Phiếu học tập môn Ngữ văn - Phần Danh từ

Phiếu học tập

DANH TỪ

Bài 1: Điền vào ô trống để hoàn thành sơ đồ phân loại danh từ sau:

Bài 2: Cho các danh từ sau: con; bò; kilogam; cam; đấu; gạo; Mạc Tư Khoa; tấm; mành; công chúa; nàng; chàng; xuân.

Hãy phân loại chúng vào ô thích hợp trong bảng dưới đây:

 

doc4 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 07/03/2014 | Lượt xem: 2500 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu học tập môn Ngữ văn - Phần Danh từ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:……………………………….. Lớp:……………………………………… Phiếu học tập Danh từ Bài 1: Điền vào ô trống để hoàn thành sơ đồ phân loại danh từ sau: Danh từ Danh từ đơn vị Danh từ đơn vị Danh từ riêng tự nhiên Bài 2: Cho các danh từ sau: con; bò; kilogam; cam; đấu; gạo; Mạc Tư Khoa; tấm; mành; công chúa; nàng; chàng; xuân. Hãy phân loại chúng vào ô thích hợp trong bảng dưới đây: Danh từ sự vật Dan từ đơn vị Danh từ chung Danh từ riêng Danh từ đơn vị tự nhiên Danh từ đơn vị quy ước Danh từ đơn vị quy ước ước chừng Danh từ đơn vị quy ước chính xác Bài 3: Hãy điền các danh từ đơn vị thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các cụm danh từ sau rồi cho biết các danh từ đó thuộc loại danh từ đơn vị nào? ……….nhà đó (loại Danh từ đơn vị…………………………………………………) ……….quan toà kia (loại Danh từ đơn vị……………………………………………) Sáu………..cam đó (loại Danh từ đơn vị…………………………………………….) Bảy………..sách (loại Danh từ đơn vị……………………………………………….) Những ………..cờ (loại Danh từ đơn vị……………………………………………...) Bài 4: Hãy phân tích cấu tao chủ – vị của các câu sau và gạch một gạch dưới những danh từ chung, hai gạch dưới những danh từ riêng: a. Tôi là người Hà Nội. b. Trên cành cao, Hoạ Mi cất tiếng hót đón chào chị Mùa Xuân. Bài 5: Phân tích cấu tao chủ – vị của các câu sau và gạch chân dưới những danh từ đơn vị: Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp Con thuyền xuôi mái nước song song Họ và tên:……………………………….. Lớp:……………………………………… Phiếu học tập Cụm danh từ Bài 1: Hãy thêm phần phụ trước và phần phụ sau vào chỗ trống để hoàn thanhf các cụm danh từ sau sao cho hợ lý: VD: học sinh à những em học sinh chăm ngoan ấy hoa lan à……………………………………………………………………………… mưaà………………………………………………………………………………….. câu chuyện à………………………………………………………………………….. Bài 2: Cho các cụm danh từ như sau: “tất thảy những bạn đội viên ưu tú ấy”; “tất cả những con thuyền đằng xa”; “những mùa xuân đã qua”; “bảy chiếc bút mới đó”; “tất cả những ngôI trường ở đây”. Hãy phân tích các thành phần của những cụm danh từ nênu trên bằng cách điền từ thích hợp vào chỗ trống: (Lưu ý: Cụm nào thiếu thì không cần điền chỗ thiếu) Phần phụ trước Phần trung tâm Phần phụ sau t2 Từ chỉ tổng lượng t1 Từ chỉ số lượng T1 Danh từ chỉ đơn vị T2 Danh từ chỉ sự vật s1 Từ chỉ tính chất s2 Từ để trỏ hoặc từ chỉ vị trí Bài 3: Xác định các cụm danh từ trong đoạn thơ sau bằng cách gạch chân rồi phân tích các cụm đó theo mô hính dưới đây: “ Trời xanh đây là của chúng ta Núi rừng đây là của chúng ta Những cánh đồng thơm mát Những ngả đường bát ngát Những dàng song đỏ nặng phù sa.” Đất nước (Nguyễn Đình Thi)- Phần phụ trước Phần trung tâm Phần phụ sau t2 Từ chỉ tổng lượng t1 Từ chỉ số lượng T1 Danh từ chỉ đơn vị T2 Danh từ chỉ sự vật s1 Từ chỉ tính chất s2 Từ để trỏ hoặc từ chỉ vị trí Bài 4: Hãy đặt câu với cụm danh từ “những mùa xuân đã qua” và cho biết cụm từ này đảm nhiệm chức vụ ngữ pháp gì trong câu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

File đính kèm:

  • docphieu hoc tap danh tu.doc
Giáo án liên quan