. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät chaát ñieåm naèm caân baèng döôùi taùc duïng cuûa ba löïc thaønh phaàn F1 = 12 N; F2 =16 N vaø F3 = 18 N. Neáu boû ñi löïc F2 thì hôïp löïc cuûa hai löïc F1 vaø F3 coù ñoä lôùn baèng : A. 6 N B. 12 N C. 16 N D. 30 N 2. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Cho hai löïc ñoàng quy coù ñoä lôùn baèng nhau 150 N vaø 200 N. trong soá caùc giaù trò sau ñaây, giaù trò naøo coù ñoä lôùn cuûa hôïp löïc ? A. 40 N B.250 N C. 400 N D.500 N 3. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät chaát ñieåm naèm caân baèng duôùi taùc duïng cuûa ba löïc thaønh phaàn F1 = 24 N; F2 = 32 N; F3 = 40N Goùc giöõa hai löïc laø : A. 300 B. 450 C. 600 D. 900 4. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Cho hai löïc ñoàng quy coù ñoä lôùn 30 N. Ñeå hôïp löïc cuõng coù ñoä lôùn baèng 30 N thì goùc giöõa hai löïc ñoàng quy baèng : A. 90o B. 120o C. 60o D. 0o II. BA ĐỊNH LUẬT NEWTON 1. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Khoái löôïng cuûa moät vaät aûnh höôûng ñeán: Phaûn löïc taùc duïng vaøo vaät. Gia toác cuûa vaät. Quaõng ñöôøng vaät ñi. Quaùn tính cuûa vaät (söùc yø). 2. Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng A. Neáu khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo hoaëc neáu chòu taùc duïng cuûa caùc löïc caân baèng thì vaät seõ ñöùng yeân maõi. B. Neáu khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo hoaëc neáu chòu taùc duïng cuûa caùc löïc caân baèng thì vaät seõ luoân chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. C. Neáu khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo hoaëc neáu chòu taùc duïng cuûa caùc löïc caân baèng, moät vaät ñang ñöùng yeân seõ tieáp tuïc ñöùng yeân, moät ñang chuyeån ñoäng seõ tieáp tuïc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. D. Quaùn tính laø tính chaát cuûa moïi vaät coù xu höôùng baûo toaøn gia toác caû veà höôùng laån ñoä lôùn. 3. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät vaät ñang ñöùng yeân muoán chuyeån ñoäng phaûi coù löïc taùc duïng vaøo noù . Moät vaät baát kyø chòu taùc duïng cuûa moät löïc coù ñoä lôùn giaûm daàn thì seõ chuyeån ñoäng chaäm daàn. Moät vaät seõ ñöùng yeân neáu khoâng coù löïc taùc duïng vaøo vaät. D. Moät vaät luoân chuyeån ñoäng cuøng phöông, chieàu vôùi löïc taùc duïng vaøo noù. 4. Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng Moät quyeån saùch ñang naèm yeân treân maët baøn, ta coù theå noùi : A. Quyeån saùch khoâng chòu taùc duïng cuûa baát kì löïc naøo. B. Quyeån saùch chòu taùc duïng cuûa caùc löïc caân baèng nhau. C. Quyeån saùch chòu taùc duïng cuûa caùc löïc caân baèng nhau vaø vaän toác ñaàu cuûa quyeån saùch baèng khoâng. D. Caû A, B, C ñeàu khoâng ñuùng. 5. Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng Theo ñònh luaät II Niu-tôn: A. Löïc taùc duïng vaøo vaät tæ leä thuaän vôùi khoái löôïng cuûa vaät vaø ñöôïc tính bôûi coâng thöùc = m. B. Löïc taùc duïng tæ leä thuaän vôùi gia toác cuûa vaät vaø ñöôïc tính bôûi coâng thöùc = m. C. Khoái löôïng cuûa vaät tæ leä thuaän vôùi löïc taùc duïng vaøo vaät vaø ñöôïc tính bôûi Coâng thöùc m = Gia toác cuûa vaät tæ leä thuaän vôùi löïc taùc duïng vaøo vaät vaø tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng cuûa vaät vaø ñöôïc tính bôûi coâng thöùc 6. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät vaät coù khoái löôïng m =10 kg ñang chuyeån ñoäng thaúng ñeàu vôùi vaän toác coù ñoä lôùn v = 10 m/s thì chòu taùc duïng cuûa moät löïc caûn cuøng phöông, ngöôïc chieàu vôùi vaø coù ñoä lôùn F =10 N. A.Vaät döøng laïi ngay. B. Sau 15 s keå töø luùc löïc F taùc duïng vaät ñang chuyeån ñoäng theo chieàu ngöôïc laïi. C. Vaät chuyeån ñoäng chaäm daàn roài döøng laïi. D. Vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu vôùi vaän toác 10 m/s. 7. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät vaät coù khoái löôïng 200 g tröôït xuoáng moät maët phaúng nghieâng nhaün vôùi gia toác 4m/s2. Ñoä lôùn cuûa löïc gaây ra gia toác naøy baèng: A. 0,8 N B. 8 N C. 80 N D.800 N Laáy g = 10 m/s2. 8. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät vaät ñang chuyeån ñoäng döôùi taùc duïng cuûa löïc F1 vôùi gia toác a1. Neáu taêng löïc taùc duïng thaønh F2 = 2F1 thì gia toác cuûa vaät a2 baèng: A. B. a2 = a1 C. a2 = 2a1 D. a2 = 4a1 9. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät vaät coù khoái löôïng m = 4 kg ñang ôû traïng thaùi nghæ ñöôïc truyeàn moät hôïp löïc F =8 N. Quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc trong thôøi gian 5s baèng: A. 5 m B. 25 m C. 30 m D. Moät keát quaû khaùc. 10. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät quaû boùng, khoái löôïng 400 g ñang naèm yeân treân maët ñaát. Moät caàu thuû ñaù boùng vôùi moät löïc 200 N. thôøi gian chaân taùc duïng vaøo boùng 0,01 s.Quaû boùng bay ñi vôùi toác ñoä: A. 0,5 m/s B. 5 m/s C. 50 m/s D. Moät keát quaû khaùc. 11. Chọn caâu traû lôøi ñuùng Hai vật coù khối lượng > m2 cuøng trượt khoâng vận tốc ñaàu, khoâng ma saùt từ đñỉnh một mặt nghieâng. Gọi t1,t2,v1,v2 lần lượt laø thời gian vật m1, m2 trượt treân mặt phẳng nghieâng, vận tốc cuûa chuùng ở chaân mặt phẳng nghieâng vaø F1, F2 laø ñoä lớn của hợp lực taùc dụng gaây ra chuyển ñoäng của m1, m2. A. v1 > v2 B. t1 F2 D. Cả A, B, C ñeàu ñuùng. 12. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moâït oâ toâ coù khoái löôïng 2,5 taán baét ñaàu chuyeån ñoäng treân ñöôøng naèm ngang vôùi Vôùi moät löïc keùo laø 25000 N. Sau 5 giaây vaän toác cuûa xe laø 10 m/s , g=10 m/s2. Ñoä lôùn cuûa löïc caûn cuûa maët ñöôøng taùc duïng leân xe laø: A. 5 000 N B. 10 000 N C. 20 000 N D. 30 000 N 13. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Hai vaät coù khoái löôïng m1 > m2 baét ñaàu chuyeån ñoäng döôùi taùc duïng cuûa hai löïc cuøng phöông, cuøng chieàu vaø cuøng ñoä lôùn F1 = F2 = F . Quaõng ñöôøng s1, s2 maø hai vaät ñi ñöôïc trong cuøng moät khoaûng thôøi gian laø seõ thoaû: A. B. C. D. 14. Chọn caâu trả lôøi ñuùng Hai vật coù khoái löông m1 = m2 = m baét ñaàu chuyeån ñoäng döôùi taùc duïng cuûa hai löïc cuøng phöông, cuøng chieàu vaø cuøng ñoä lôùn F1 > F2 . Quaõng ñöôøng s1, s2 maø hai vaät ñi ñöôïc trong cuøng moät khoaõng thôøi gian laø seõ thoaû: A. B. C. D. 15. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät vaät coù khoái löôïng m = 2 kg ñöôïc truyeàn moät löïc F khoâng ñoåi thì sau 2 giaây thì vaät naøy Taêng vaän toác töø 2,5 m/s leân 7,5 m/s. ñoä lôùn cuûa löïc F baèng A. 5 N B. 10 N C. 15 N D. Một moät giaù trò khaùc . 16. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät vaät coù khoái löôïng 10 g, ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 3 m/s thì chòu taùc chòu taùc duïng cuûa löïc F cuøng phöông, chieàu chuyeån ñoäng. Khi ñoù vaät chuyeån chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu vaø sau khi ñöôïc theâm 32 m thì coù vaän toác 5 m/s. Löïc taùc duïng vaøo vaät coù ñoä lôùn baèng: A. 0,25 N B. 2,5 N C. 25 N D. Moät giaù trò khaùc. 17. Choïn caâu ñuùng Khi moät con boø keùo caøy, löïc taùc duïng vaøo con boø laøm noù chuyeån veà phía tröôùc laø: löïc maø con boø taùc duïng vaøo chieác caøy. löïc maø chieác caøy taùc duïng vaøo con boø. löïc maø con boø taùc duïng vaøo maët ñaát. D. löïc maø maët ñaát taùc duïng vaøo con boø. 18. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät kieän haøng coù troïng löôïng 2 000 N ñaët treân maët ñaát. Löïc maø maët ñaát taùc duïng leân kieän haøng coù ñoä lôùn : Baèng 2 000 N B.Lôùn hôn 2 000 N C.Nhoû hôn 2 000 N D.Tuyø thuoäc vaøo dieän tích beà maët cuûa kieän haøng tieáp xuùc vôùi maët ñaát. 19. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät traùi boùng baøn bay töø xa tôùi ñaäp vaøo töôøng vaø baät ngöôïc trôû laïi: A. Löïc cuûa traùi boùng taùc duïng vaøo töôøng nhoû hôn löïc cuûa töôøng taùc duïng vaøo vaøo traùi boùng. B. Löïc cuûa traùi boùng taùc duïng vaøo töôøng baèng löïc cuûa töôøng taùc duïng vaøo traùi boùng. C. Löïc cuûa traùi boùng taùc duïng vaøo töôøng lôùn hôn löïc cuûa töông taùc duïng vaøo traùi boùng. D. Khoâng ñuû cô sôû ñeå keát luaän. III. LỰC HẤP DẪN 1. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Khi khoái löôïng hai vaät taêng leân gaáp ñoâi vaø khoaûng caùch giöõa chuùng giaûm ñi moät nöûa thì löïc haáp daãn giöõa chuùng coù ñoä lôùn : Taêng gaáp boán laàn. B.Giaûm ñi moät nöûa. CTaêng gaáp 16 laàn. D.Giöõ nguyeân nhö cuõ. 2. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät quaû caàu coù khoái löôïng m. Ñeå troïng löôïng cuûa quaû caàu baèng troïng löôïng cuûa noù treân maët ñaát thì phaûi ñöa noù leân ñoä cao h baèng : A. 1 600 km B. 3 200 km C. 6 400 km D. Moät giaù trò khaùc. Laáy baùn kính Traùi Ñaát R = 6400 km. 3. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Hai quaû caàu moãi quaû coù khoái löôïng 200 kg, baùn kính 5 m ñaët caùch nhau 100 m Löïc haáp daãn giöõa chuùng lôùn nhaát baèng : A. 2,668.10-6 N B. 2,668.10-7 N C. 2,668.10-8 N D. 2,668.10-9 N 4. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät quaû caàu treân maët ñaát coù troïng löôïng 400 N . Khi chuyeån noù tôùi moät ñieåm caùch taâm traùi ñaát 4R (R baùn kính Traùi Ñaát) thì noù coù troïng löôïng baèng: A. 2,5 N B. 25 N D. 250 N D. Moät keát quaû khaùc. 5. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Baûn chaát cuûa löïc ñaøn hoài laø : A. Troïng löïc B. Löïc ñieän töø . C. Löïc quaùn tính D. Löïc ma saùt . IV. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚC 1. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät loø xo coù ñoä daøi töï nhieân lo = 25 cm, coù ñoä cöùng 40 N/m. Ñaàu treân loø xo giöõ coá ñònh. Taùc duïng ñaàu döôùi loø xo moät löïc neùn 1 N theo phöông cuûa truïc loø xo. Khi ñoù chieàu daøi cuûa loø xo baèng: A. 27,5 cm B. 22,5 cm C. 30 cm D. Moät giaù trò khaùc . 2. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät loø xo coù ñoä cöùng k = 400 N/m ñeå noù giaõn ra ñöôïc 10 cm thì phaûi treo vaøo noù moät vaät coù troïng löôïng baèng: A. 40 N B. 400 N C. 4000 N D. Moät giaù trò khaùc. 3. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät loø xo coù chieàu daøi töï nhieân baèng 30 cm. Loø xo ñöôïc giöõ coá ñònh taïi moät ñaàu, coøn ñaàu kia treo moät vaät coù troïng löôïng 10 N. Khi aáy loø xo daøi 35 cm. Hoûi ñoä cöùng cuûa loø xo baèng bao nhieâu ? A. 2 N/m B. 20 N.m C. 200 N/m D.2000 N/m 4. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät loø xo coù chieàu daøi töï nhieân laø lo ñöôïc treo thaúng ñöùng. Treo vaøo ñaàu döôùi cuûa loø xo moät quaû caân khoái löôïng m = 200 g thì chieàu daøi cuûa loø xo laø 28 cm Bieát loø xo coù ñoä cöùng K = 100 N/m. Cho =10 m/s2. Chieàu daøi lo baèng: A. 26 cm B. 28 cm C. 30 cm D. 32 cm 5 . Choïn caâu traû lôøi ñuùng Treo moät vaät coù troïng löôïng P = 5 N vaøo moät loø xo, loø xo daõn ra 2 cm. Treo moät vaät coù troïng löôïng P’ vaøo loø xo, noù daõn ra 6 cm. Troïng löôïng P’ baèng: A. B. 5 N C. 15 N D. Một giaù trò khaùc . V. LỰC MA SÁT 1. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Löïc ma saùt tröôït: Xuaát hieän ôû maët tieáp xuùc cuûa vaät ñang tröôït treân beà maët, coù höôùng ngöôïc vôùi höôùng cuûa vaän toác . Coù ñoä lôùn tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa aùp löïc (löïc phaùp tuyeán). Coâng thöùc : Fmst = µt.N Caû A,B,C ñeàu ñuùng. N: ñoä lôùn cuûa aùp löïc µt : heä soá ma saùt tröôït, phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa hai maët tieáp xuùc vaø ñöôïc duøng ñeå tính löïc ma saùt tröôït. 2. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Löïc ma saùt laên : Xuaát hieän ôû maït tieáp xuùc cuûa vaät khi vaät laên treân moät maët giuùp taêng cöôøng chuyeån ñoäng laên. Coù höôùng cuøng höôùng vôùi höôùng cuûa vaän toác. Coù heä soá ma saùt laên lôùn hôn heä soá ma saùt tröôït. Coâng thöùc: Fmsl = µl.N Trong ño ù N : ñoä lôùn cuûa aùp löïc; µl : heä soá ma saùt laên. 3. Choïn caâu traû lôøi sai Löïc ma saùt nghæ Xuaát hieän ôû maët tieáp xuùc cuûa vaät ñeå giöõ cho vaät ñöùng yeân khi noù bò moät löïc taùc duïng song song vôùi maët tieáp xuùc . Coù höôùng ngöôïc vôùi höôùng cuûa löïc taùc duïng coù ñoä lôùn baèng ñoä lôùn cuûa löïc taùc duïng . Coù ñoä lôùn cöïc ñaïi nhoû hôn ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït. Ñoùng vai troø löïc phaùt ñoäng giuùp caùc vaät chuyeån ñoäng ñöôïc 4. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät oâtoâ coù khoái löôïng 5 taán ñang chuyeån ñoäng treân ñöôøng naèm ngang coù heä soá ma saùt laên laø µl = 0,2. laáy g = 10m/s2 . Ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt laên giöõa baùnh xe vaø maët ñöôøng laø : A. 5 N B. 50 N C. 500 N D. 5000N 5. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Thuû moân baét “dính” boùng laø nhôø : A. Löïc ma saùt tröôït B. Löïc ma saùt nghæ C. Löïc quaùn tính D. Löïc ma saùt laên 6. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät traùi boùng baøn ñöôïc truyeàn moät vaän toác ñaàu v0 = 0,5 m/s. Heä soá ma saùt tröôït giöõa quaû boùng vaø maët baøn baèng 0,01. Coi baøn ñuû daøi. Quaõng ñöôøng quaû boùng laên treân baøn cho ñeán khi döøng laïi laø : A. 0,5 m B. 2,5 m C. 5 m D. 25m 7. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Khi giảm löïc phaùp tuyeán eùp giöõa hai beà maët tieáp xuùc thì heä soá ma saùt giöõa hai beà maët ñoù seõ : A. Taêng leân B. Giaûm ñi C. Khoâng ñoåi D. Khoâng bieát ñöôïc. VI. LỰC HƯỚNG TÂM 1. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät ñóa quay ñeàu quanh truïc qua taâm O vôùi vaän toác quay 240 voøng / phuùt . Vaän toác goùc cuûa ñóa laø : A. 0,25 rad/s B. 4 rad/s C. 8 rad/s D. Một keát quaû khaùc. 2. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät ñóa quay ñeàu quanh truïc qua taâm O vôùi vaän toác quay 360 voøng/ phuùt. Laáy . Gia toác cuûa moät ñieåm treân ñóa caùch taâm 10 cm baèng: A. 1,44 m/s2 B. 14,4 m/s2 C. 144 m/s2 D. Moät giaù trò khaùc. 3. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät oâtoâ coù khoái löôïng 1,5 taán chuyeån ñoäng ñeàu qua moät ñoaïn caàu vöôït (coi laø cung troøn) vôùi toác ñoä laø 36 km/h nhö hình . Bieát baùn kính cong cuûa ñoaïn caàu vöôït laø 50 m . Laáy g = 10 m/s2 . Aùp löïc cuûa oâtoâ vaøo maët ñöôøng taïi ñieåm cao nhaát baèng: A. 1200 N B. 12000 N C. 1800N D. 18000 N VII. BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 44. Choïn caâu traû lôøi ñuùng ÔÛ cuøng moät ñoä cao, khi neùm moät vieân ñaù A theo phöông ngang cuøng vaän toác ñaàu v0 vôùi neùm vieân ñaù B theo phöông thaúng ñöùng höôùng xuoáng thì vieân naøo chaïm ñaát tröôùc : A. Vieân A B. vieân B C. Hai vieân rôi cuøng luùc D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc. 45. Choïn caâu traû lôøi ñuùng Moät vaät ñöôïc neùm ngang ôû ñoä cao 80 m, ngay luùc chaïm ñaát vaän toác cuûa noù laø 50 m/s . Vaän toác ban ñaàu laø: A. 10 m/

File đính kèm:

  • docOn tap vat li 10 hkI.doc