Phiếu dự giờ

Ngày dạy: . Người dạy: . Số: .

Lớp: Môn:

Tiết: . Bài dạy: .

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 05/01/2017 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu dự giờ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU DỰ GIỜ Ngày dạy: .. Người dạy:.. Số:.. Lớp: Môn: Tiết: ... Bài dạy:...................... TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ....... ....... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. Người dự: 1/.... Xếp loại: 2/. Điểm:. 3/. Nội dung Nhận xét ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TIẾT DẠY CÁC MẶT CÁC YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ Nội dung Điều 1: Chính xác, khoa học(khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng , lập trường chính trị) Điều 2: Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm Điều 3: Liên hệ với thực tế (nếu có) có tính giáo dục Phương pháp Điều 4: Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp Điều 5: Kết hợp tốt các phương pháp phù hợp trong các hoạt động dạy và học Phương tiện Điều 6: Sử dụng và kết hợp các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung, kiểu bài lên lớp Điều 7: Trình bày bảng hợp lí, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lí Tổ chức Điều 8: Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lí ở các phần, các khâu Điều 9: Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung kiểu bài, với đối tượng, học sinh hứng thú học tập Kết quả Điều 10: Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức CÁCH CHO ĐIỂM Ở CÁC ĐIỀU: Tốt: 2 Khá: 1,5 Trung bình: 1 Yếu 0,5 Kém: 0 CÁCH XẾP LOẠI CÁC TIẾT DẠY: Loại giỏi: * Điểm tổng cộng từ 17- 20 điểm * Các điều 1, 4, 6, 9 phải đạt 2 điểm Loại khá: * Điểm tổng cộng từ 13- 16,5 điểm * Các điều 1, 4, 9 phải đạt 2 điểm Loại trung bình: * Điểm tổng cộng đạt từ 10- 12,5 điểm * Các điều 1, 4 phải đạt 2 điểm Loại yếu kém: * Điểm tổng cộng từ 9,5 trở xuống CÁC ĐIỂU CẦN LƯU Ý KHI TIẾN HÀNH TIẾT DỰ GIỜ Trước khi dự: -Nắm được lịch dự giờ chậm nhất 1 ngày trước khi dự -Nghiên cứu bài được dự thật kỹ (qua SGK, SGV, PPCT): +Cấu trúc bài bao nhiêu tiết (nếu là 2 tiết thì tiết 1 kết thúc ở nội dung nào ) +Mục đích yêu cầu bài (nội dung trung tâm nào cần truyền thụ cho HS, các phương pháp phù hợp nào được sử dụng +Những đồ dùng dạy học nào cần phải sử dụng +Nắm thật chắc tiêu chuẩn đánh giá tiết dạy Trong khi dự: -Đi dự đúng thời gian qui định, tránh trễ làm ảnh hưởng đến tâm lí của giáo viên dạy -Nắm thật chắc thời gian vào tiết, ra tiết và thời gian phân bố từng phần trong tiết dạy -Ghi rõ diễn biến tiết dạy (về phương pháp và nội dung ) Một vài gợi ý: +Ghi lại hệ thống câu hỏi của GV và nội dung bài dạy +Các phương pháp đã sử dụng +Cách sử dụng ĐDDH có phù hợp không ( độ chính xác, khoa học ) +Nội dung kiến thức truyền đạt cho HS có chính xác không +GV dạy có bao quát lớp không, có chú ý đến 3 đối tượng HS không +Tác phong, ngôn phong, chất lượng câu hỏi đặt ra, có thường xuyên sử dụng những từ “thừa” không +Có nhận xét các lần trả lời của HS không, có cho HS sai lập lại câu trả lời đúng không +Trình bày bảng ( tính toán logic, cách sử dụng phấn màu, chữ viết ) +Thái độ học tập của HS +Hướng dẫn về nhà Sau khi dự: -Phải dự rút kinh nghiệm tiết dạy -Ghi đầy đủ, rõ ràng ý kiến của giáo viên cùng dự -Phải có ý kiến cho giáo viên dạy -Tiến hành xếp loại tiết dạy ngay và xếp loại với giáo viên cùng dự -Rút kinh nghiệm qua tiết dạy cho bản thân .

File đính kèm:

  • docSo Du Gio.doc