Ôn thi Học kì 2 địa 9 Năm hoc 2011-2012

1. Những khó khăn trong việc phát triển kinh tế- xã hội của Đông Nam Bộlà:

 A.Tài nguyên khoáng sản trên đất liền ít.

 B.Diện tích rừng tự nhiên chiếm tỉ lệ thấp.

 C.Ô nhiểm môi trường do chất thải công nghiệp và sinh hoạt.

 D.Tất cả đều đúng.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng bao nhiêu % giá trị sản xuất công nghiệp của toàn vùng.

A.30% B.40% C.50% D.55%

 

doc18 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 16/01/2017 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn thi Học kì 2 địa 9 Năm hoc 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THI ĐIA 9 KHII ễ thi Hk2địa 9 Năm hoc 2011-2012 Khoanh troứn caõu coự yự ủuựng nhaỏt (Moói caõu ủuựng 0,25 ủ) 1. Những khó khăn trong việc phát triển kinh tế- xã hội của Đông Nam Bộlà: A..Tài nguyên khoáng sản trên đất liền ít. B.Diện tích rừng tự nhiên chiếm tỉ lệ thấp. C.Ô nhiểm môi trường do chất thải công nghiệp và sinh hoạt. D.Tất cả đều đúng. 2. Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng bao nhiêu % giá trị sản xuất công nghiệp của toàn vùng. A.30% B.40% C.50% D.55% 3. Côn Đảo trực thuộc: A.Tp Hồ Chí Minh B.Khánh Hoà C.Bà Rịa Vũng Tàu D.Trung ương quản lí 4.Điều kiện tự nhiên nào sau đây không thuận lưọi cho sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu long? A.Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm. B.Có diện tích phù sa ngọt màu mở. C.Diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn cần được cải tạo còn lớn. D.Nguồn nước dồi dào. 5. Cây cao su được trồng nhiều nhất ở: A.Bắc Trung Bộ B. Tây Nguyên C.Đông Nam Bộ D.Trung du và miền núi Bắc Bộ 6.Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long: A. Chế biến lương thực, thực phẩm B.Sản xuất hàng tiêu dùng C.Sản xuất vật liệu xây dựng D.Cơ khí nông nghiệp 7.Lợi thế về vị trí của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong việc phát triển kinh tế là: A.Nằm liền kề vùng kinh tế trọng điểm phía Nam B.Gần các tuyến giao thông quốc tế và khu vực. C .Cửa ngõ của các nước tiểu vùng sông Mê Công D. Tất cả đều đúng. 8.Năm 2002 sản luợng tụm nuụi ở ĐBSCL là A.439 nghỡn tấn B.142,9 nghỡn tấn C.7,3 nghỡn tấn D.283,9 nghỡn tấn 9.Moọt soỏ ngaứnh CN hieọn ủaùi ủang treõn ủaứ phaựt trieồn ụỷ vuứng ẹNB laứ A.Daàu khớ ,ủieọn tửỷ , coõng ngheọ cao , B.Luyeọn kim ,ủieọn tửỷ ,coõng ngheọ cao C.Daàu khớ ,ủieọn tửỷ ,hoựa chaỏt D.Luyeọn kim ,ủieọn tửỷ ,naờng lửụùng 10.Vuứng troùng ủieồm luựa lụựn nhaỏt caỷ nửụực A.Vuứng duyeõn haỷi Nam Trung Boọ B.Vuứng ẹoàng Baống Soõng Cửỷu Long C.Vuứng ẹoàng Baống Soõng Hoàng D.Vuứng Baộc Trung Boọ 11 *Vuứng bieồn ủaởc quyeàn kinh teỏ cuứng vụựi laừnh haỷi roọng bao nhieõu haỷi lớ caờn cửự vaứo mửực naứo ? A.212 haỷi lớ tớnh tửứ bieõn giụựi ngoaứi cuỷa laừnh haỷi B.200 haỷi lớ tớnh tửứ ủửụứng cụ sụỷ C 200 haỷi lớ tớnh tửứ ủửụứng bieồn D.188 haỷi lớ tớnh tửứ giụựi haùn ngoaứi cuỷa laừnh thoồ 12*Nửụực ta coự khu baỷo toàn di saỷn thieõn nhieõn bieồn ủửụùc UNESCO coõng nhaọn ủoự laứ : A.Coõn ẹaỷo B.Vũnh Cam Ranh C.Baựi Tửỷ Long D.Phuự Quyự 13*Saỷn lửụùng daàu thoõ khai thaực naờm 2002 laứ A.16,9 trieọu taỏn B.21,3 trieọu taỏn C.15,4 trieọu taỏn D.16,2 trieọu taỏn 14 . Dự ỏn xõy dựng tổ hợp cụng nghiệp ở bỏn đảo Cà Mau về dầu khớ đú là dự ỏn gỡ ? A.Dự ỏn lọc dầu để xuất khẩu B. Dự ỏn nhà mỏy điện dựng khớ đốt nhiờn liệu C.Dự ỏn húa lỏng khớ đốt thiờn nhiờn để xuất khẩu D.Dự ỏn “Khớ –Đạm -Điện” PHẦN II Tự luận Cõu 1:Vỡ sao Đụng Nam Bộ là vựng phỏt triển kinh tế rất năng động? Cõu 2: Vỡ sao phải bảo vệ và phỏt triển rừng đầu nguồn đồng thời phải hạn chế ụ nhiễm nước ở cỏc dũng sụng vựng Đụng Nam Bộ? Cõu 3: Vỡ sao Thành Phố Hồ Chớ Minh cú vai trũ quan trọng trong dịch vụ du lịch ở vựng Đụng Nam Bộ? Cõu 4: Tại sao vựng Đụng Nam Bộ cú sức thu hỳt mạnh đầu tư nước ngoài ? Cõu 5: Tại sao cỏc tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chớ Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhộn nhịp ? Cõu 6: Tại sao phải đặt vấn đề phỏt triển kinh tế đi đụi với nõng cao trỡnh độ dõn trớ và phỏt triển đụ thị ở vựng đồng bằng sụng Cửu Long ? Cõu 7: Vựng Đồng bằng sụng Cửu Long cú mấy trung tõm kinh tế lớn kể ra? Vỡ sao núi Thành phố Cần Thơ là trung tõm kinh tế lớn nhất của vựng Đồng bằng sụng Cửu Long ? Cõu 8: Tại sao nước ta cần ưu tiờn khỏi thỏc hải sản xa bờ ? Cõu 9: Phõn tớch vai trũ của sụng Cửu Long đối với sự phỏt triển kinh tế vựng đồng bằng sụng Cửu Long ? Cõu 10: Tại sao vựng đồng bằng sụng Cửu Long cú thế mạnh phỏt triển nghề nuụi trồng và đỏnh bắt thủy sản ? Cõu 11.Dựa vào bảng số liệu dưới đõy .Hóy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng thủy sản ở đồng bằng Sụng Cửu Long và cả nước .Từ biểu đồ đó vẽ rỳt ra nhận xột .(2đ) Bảng sản lượng thủy sản ở Đồng Bằng Sụng Cửu Long và cả nước 1995 2000 2002 Nghỡn tấn % Nghỡn tấn % Nghỡn tấn % ĐBSụng Cửu Long 819,2 1169,1 1354,5 Cả nước 1584,4 2250,5 2647,4 Cõu 12 . Dựa vào bảng 37.1 Bảng 37.1 Tỡnh hỡnh sản xuất thủy sản ở Đồng Bằng Sụng Cửu Long Đồng Bằng Sụng Hồng và cả nước ,năm 2002 (nghỡn tấn ) Sản lượng Đồng Bằng Sụng Cửu Long Đồng Bằng Sụng Hồng Cả nước Cỏ biển khai thỏc 493,8 54,8 1189,6 Cỏ nuụi 283,9 110,9 486,4 Tụm nuụi 142,9 7,3 186,2 Vẽ biểu đồthể hiện tỉ trọng sản lượng cỏ biển khai thỏc ,cỏ nuụi ,tụm nuụi,ở Đồng Bằng Sụng Cửu Long ,và Đồng bằng Sụng Hồng so với cả nước ? Đỏp ỏn địa 9 HK II Cõu 1:Vỡ sao Đụng Nam Bộ là vựng phỏt triển kinh tế rất năng động? Vựng ĐNB là vựng là triển kinh tế năng động là do kết quả khai thỏc tổng hợp của vị trớ địa lớ, điều kện tự nhiờn và tài nguyờn thiờn nhiờn trờn đất liền, trờn vựng biển cũng như đặc điểm dõn cư ,xó hội. Cõu 2: Vỡ sao phải bảo vệ và phỏt triển rừng đầu nguồn đồng thời phải hạn chế ụ nhiễm nước ở cỏc dũng sụng vựng Đụng Nam Bộ? ĐNB là vựng phỏt triển đụ thị và CN rất cao,nguy cơ gõy ụ nhiễm mụi trường do chất thải CN và cỏc đụ thị ngày càng tăng.Vựng này cú diện tớch rừng tự nhiờn chiếm tỉ lệ thấp.Vỡ vậy cần bảo vệ và phỏt triển rừng đầu nguồn để trành gõy lũ lụt cho cỏc vựng hạ lưu .Lưu vực hai con sụng Đồng Nai và sụng Sài Gũn rất quan trọng về thủy điện,thủy lợi. vỡ trờn hai con sụng này cũn cú đập thủy điện Trị An và hồ Dầu Tiếng cần một lượng nước lớn dự trữ nờn rừng đầu nguồn cần phải được bảo vệ kĩ càng. Cõu 3: Vỡ sao Thành Phố Hồ Chớ Minh cú vai trũ quan trọng trong dịch vụ du lịch ở vựng Đụng Nam Bộ? Vỡ TP HCM cú vị trớ địa lý thuận lợi, ú nhiều di tớch văn húa, lịch sử (Địa Đạo Củ Chi,Dinh Thống Nhất,Bảo Tành Lịch Sử,Văn Húa Việt Nam) cú hệ thống khỏch sạn nhà hàng đủ tiện nghi. Đồng thời là đầu mối của nhiều tuyến du lịch tham quan Đà Lạt,Vũng Tàu,Nha Trang,Cụn Đảo nờn du khỏch trong và ngoài nước đến TP HCM ngày càng đụng,đẩy mạnh dịch vụ du lịch TP HCM lờn vị trớ quan trongjtrong kinh tế dịch vụ ở vựng ĐNB. Cõu 4: Tại sao vựng Đụng Nam Bộ cú sức thu hỳt mạnh đầu tư nước ngoài ? Đụng Nam bộ cú sức thu hỳt đầu tư nước ngoài vỡ: -Vị trớ địa lớ thuận lợi: Cầu nối cỏc vựng Tõy Nguyờn – duyờn hải Nam Trung Bộ và Tõy Nam Bộ. Trung tõm khu vực Đụng Nam Á. -Đụng Nam Bộ cú tiềm năng kinh tế lớn hơn cỏc vựng khỏc. -Là vựng phỏt triển năng động, cú trỡnh độ phỏt triển kinh tế cao vượt trội. -Số lao động cú trỡnh độ kỹ thuật cao, nhạy bộn với tiến bộ khoa học kỹ thuật. -Năng động với nền sản xuất hàng húa. -Đụng Nam Bộ dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất - nhập khẩu Cõu 5: Tại sao cỏc tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chớ Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhộn nhịp ? Trả lời: Cỏc tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chớ Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhộn nhịp vỡ: -Thành phố Hồ Chớ Minh là trung tõm vựng du lịch phớa Nam. -Số lượng khỏch du lịch trong và ngoài nước rất đụng. -Vựng Đụng Nam Bộ cú số dõn đụng, thu nhập cao nhất nước. -Cỏc điểm du lịch trờn cú cơ sở hạ tầng rất phỏt triển như: khỏch sạn, khu vui chơi, -Khớ hậu tốt cho sức khỏe quanh năm. -Nhiều phong cảnh, bói tắm đẹp, . . .. Cõu 6: Tại sao phải đặt vấn đề phỏt triển kinh tế đi đụi với nõng cao trỡnh độ dõn trớ và phỏt triển đụ thị ở vựng đồng bằng sụng Cửu Long ? Trả lời: -Tỉ lệ người lớn biết chữ ở đồng bằng sụng Cửu Long 88,1% và tỉ lệ dõn số thành thị 17,1%, cũn thấp hơn so với mức bỡnh quõn cả nước. -Cỏc yếu tố dõn trớ và dõn dư thành thị cú tầm quan trọng đặc biệt trong cụng cuộc đối mới và xõy dựng vựng động lực kinh tế. -Do đú phỏt triển kinh tế ở đồng bằng sụng Cửu Long phải đi đụi với việc nõng cao dõn trớ và phỏt triển đụ thị. Cõu 7: Vựng Đồng bằng sụng Cửu Long cú mấy trung tõm kinh tế lớn kể ra? Vỡ sao núi Thành phố Cần Thơ là trung tõm kinh tế lớn nhất của vựng Đồng bằng sụng Cửu Long ? Trả lời: Vựng Đồng bằng sụng Cửu Long cú 4 trung tõm kinh tế lớn * Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyờn, Cà Mau. -Cần Thơ là trung tõm lớn nhất của vựng vỡ: -Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tõm kinh tế của vựng, cỏch TP HCM khụng xa về phớa tõy nam khoảng 200 km. -Cầu Mỹ Thuận nối liền TP HCM với cỏc tỉnh miền Tõy Nam Bộ -Là khu cụng nghiệp,dịch vụ quan trọng nhất -Trà Núc là khu cụng nghiệp quan trọng nhất vựng. -Đại học Cần Thơ là trung tõm đào tạo và nghiờn cứu khoa học quan trọng nhất. -Cần Thơ vừa là cảng nội địa vừa là cửa ngừ tiểu vựng sụng Mờ Cụng -Là TP trực thuộc trung ương với số dõn hơn 1 triệu dõn. Cõu 8: Tại sao nước ta cần ưu tiờn khỏi thỏc hải sản xa bờ ? Trả lời: Nước ta cần ưu tiờn khỏi thỏc hải sản xa bờ vỡ: -Sản lượng bắt cao -Đỏnh bắt hải sản ven bờ vượt quỏ mức cho phộp. -Hải sản ven bờ đang cạn kiệt suy thoỏi. -Đỏnh bắt xa bờ chỉ đạt 1/5 sản lượng cho phộp. -Cần đầu tư tiền vốn, kỹ thuật để tăng sản lượng đỏnh bắt xa bờ. Cõu 9: Phõn tớch vai trũ của sụng Cửu Long đối với sự phỏt triển kinh tế vựng đồng bằng sụng Cửu Long ? Trả lời: Vai trũ của sụng Cửu Long rất to lớn: -Nguồn nước tự nhiờn dồi dào, cung cấp nước ngọt cho đời sống và sản xuất. -Nguồn thủy sản, tụm – cỏ phong phỳ. -Lượng phự sa lớn, màu mỡ. Bồi đắp hàng năm, mở rộng đất mũi Cà Mau từ 60 – 80m mỗi năm. -Giao thụng đường thủy quan trọng trong nước và ngoài nước. Cõu 10: Tại sao vựng đồng bằng sụng Cửu Long cú thế mạnh phỏt triển nghề nuụi trồng và đỏnh bắt thủy sản ? Trả lời: Vựng đồng bằng sụng Cửu Long cú thế mạnh phỏt triển nghề nuụi trồng và đỏnh bắt thủy sản vỡ: -Cú vựng biển rộng, ấm quanh năm, ngư trường lớn. -Vựng rừng ven biển cung cấp nguồn tụm giống tự nhiờn và thức ăn cho cỏc vựng nuụi tụm. -Nguồn thủy sản và lượng phự sa lớn do sụng MờKụng mang lại. -Sản phẩm của ngành trồng trọt và tụm cỏ là nguồn thức ăn để phục vụ cho việc nuụi trồng thủy sản. -Người dõn cú tập quỏn, kinh nghiệm trong nghề nuụi cỏ ở ao hồ, cỏ bố. -Tụm -cỏ là mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng. Cõu 11 .Dựa vào bảng số liệu dưới đõy .Hóy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng thủy sản ở đồng bằng Sụng Cửu Long và cả nước .Từ biểu đồ đó vẽ rỳt ra nhận xột .(2đ) Bảng sản lượng thủy sản ở Đồng Bằng Sụng Cửu Long và cả nước 1995 2000 2002 Nghỡn tấn % Nghỡn tấn % Nghỡn tấn % ĐBSụng Cửu Long 819,2 1169,1 1354,5 Cả nước 1584,4 2250,5 2647,4 .Xữ lớ số liệu (cho phộp sai số 0,1 sau khi làm trũn ) (0,5 đ) Vẽ biểu đồ :vẽ đủ cỏc cột ,chớnh xỏc đẹp ,ghi chỳ đầy đủ (0,5 đ) *Nhận xột .Ngành kinh tế thủy sản của đồng bằng Sụng Cửu Long rất phỏt triển , mổi năm mổi tăng (0,5 đ) Đõy là vựng cú sản lượng thủy sản cao nhất so với cỏc vựng khỏc trong cả nước qua cỏc năm đều chiếm 50% (0,5đ) Cõu 12 Xữ lớ số liệu (cho phộp sai số 0,1 sau khi làm trũn ) (0,5 đ) Vẽ biểu đồ :vẽ đủ cỏc cột ,chớnh xỏc đẹp ,ghi chỳ đầy đủ (0,5 đ) *Nhận xột .Ngành kinh tế thủy sản của đồng bằng Sụng Cửu Long rất phỏt triển (0,5 đ) Đõy là vựng cú sản lượng thủy sản cao nhất so với cỏc vựng khỏc trong cả nước qua cỏc năm đều chiếm 50% (0,5đ) Trường THCS Minh Đức Kiểm tra học kỡ II .Mụn :Địa 9 Năm học :2011-2012 Đề :1 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ĐỊA Lí 9 1. Xỏc định mục tiờu kiểm tra: - Đỏnh giỏ kết quả học tập của HS Kiểm tra kiến thức ,kĩ năng cơ bản ở cỏc chủ đề :Vựng Đụng Nam Bộ,vựng Đồng Bằng Sụng Cửu Long và phỏt triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyờn mụi trường biển đảo - Kiểm tra 3 cấp độ: biết, hiểu, vận dụng . 2. Xỏc định hỡnh thức kiểm tra: Đề kiểm tra kết hợp hai hỡnh thức: Trắc nghiệm khỏch quan (30%) và tự luận (70%). 3. Xõy dựng ma trận đề kiểm tra: Ở đề kiểm tra học kỡ II Địa lớ 9 ,cỏc chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là 10 tiết (bằng 100%),phõn phối cho cỏc chủ đề và nội dung như sau :Vựng Đụng Nam Bộ 3 tiết (30%) (3đ),Đồng bằng Sụng Cửu Long 4 tiết (40%) (4 đ),Phỏt triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyờn mụi trường 3 tiết (30%),(3 đ) Chủ đề (nội dung, chương/ Mức độ nhận thức) Nhận biết Thụng hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL Vựng Đụng Nam Bộ 40%TSĐ= 4Điểm Kinh tế cụng nghiệp nụng nghiệp 25%TSĐ= 1,đ Tại sao vựng Đụng Nam Bộ cú sức thu hỳt mạnh đầu tư nước ngoài ? 75% TSĐ =(3 đ) Đồng bằng Sụng Cửu Long 4 tiết (40%)TSĐ= 4Điểm Kinh tế cụng nghiệp nụng nghiệp 25%TSĐ= 1,đ Vựng Đồng bằng sụng Cửu Long cú mấy trung tõm kinh tế lớn kể ra? Vỡ sao núi Thành phố Cần Thơ là trung tõm kinh tế lớn nhất của vựng Đồng bằng sụng Cửu Long ? 25%TSĐ =1 đ Vẽ biểu đồ Nhận xột 50%TSĐ=2đ Phỏt triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyờn mụi trường 2 tiết (30%),)TSĐ= 3Điểm Phỏt triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyờn mụi trường 50%TSĐ= 1,đ Tại sao nước ta cần ưu tiờn khỏi thỏc hải sản xa bờ ? 50%TSĐ =1 đ Tổng số điểm:10 đ 30%TSĐ= 3đ 50%TSĐ= 5đ 20%TSĐ=2đ 4.Viết đề kiểm tra từ ma trận: Trường THCS Minh Đức Kiểm tra học kỡ II .Mụn :Địa 9 Năm học :2011-2012 Đề :1(Thời gian :45’ khụng kể thời gian phỏt đề ) Mỗi cõu chọn một phương ỏn trả lời đỳng (Mỗi cõu đỳng 0,25đ) A.TRẮC NGHIỆM :(3.0Đ) 1. Cây cao su được trồng nhiều nhất ở: A.Bắc Trung Bộ B. Tây Nguyên C.Đông Nam Bộ D.Trung du và miền núi Bắc Bộ 2. Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng bao nhiêu % giá trị sản xuất công nghiệp của toàn vùng. A.30% B.40% C.50% D.55% 3. Côn Đảo trực thuộc: A.Tp Hồ Chí Minh B.Khánh Hoà C.Bà Rịa Vũng Tàu D.Trung ương quản lí 4.Moọt soỏ ngaứnh CN hieọn ủaùi ủang treõn ủaứ phaựt trieồn ụỷ vuứng ẹNB laứ A.Daàu khớ ,ủieọn tửỷ , coõng ngheọ cao , B.Luyeọn kim ,ủieọn tửỷ ,coõng ngheọ cao C.Daàu khớ ,ủieọn tửỷ ,hoựa chaỏt D.Luyeọn kim ,ủieọn tửỷ ,naờng lửụùng 5.Vuứng troùng ủieồm luựa lụựn nhaỏt caỷ nửụực A.Vuứng duyeõn haỷi Nam Trung Boọ B.Vuứng ẹoàng Baống Soõng Cửỷu Long C.Vuứng ẹoàng Baống Soõng Hoàng D.Vuứng Baộc Trung Boọ 6..Năm 2002 sản luợng tụm nuụi ở ĐBSCL là A.439 nghỡn tấn B.142,9 nghỡn tấn C.7,3 nghỡn tấn D.283,9 nghỡn tấn 7.Điều kiện tự nhiên nào sau đây không thuận lưọi cho sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu long? A.Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm. B.Có diện tích phù sa ngọt màu mở. C.Diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn cần được cải tạo còn lớn. D.Nguồn nước dồi dào. 8.Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long: A. Chế biến lương thực, thực phẩm B.Sản xuất hàng tiêu dùng C.Sản xuất vật liệu xây dựng D.Cơ khí nông nghiệp 9.Vuứng bieồn ủaởc quyeàn kinh teỏ cuứng vụựi laừnh haỷi roọng bao nhieõu haỷi lớ caờn cửự vaứo mửực naứo ? A.212 haỷi lớ tớnh tửứ bieõn giụựi ngoaứi cuỷa laừnh haỷi B.200 haỷi lớ tớnh tửứ ủửụứng cụ sụỷ C 200 haỷi lớ tớnh tửứ ủửụứng bieồn D.188 haỷi lớ tớnh tửứ giụựi haùn ngoaứi cuỷa laừnh thoồ 10.Nửụực ta coự khu baỷo toàn di saỷn thieõn nhieõn bieồn ủửụùc UNESCO coõng nhaọn ủoự laứ : A.Coõn ẹaỷo B.Vũnh Cam Ranh C.Baựi Tửỷ Long D.Phuự Quyự 11.Saỷn lửụùng daàu thoõ khai thaực naờm 2002 laứ A.16,9 trieọu taỏn B.21,3 trieọu taỏn C.15,4 trieọu taỏn D.16,2 trieọu taỏn 12. Dự ỏn xõy dựng tổ hợp cụng nghiệp ở bỏn đảo Cà Mau về dầu khớ đú là dự ỏn gỡ ? A.Dự ỏn lọc dầu để xuất khẩu B. Dự ỏn nhà mỏy điện dựng khớ đốt nhiờn liệu C.Dự ỏn húa lỏng khớ đốt thiờn nhiờn để xuất khẩu D.Dự ỏn “Khớ –Đạm -Điện” Tự luận :Địa 9 (7 đ) Cõu 1: Tại sao vựng Đụng Nam Bộ cú sức thu hỳt mạnh đầu tư nước ngoài ? (3 đ) Cõu 2: Vựng Đồng bằng sụng Cửu Long cú mấy trung tõm kinh tế lớn kể ra? Vỡ sao núi Thành phố Cần Thơ là trung tõm kinh tế lớn nhất của vựng Đồng bằng sụng Cửu Long ?(1 đ) Cõu 3: Tại sao nước ta cần ưu tiờn khỏi thỏc hải sản xa bờ ?(1 đ) Cõu 4:.Dựa vào bảng số liệu dưới đõy .Hóy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng thủy sản ở đồng bằng Sụng Cửu Long và cả nước .Từ biểu đồ đó vẽ rỳt ra nhận xột .(2đ) Bảng sản lượng thủy sản ở Đồng Bằng Sụng Cửu Long và cả nước 1995 2000 2002 Nghỡn tấn % Nghỡn tấn % Nghỡn tấn % ĐBSụng Cửu Long 819,2 1169,1 1354,5 Cả nước 1584,4 2250,5 2647,4 Đỏp ỏn .Đề :1 Địa 9 Trắc nghiệm : 3 đ Mỗi cõu đỳng 0,25 đ Cõu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đỏp ỏn C C C A B B C A B B A D Tự luận ;7 đ Cõu 1: Tại sao vựng Đụng Nam Bộ cú sức thu hỳt mạnh đầu tư nước ngoài ?(3 đ) Trả lời: Đụng Nam bộ cú sức thu hỳt đầu tư nước ngoài vỡ: -Vị trớ địa lớ thuận lợi: Cầu nối cỏc vựng Tõy Nguyờn – duyờn hải Nam Trung Bộ và Tõy Nam Bộ. Trung tõm khu vực Đụng Nam Á. -Đụng Nam Bộ cú tiềm năng kinh tế lớn hơn cỏc vựng khỏc. -Là vựng phỏt triển năng động, cú trỡnh độ phỏt triển kinh tế cao vượt trội. -Số lao động cú trỡnh độ kỹ thuật cao, nhạy bộn với tiến bộ khoa học kỹ thuật. -Năng động với nền sản xuất hàng húa. -Đụng Nam Bộ dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất - nhập khẩu Cõu 2: Vựng Đồng bằng sụng Cửu Long cú mấy trung tõm kinh tế lớn kể ra? Vỡ sao núi Thành phố Cần Thơ là trung tõm kinh tế lớn nhất của vựng Đồng bằng sụng Cửu Long ?(1 đ) Trả lời: Vựng Đồng bằng sụng Cửu Long cú 4 trung tõm kinh tế lớn * Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyờn, Cà Mau. -Cần Thơ là trung tõm lớn nhất của vựng vỡ: -Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tõm kinh tế của vựng, cỏch TP HCM khụng xa về phớa tõy nam khoảng 200 km. -Cầu Mỹ Thuận nối liền TP HCM với cỏc tỉnh miền Tõy Nam Bộ -Là khu cụng nghiệp,dịch vụ quan trọng nhất -Trà Núc là khu cụng nghiệp quan trọng nhất vựng. -Đại học Cần Thơ là trung tõm đào tạo và nghiờn cứu khoa học quan trọng nhất. -Cần Thơ vừa là cảng nội địa vừa là cửa ngừ tiểu vựng sụng Mờ Cụng -Là thành phố trực thuộc trung ương với số dõn hơn 1 triệu dõn. Cõu 3: Tại sao nước ta cần ưu tiờn khỏi thỏc hải sản xa bờ ? (1đ) Trả lời: Nước ta cần ưu tiờn khỏi thỏc hải sản xa bờ vỡ: -Đỏnh bắt hải sản ven bờ vượt quỏ mức cho phộp. -Hải sản ven bờ đang cạn kiệt suy thoỏi. -Đỏnh bắt xa bờ chỉ đạt 1/5 sản lượng cho phộp. -Cần đầu tư tiền vốn, kỹ thuật để tăng sản lượng đỏnh bắt xa bờ. Cõu 4 .Dựa vào bảng số liệu dưới đõy .Hóy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng thủy sản ở đồng bằng Sụng Cửu Long và cả nước .Từ biểu đồ đó vẽ rỳt ra nhận xột .(2đ) Bảng sản lượng thủy sản ở Đồng Bằng Sụng Cửu Long và cả nước 1995 2000 2002 Nghỡn tấn % Nghỡn tấn % Nghỡn tấn % ĐBSụng Cửu Long 819,2 1169,1 1354,5 Cả nước 1584,4 2250,5 2647,4 .Xữ lớ số liệu (cho phộp sai số 0,1 sau khi làm trũn ) (0,5 đ) Vẽ biểu đồ :vẽ đủ cỏc cột ,chớnh xỏc đẹp ,ghi chỳ đầy đủ (0,5 đ) *Nhận xột .Ngành kinh tế thủy sản của đồng bằng Sụng Cửu Long rất phỏt triển , mổi năm mổi tăng (0,5 đ) Đõy là vựng cú sản lượng thủy sản cao nhất so với cỏc vựng khỏc trong cả nước qua cỏc năm đều chiếm 50% (0,5đ) Trường THCS Minh Đức Kiểm tra học kỡ II .Mụn :Địa 9 Năm học :2011-2012 Đề :2 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ĐỊA Lí 9 1. Xỏc định mục tiờu kiểm tra: - Đỏnh giỏ kết quả học tập của HS Kiểm tra kiến thức ,kĩ năng cơ bản ở cỏc chủ đề :Vựng Đụng Nam Bộ,vựng Đồng Bằng Sụng Cửu Long và phỏt triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyờn mụi trường biển đảo - Kiểm tra 3 cấp độ: biết, hiểu, vận dụng . 2. Xỏc định hỡnh thức kiểm tra: Đề kiểm tra kết hợp hai hỡnh thức: Trắc nghiệm khỏch quan (30%) và tự luận (70%). 3. Xõy dựng ma trận đề kiểm tra: Ở đề kiểm tra học kỡ II Địa lớ 9 ,cỏc chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là 10 tiết (bằng 100%),phõn phối cho cỏc chủ đề và nội dung như sau :Vựng Đụng Nam Bộ 3 tiết (30%) (3đ),Đồng bằng Sụng Cửu Long 4 tiết (40%) (4 đ),Phỏt triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyờn mụi trường 3 tiết (30%),(3 đ) Chủ đề (nội dung, chương/ Mức độ nhận thức) Nhận biết Thụng hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL Vựng Đụng Nam Bộ 40%TSĐ= 4Điểm Kinh tế cụng nghiệp nụng nghiệp 25%TSĐ= 1,đ Tại sao cỏc tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chớ Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhộn nhịp ? 75% TSĐ= (3 đ) Đồng bằng Sụng Cửu Long 4 tiết (40%)TSĐ= 4Điểm Kinh tế cụng nghiệp nụng nghiệp 25%TSĐ= 1,đ Tại sao phải đặt vấn đề phỏt triển kinh tế đi đụi với nõng cao trỡnh độ dõn trớ và phỏt triển đụ thị ở vựng đồng bằng sụng Cửu Long ? 25%TSĐ= (1 đ) Vẽ biểu đồ Nhận xột 50%TSĐ=2đ ,Phỏt triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyờn mụi trường 2 tiết (30%),)TSĐ= 3Điểm Phỏt triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyờn mụi trường 50%TSĐ= 1,đ Tại sao nước ta cần ưu tiờn khỏi thỏc hải sản xa bờ ? 50% TSĐ =1 đ Tổng số điểm:10 đ 30%TSĐ= 3đ 50%TSĐ= 5đ 20%TSĐ= 2đ 4.Viết đề kiểm tra từ ma trận: Trường THCS Minh Đức Kiểm tra học kỡ II .Mụn :Địa 9 Năm học :2011-2012 Đề :2(Thời gian :45’ khụng kể thời gian phỏt đề ) Mỗi cõu chọn một phương ỏn trả lời đỳng (Mỗi cõu đỳng 0,25đ) A.TRẮC NGHIỆM :(3.0Đ) 1. Cây cao su được trồng nhiều nhất ở: A.Bắc Trung Bộ B. Tây Nguyên C.Đông Nam Bộ D.Trung du và miền núi Bắc Bộ 2. Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng bao nhiêu % giá trị sản xuất công nghiệp của toàn vùng. A.30% B.40% C.50% D.55% 3. Côn Đảo trực thuộc: A.Tp Hồ Chí Minh B.Khánh Hoà C.Bà Rịa Vũng Tàu D.Trung ương quản lí 4.Moọt soỏ ngaứnh CN hieọn ủaùi ủang treõn ủaứ phaựt trieồn ụỷ vuứng ẹNB laứ A.Daàu khớ ,ủieọn tửỷ , coõng ngheọ cao , B.Luyeọn kim ,ủieọn tửỷ ,coõng ngheọ cao C.Daàu khớ ,ủieọn tửỷ ,hoựa chaỏt D.Luyeọn kim ,ủieọn tửỷ ,naờng lửụùng 5.Vuứng troùng ủieồm luựa lụựn nhaỏt caỷ nửụực A.Vuứng duyeõn haỷi Nam Trung Boọ B.Vuứng ẹoàng Baống Soõng Cửỷu Long C.Vuứng ẹoàng Baống Soõng Hoàng D.Vuứng Baộc Trung Boọ 6..Năm 2002 sản luợng tụm nuụi ở ĐBSCL là A.439 nghỡn tấn B.142,9 nghỡn tấn C.7,3 nghỡn tấn D.283,9 nghỡn tấn 7.Điều kiện tự nhiên nào sau đây không thuận lưọi cho sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu long? A.Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm. B.Có diện tích phù sa ngọt màu mở. C.Diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn cần được cải tạo còn lớn. D.Nguồn nước dồi dào. 8.Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long: A. Chế biến lương thực, thực phẩm B.Sản xuất hàng tiêu dùng C.Sản xuất vật liệu xây dựng D.Cơ khí nông nghiệp 9.Vuứng bieồn ủaởc quyeàn kinh teỏ cuứng vụựi laừnh haỷi roọng bao nhieõu haỷi lớ caờn cửự vaứo mửực naứo ? A.212 haỷi lớ tớnh tửứ bieõn giụựi ngoaứi cuỷa laừnh haỷi B.200 haỷi lớ tớnh tửứ ủửụứng cụ sụỷ C 200 haỷi lớ tớnh tửứ ủửụứng bieồn D.188 haỷi lớ tớnh tửứ giụựi haùn ngoaứi cuỷa laừnh thoồ 10.Nửụực ta coự khu baỷo toàn di saỷn thieõn nhieõn bieồn ủửụùc UNESCO coõng nhaọn ủoự laứ : A.Coõn ẹaỷo B.Vũnh Cam Ranh C.Baựi Tửỷ Long D.Phuự Quyự 11.Saỷn lửụùng daàu thoõ khai thaực naờm 2002 laứ A.16,9 trieọu taỏn B.21,3 trieọu taỏn C.15,4 trieọu taỏn D.16,2 trieọu taỏn 12. Dự ỏn xõy dựng tổ hợp cụng nghiệp ở bỏn đảo Cà Mau về dầu khớ đú là dự ỏn gỡ ? A.Dự ỏn lọc dầu để xuất khẩu B. Dự ỏn nhà mỏy điện dựng khớ đốt nhiờn liệu C.Dự ỏn húa lỏng khớ đốt thiờn nhiờn để xuất khẩu D.Dự ỏn “Khớ –Đạm -Điện” Tự luận :7 đ Cõu 1: Tại sao cỏc tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chớ Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhộn nhịp ?(3đ) Cõu 2: Tại sao phải đặt vấn đề phỏt triển kinh tế đi đụi với nõng cao trỡnh độ dõn trớ và phỏt triển đụ thị ở vựng đồng bằng sụng Cửu Long ? (1 đ) Cõu 3: Tại sao nước ta cần ưu tiờn khỏi thỏc hải sản xa bờ ?(1 đ) Cõu 4 . Dựa vào bảng 37.1 Bảng 37.1 Tỡnh hỡnh sản xuất thủy sản ở Đồng Bằng Sụng Cửu Long Đồng Bằng Sụng Hồng và cả nước ,năm 2002 (nghỡn tấn ) Sản lượng Đồng Bằng Sụng Cửu Long Đồng Bằng Sụng Hồng Cả nước Cỏ biển khai thỏc 493,8 54,8 1189,6 Cỏ nuụi 283,9 110,9 486,4 Tụm nuụi 142,9 7,3 186,2 Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cỏ biển khai thỏc ,cỏ nuụi ,tụm nuụi,ở Đồng Bằng Sụng Cửu Long ,và Đồng bằng Sụng Hồng so với cả nước và nhận xột ? (2 đ) Đề ;2 Đỏp ỏn . Địa 9 Trắc nghiệm : 3 đ Mỗi cõu đỳng 0,25 đ Cõu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đỏp ỏn C C C A B B C A B B A D Tự luận :7 đ Cõu 1: Tại sao cỏc tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chớ Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhộn nhịp ?(3 đ) Trả lời: Cỏc tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chớ Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhộn nhịp vỡ: -Thành phố Hồ Chớ Minh là trung tõm vựng du lịch phớa Nam. -Số lượng khỏch du lịch trong và ngoài nước rất đụng. -Vựng Đụng Nam Bộ cú số dõn đụng, thu nhập cao nhất nước. -Cỏc điểm du lịch trờn cú cơ sở hạ tầng rất phỏt triển như: khỏch sạn, khu vui chơi, -Khớ hậu tốt cho sức khỏe quanh năm. -Nhiều phong cảnh, bói tắm đẹp, . . .. Cõu 2: Tại sao phải đặt vấn đề phỏt triển kinh tế đi đụi với nõng cao trỡnh độ dõn trớ và phỏt triển đụ thị ở vựng đồng bằng sụng Cửu Long ?(1 đ) Trả lời: -Tỉ lệ người lớn biết chữ ở đồng bằng sụng Cửu Long 88,1% và tỉ lệ dõn số thành thị 17,1%, cũn thấp hơn so với mức bỡnh quõn cả nước. -Cỏc yếu tố dõn trớ và dõn dư thành thị cú tầm quan trọng đặc biệt trong cụng cuộc đối mới và xõy dựng vựng động lực kinh tế. -Do đú phỏt triển kinh tế ở đồng bằng sụng Cửu Long phải đi đụi với việc nõng cao dõn trớ và phỏt triển đ

File đính kèm:

  • docDE KTHKII DIA 9 20112012.doc