Phân phối chương trình điều chỉnh môn Vật lý THCS

Tên bài Nội dug điều chỉnh

Đo độ dài

Đo độ dài (tiếp)

Đo thể tích chất lỏng Mục I . Đơn vị đo thể tích – Hs tự ôn tập

Đo thể tích chất rắn không thấm nước

Khối lượng. Đo khối lượng Mục II. Đo khối lượng – Có thể dùng cân đồng hồ thay cho cân Rô-béc-van

Lực. Hai lực cân bằng

Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Trọng lực. Đơn vị lực

Kiểm tra 1 tiết

Lực đàn hồi

Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng

Khối lượng riêng – bài tập Dạy trong 2 tiết

Mục II. Xác định trọng lượng riêng của một chất – Không dạy

Trọng lượng riêng – bài tập (Kiểm tra 15 phút)

Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Máy cơ đơn giản

Mặt phẳng nghiêng

Đòn bẩy

Ôn tập học kỳ I

Kiểm tra học kỳ I

B – HỌC KỲ II

Chương I: Cơ học (tiếp theo)

(2 tiết) Ròng rọc

 Tổng kết chương I : Cơ học

Chương II:Nhiệt học

(13 tiết) Sự nở vì nhiệt của chất rắn

 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

 Sự nở vì nhiệt của chất khí

 Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

 Nhiệt kế. Nhiệt giai

 Kiểm tra 1 tiết

 Thực hành: Đo nhiệt độ

 Sự nóng chảy và đông đặc

 

doc12 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 05/01/2017 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình điều chỉnh môn Vật lý THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THUẬN NAM TRƯỜNG THCS TRƯƠNG VĂN LY TỔ TOÁN – LÝ – CÔNG NGHỆ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH MÔN VẬT LÝ THCS Áp dụng từ năm 2011-2012 (Theo công văn số 5842 /BGDĐT – VP ngày 01/09/ 2011 của Bộ GD& ĐT) I - KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH: Lớp Học kỳ Số tiết 1 học kỳ Nội dung Lí thuyết Luyện tập Kiểm tra Bài tập Thực hành Ôn tập 6 I 19 15 0 1 1 2 II 17 12 0 1 2 2 7 I 18 13 1 1 1 2 II 17 11 0 2 2 2 8 I 18 14 0 1 1 2 II 18 12 1 0 3 2 9 I 36 22 7 2 3 2 II 34 21 5 2 4 2 II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT: VẬT LÝ LỚP 6 Cả năm: 37 tuần thực hiện 36 tiết (Học kỳ I: 19 tuần thực hiện 19 tiết; Học kỳ II: 18 tuần thực hiện 17 tiết) PHÂN CHIA THEO HỌC KỲ VÀ TUẦN HỌC Cả năm: 36 tiết 36 tiết Học kỳ I: 19 tuần 19 tiết 19 tiết 19 tuần × 1 tiết = 19 tiết Học kỳ II: 18 tuần 17 tiết 17 tiết 17 tuần × 1 tiết = 17 tiết 1tuần × 0 tiết = 0 tiết A – HỌC KỲ I Chương, mục, bài Tên bài Nội dug điều chỉnh Tiết PPCT Chương I: Cơ học (16 tiết) Đo độ dài 1 Đo độ dài (tiếp) 2 Đo thể tích chất lỏng Mục I . Đơn vị đo thể tích – Hs tự ôn tập 3 Đo thể tích chất rắn không thấm nước 4 Khối lượng. Đo khối lượng Mục II. Đo khối lượng – Có thể dùng cân đồng hồ thay cho cân Rô-béc-van 5 Lực. Hai lực cân bằng 6 Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực 7 Trọng lực. Đơn vị lực 8 Kiểm tra 1 tiết 9 Lực đàn hồi 10 Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng 11 Khối lượng riêng – bài tập Dạy trong 2 tiết Mục II. Xác định trọng lượng riêng của một chất – Không dạy 12 Trọng lượng riêng – bài tập (Kiểm tra 15 phút) 13 Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi 14 Máy cơ đơn giản 15 Mặt phẳng nghiêng 16 Đòn bẩy 17 Ôn tập và kiểm tra học kỳ I (2 tiết) Ôn tập học kỳ I 18 Kiểm tra học kỳ I 19 B – HỌC KỲ II Chương I: Cơ học (tiếp theo) (2 tiết) Ròng rọc 20 Tổng kết chương I : Cơ học 21 Chương II:Nhiệt học (13 tiết) Sự nở vì nhiệt của chất rắn 22 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 23 Sự nở vì nhiệt của chất khí Câu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64) – Không yêu cầu hs trả lời 24 Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt Thí nghiệm hình 21.1 - Chuyển thành TN biểu diễn 25 Nhiệt kế. Nhiệt giai Mục 2b, mục 3 (tr70) – Đọc thêm 26 Kiểm tra 1 tiết 27 Thực hành: Đo nhiệt độ 28 Sự nóng chảy và đông đặc Thí nghiệm hình 24.1 – Không bắt buộc làm TN, chỉ mô tả TN và đưa ra kết quả bảng 24.1 29 Sự nóng chảy và đông đặc (tiếp theo) (Kiểm tra 15 phút) 30 Sự bay hơi và ngưng tụ Mục c) TN kiểm tra – Chỉ cần nêu phương án TN 31 Sự bay hơi và ngưng tụ (tiếp theo) 32 Sự sôi Thí nghiệm hình 28.1 - Chuyển thành TN biểu diễn 33 Sự sôi (tiếp theo) 34 Ôn tập và kiểm tra học kỳ II (2 tiết) Ôn tập học kỳ II 35 Kiểm tra học kỳ II 36 Giáo viên bộ môn Tổ trưởng Hiệu trưởng Hiệu phó PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 7 Cả năm: 37 tuần thực hiện 35 tiết (Học kỳ I: 19 tuần thực hiện 18 tiết; Học kỳ II: 18 tuần thực hiện 17 tiết) PHÂN CHIA THEO HỌC KỲ VÀ TUẦN HỌC Cả năm: 35 tiết 35 tiết Học kỳ I: 19 tuần 18 tiết 18 tiết 18 tuần × 1 tiết = 18 tiết 1tuần × 0 tiết = 0 tiết Học kỳ II: 18 tuần 17 tiết 17 tiết 17 tuần × 1 tiết = 17 tiết 1tuần × 0 tiết = 0 tiết A - HỌC KỲ I Chương, mục, bài Tên bài Nội dung điều chỉnh Tiết PPCT Chương I: Quang học (10 tiết) Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng 1 Sự truyền ánh sáng 2 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng 3 Định luật phản xạ ánh sáng 4 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 5 Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng . Mục II. 2-Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng – Không bắt buộc 6 Gương cầu lồi (Kiểm tra 15 phút) 7 Gương cầu lõm 8 Tổng kết chương I: Quang học. Bài tập 9 Kiểm tra 1 tiết 10 Chương II: Âm học (6 tiết) Nguồn âm C9 (tr29) – Không bắt buộc hs làm TN 11 Độ cao của âm 12 Độ to của âm C5, C7 (tr 36) – Không yêu cầu hs trả lời 13 Môi trường truyền âm 14 Phản xạ âm – Tiếng vang TN hình 14.2 – Không bắt buộc hs làm TN 15 Chống ô nhiễm tiếng ồn 16 Ôn tập và kiểm tra học kỳ I (2 tiết) Ôn tập chương học kỳ I 17 Kiểm tra học kỳ I 18 B - HỌC KỲ II Chương III: Điện học (15 tiết) Sự nhiễm điện do cọ sát 19 Hai loại điện tích 20 Dòng điện – Nguồn điện 21 Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại 22 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện 23 Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện 24 Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện Mục tìm hiểu chuông điện – Đọc thêm 25 Kiểm tra 1 tiết 26 Cường độ dòng điện 27 Hiệu điện thế 28 Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện (Kiểm tra 15 phút) 29 Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp 30 Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song 31 An toàn khi sử dụng điện 32 Tổng kết chương 3: Điện học 33 Ôn tập và kiểm tra học kỳ II ( 2 tiết) Ôn tập học kỳ II 34 Kiểm tra học kỳ II 35 Giáo viên bộ môn Tổ trưởng Hiệu trưởng Hiệu phó PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 8 Cả năm: 37 tuần thực hiện 35 tiết (Học kỳ I: 19 tuần thực hiện 18 tiết; Học kỳ II: 18 tuần thực hiện 18 tiết) PHÂN CHIA THEO HỌC KỲ VÀ TUẦN HỌC Cả năm: 35 tiết 35 tiết Học kỳ I: 19 tuần 18 tiết 18 tiết 18 tuần × 1 tiết = 18 tiết 1tuần × 0 tiết = 0 tiết Học kỳ II: 18 tuần 18 tiết 18 tiết 18 tuần × 1 tiết = 18 tiết A- HỌC KỲ I Chương, mục, bài Tên bài Nội dung điều chỉnh Tiết Chương I: Cơ học (16 tiết) Chuyển động cơ học 1 Vận tốc 2 Chuyển động đều – Chuyển động không đều TN hình 3.1 – Không bắt buộc làm TN 3 Biểu diễn lực 4 Sự cân bằng lực – Quán tính TN hình 5.1 – Không bắt buộc làm TN trên lớp, chỉ cần lấy kết quả bảng 5.1 5 Lực ma sát 6 Kiểm tra 1 tiết 7 Áp suất 8 Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau Cả bài – Dạy trong 2 tiết – Tiết 1: Áp suất chất lỏng Tiết 2: Bình thông nhau – Máy nén thủy lực 9 10 Áp suất khí quyển Mục II. Độ lớn của áp suất khí quyển – Không dạy Câu hỏi C10-C11(tr34) – Không yêu cầu hs trả lời 11 Lực đẩy Ác-si-mét Hình 10.3 – Chỉ yêu cầu hs mô tả TN để trả lời câu hỏi C3 Câu hỏi C7 (tr28) - Không yêu cầu hs trả lời 12 Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Acsimét 13 Sự nổi 14 Công cơ học (Kiểm tra 15 phút) 15 Định luật về công 16 Ôn tập và kiểm tra học kỳ I ( 2 tiết) Ôn tập học kỳ I 17 Kiểm tra học kỳ I 18 B- HỌC KỲ II Chương I: Cơ học (tiếp theo) (4 tiết) Công suất 19 Cơ năng – Thế năng – Động năng 20 Đọc thêm - Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng (Kiểm tra 15 phút) Cả bài – Đọc thêm 21 Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học Ý 2 của câu 16, câu 17 – Không yêu cầu hs trả lời 22 Chương II: Nhiệt học (12 tiết) Các chất được cấu tạo như thế nào 23 Nguyên tử , phân tử chuyển động hay đứng yên 24 Nhiệt năng 25 Kiểm tra 1 tiết 26 Dẫn nhiệt 27 Đối lưu – Bức xạ nhiệt 28 Công thức tính nhiệt lượng TN hình 24.1, 24.2, 24.3 – Chỉ cần mô tả TN và xử lý kết quả TN 29 Phương trình cân bằng nhiệt 30 Đọc thêm - Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu Cả bài – Đọc thêm 31 Bài tập về phương trình cân bằng nhiệt Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt - Cả bài – Không dạy 32 Đọc thêm - Động cơ nhiệt Cả bài – Đọc thêm 33 Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II : Nhiệt học 34 Ôn tập và kiểm tra học kỳ II ( 2 tiết) Ôn tập học kỳ II 35 Kiểm tra học kỳ II 36 Giáo viên bộ môn Tổ trưởng Hiệu trưởng Hiệu phó PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 9 Cả năm: 37 tuần thực hiện 70 tiết (Học kỳ I: 19 tuần thực hiện 36 tiết; Học kỳ II: 18 tuần thực hiện 34 tiết) PHÂN CHIA THEO HỌC KỲ VÀ TUẦN HỌC Cả năm: 35 tiết 35 tiết Học kỳ I: 19 tuần 36 tiết 36 tiết 17 tuần × 2 tiết = 34 tiết 2tuần × 1 tiết = 2 tiết Học kỳ II: 18 tuần 34 tiết 34 tiết 16 tuần × 2 tiết = 32 tiết 2tuần × 1 tiết = 2 tiết A - HỌC KỲ I Chương, mục, bài Tên bài Nội dung điều chỉnh Tiết PPCT Chương I: Điện học (21 tiết) Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn 1 Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn 2 Thực hành : Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế 3 Đoạn mạch nối tiếp 4 Đoạn mạch song song 5 Bài tập vận dụng định luật Ôm 6 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn 7 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn Câu hỏi C5, C6 (tr24) – Không yêu cầu hs trả lời 8 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn 9 Biến trở - Điện trở dùng trong kỷ thuật 10 Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn 11 Công suất điện 12 Điện năng – Công của dòng điện 13 Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng 14 Thực hành : Xác định công suất của các dụng cụ điện Mục II. Xác định công suất của các dụng cụ điện – Không dạy 15 Định luật Jun – Len-xơ TN hình 16.1 – Không bắt buộc tiến hành TN 16 Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ. Ôn tập 17 Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ. Ôn tập (tiếp) (Kiểm tra 15 phút) Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q tỷ lệ thuận với I2 trong định luật Jun – Len-xơ – Không bắt buộc 18 Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện 19 Tổng kết chương 1 : Điện học 20 Kiểm tra 1 tiết 21 Chương II: Điện từ học (13 tiết) Nam châm vĩnh cửu 22 Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường 23 Từ phổ - Đường sức từ 24 Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua 25 Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện 26 Ứng dụng của nam châm Mục II.2. Ví dụ về ứng dụng của rơ le điện từ: chuông báo động – Không dạy 27 Lực điện từ 28 Bài tập 29 Động cơ điện một chiều (Kiểm tra 15 phút) Mục II. Động cơ điện 1 chiều trong kỹ thuật – Không dạy 30 Ôn tập Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện – Không bắt buộc 31 Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái 32 Hiện tượng cảm ứng điện từ 33 Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng 34 Ôn tập và kiểm tra học kỳ I (2 tiết) Ôn tập học kỳ I 35 Kiểm tra học kỳ I 36 B - HỌC KỲ II Chương II: Điện từ học (tiếp theo) (7 tiết) Dòng điện xoay chiều 37 Máy phát điện xoay chiều 38 Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều 39 Truyền tải điện năng đi xa 40 Máy biến thế 41 Bài tập về máy biến thế (kiểm tra 15 phút) Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế - Cả bài – Không bắt buộc 42 Tổng kết chương 2: Điện từ học 43 Chương III: Quang học (21 tiết) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Mục II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí – Không nhất thiết phải dạy theo phương án trong sgk 44 Luyện cách vẽ hình về hiện tượng khúc xạ ánh sáng Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ - Cả bài – Không dạy 45 Thấu kính hội tụ Câu hỏi C4 (tr.114) - Bỏ ý “Tìm cách kiểm tra điều này” 46 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ 47 Thấu kính phân kỳ 48 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ 49 Thực hành và kiểm tra thực hành : Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ 50 Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh 51 Ôn tập 52 Kiểm tra 1 tiết 53 Mắt 54 Mắt cận thị và mắt lão 55 Kính lúp 56 Bài tập quang hình học 57 Ánh sáng trắng và ánh sáng màu 58 Sự phân tích ánh sáng trắng 59 Đọc thêm – Sự trộn các ánh sáng màu (kiểm tra 15 phút) Cả bài – Đọc thêm 60 Màu sắc các vật dưới ánh trắng và dưới ánh sáng màu 61 Các tác dụng của ánh sáng 62 Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD 63 Tổng kết chương 3 : Quang học 64 Chương IV: Năng lượng (4 tiết) Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng 65 Định luật bảo toàn năng lượng TN hình 60.2 – Không bắt buộc làm TN 66 Bài tập tổng hợp vât lý 9 Sản xuất điện năng – Nhiệt điện và thủy điện - Cả bài – Không dạy 67 Câu hỏi và bài tập vật lý 9 Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân – Cả bài – Không dạy 68 Ôn tập và kiểm tra học kỳ II (2 tiết) Ôn tập kiểm tra học kỳ II 69 Kiểm tra học kỳ II 70 Giáo viên bộ môn Tổ trưởng Hiệu trưởng Hiệu phó

File đính kèm:

  • docPPCT VAT LY.doc
Giáo án liên quan