Tài liệu phân phối chương trình THCS môn Địa lý

A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCS

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Khung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2009-2010, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT (một số phần có sự điều chỉnh so với năm học 2008-2009).

1. Về Khung phân phối chương trình

KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,.), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó.

Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS trong cả nước.

Căn cứ KPPCT, các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả dạy học tự chọn cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THCS thuộc quyền quản lí. Các trường THCS có điều kiện bố trí giáo viên (GV) và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mức quy định (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể chủ động đề nghị Phòng GDĐT xem xét trình Sở GDĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu).

 

doc16 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 23/01/2017 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu phân phối chương trình THCS môn Địa lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ĐỊA LÝ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCS I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2009-2010, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT (một số phần có sự điều chỉnh so với năm học 2008-2009). 1. Về Khung phân phối chương trình KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,...), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó. Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS trong cả nước. Căn cứ KPPCT, các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả dạy học tự chọn cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THCS thuộc quyền quản lí. Các trường THCS có điều kiện bố trí giáo viên (GV) và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mức quy định (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể chủ động đề nghị Phòng GDĐT xem xét trình Sở GDĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu). 2. Về phân phối chương trình dạy học tự chọn a) Thời lượng và cách tổ chức dạy học tự chọn: Thời lượng dạy học tự chọn của các lớp cấp THCS trong Kế hoạch giáo dục là 2 tiết/tuần, dạy học chung cho cả lớp (các trường tự chủ về kinh phí có thể chia lớp thành nhóm nhỏ hơn nhưng vẫn phải đủ thời lượng quy định). Việc sử dụng thời lượng dạy học tự chọn THCS theo 1 trong 2 cách sau đây: Cách 1: Chọn 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục : Tin học, Ngoại ngữ 2, Nghề phổ thông (trong đó Ngoại ngữ 2 có thể bố trí vào 2 tiết dạy học tự chọn này hoặc bố trí ngoài thời lượng dạy học 6 buổi/tuần). Cách 2: Dạy học các chủ đề tự chọn nâng cao, bám sát (CĐNC, CĐBS). - Dạy học CĐNC là để khai thác sâu hơn kiến thức, kĩ năng của chương trình, bổ sung kiến thức, bồi dưỡng năng lực tư duy nhưng phải phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh. Các Sở GDĐT tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu CĐNC (trong đó có các tài liệu Lịch sử, Địa lí, Văn học địa phương), dùng cho cấp THCS theo hướng dẫn của Bộ GDĐT (tài liệu CĐNC sử dụng cho cả GV và HS) và quy định cụ thể PPCT dạy học các CĐNC cho phù hợp với mạch kiến thức của môn học đó. Các Phòng GDĐT đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện PPCT dạy học các CĐNC. - Dạy học các CĐBS là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng (không bổ sung kiến thức nâng cao mới). Trong điều kiện chưa ban hành được tài liệu CĐNC, cần dành thời lượng dạy học tự chọn để thực hiện CĐBS nhằm ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng cho HS. Hiệu trưởng các trường THCS chủ động lập Kế hoạch dạy học các CĐBS (chọn môn học, ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy) cho từng lớp, ổn định trong từng học kì trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn và GV chủ nhiệm lớp. GV chuẩn bị kế hoạch bài dạy (giáo án) CĐBS với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn. b) Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học tự chọn: Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập CĐTC của môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại HS trung học cơ sở và HS trung học phổ thông. Lưu ý: Các bài dạy CĐTCNC, CĐBS bố trí trong các chương như các bài khác, có thể có điểm kiểm tra dưới 1 tiết riêng nhưng không có điểm kiểm tra 1 tiết riêng, điểm CĐTC môn học nào tính cho môn học đó. 3. Thực hiện các hoạt động giáo dục a) Phân công GV thực hiện các Hoạt động giáo dục: Trong KHGD quy định tại CTGDPT do Bộ GDĐT ban hành, các hoạt động giáo dục đã được quy định thời lượng với số tiết học cụ thể như các môn học. Đối với GV được phân công thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL), Hoạt động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN) được tính giờ dạy như các môn học; việc tham gia điều hành HĐGD tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) là thuộc nhiệm vụ quản lý của Ban Giám hiệu và GV chủ nhiệm lớp, không tính vào giờ dạy tiêu chuẩn. b) Tích hợp HĐGDNGLL, HĐGDHN, môn Công nghệ: - HĐGDNGLL: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD các lớp 6, 7, 8, 9 ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật. Đưa nội dung về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào HĐGDNGLL ở lớp 9 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” do Bộ GDĐT phát động. - HĐGDHN (lớp 9): Điều chỉnh thời lượng HĐGDHN thành 9 tiết/năm học sau khi đưa một số nội dung GDHN tích hợp sang HĐGDNGLL ở 2 chủ điểm sau đây: + "Truyền thống nhà trường", chủ điểm tháng 9; + "Tiến bước lên Đoàn", chủ điểm tháng 3. Nội dung tích hợp do Sở GDĐT (hoặc uỷ quyền cho các Phòng GDĐT) hướng dẫn trường THCS thực hiện cho sát thực tiễn địa phương. Cần hướng dẫn HS lựa chọn con đường học lên sau THCS (THPT, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động. Về phương pháp tổ chức thực hiện HĐGDHN, có thể riêng theo lớp hoặc theo khối lớp; có thể giao cho GV hoặc mời các chuyên gia, nhà quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp giảng dạy. 4. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá a) Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học (PPDH): - Những yêu cầu quan trọng trong đổi mới PPDH là: + Bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình (căn cứ chuẩn của chương trình cấp THCS và đối chiếu với hướng dẫn thực hiện của Bộ GDĐT); + Phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của HS và vai trò chủ đạo của GV; + Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của GV và HS, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất; + Sử dụng hợp lý SGK khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng yêu cầu HS ghi chép quá nhiều theo lối đọc - chép; + Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học; + GV sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên HS học tập, tổ chức hợp lý cho HS làm việc cá nhân và theo nhóm; + Dạy học sát đối tượng, coi trọng bồi dưỡng HS khá giỏi và giúp đỡ HS học lực yếu kém. - Đối với các môn học đòi hỏi năng khiếu như: Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục cần coi trọng truyền thụ kiến thức, hình thành kỹ năng, bồi dưỡng hứng thú học tập, không quá thiên về đánh giá thành tích theo yêu cầu đào tạo chuyên ngành hoạ sỹ, nhạc sỹ, vận động viên. - Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng GV và dự giờ thăm lớp của GV, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, cụm trường, địa phương, hội thi GV giỏi các cấp. b) Đổi mới kiểm tra, đánh giá (KTĐG): - Những yêu cầu quan trọng trong đổi mới KTĐG là: + GV đánh giá sát đúng trình độ HS với thái độ khách quan, công minh và hướng dẫn HS biết tự đánh giá năng lực của mình; + Trong quá trình dạy học, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan trong KTĐG kết quả học tập của HS, chuẩn bị tốt cho việc đổi mới các kỳ thi theo chủ trương của Bộ GDĐT. + Thực hiện đúng quy định của Quy chế Đánh giá, xếp loại HS THCS, HS THPT do Bộ GDĐT ban hành, tiến hành đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. - Đổi mới đánh giá các môn Mỹ thuật, Âm nhạc (THCS), Thể dục (THCS, THPT): Thực hiện đánh giá bằng điểm hoặc đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập theo quy định tại Quy chế Đánh giá, xếp loại HS THCS, HS THPT sửa đổi. c) Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, cần coi trọng đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG theo hướng hạn chế chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học. Trong quá trình dạy học, cần đổi mới KTĐG bằng cách nêu vấn đề mở, đòi hỏi HS phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân. d) Từ năm học 2009-2010, tập trung chỉ đạo đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mới PPDH các môn học và hoạt động giáo dục, khắc phục tình trạng dạy học theo lối đọc-chép. 5. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (như hướng dẫn tại công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008) II. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN ĐỊA LÍ 1. Tổ chức dạy học - Về thời lượng dạy học: + Địa lí lớp 6: 35 tiết; + Địa lí lớp 7: 70 tiết; + Địa lí lớp 8: 52 tiết; + Địa lí lớp 9: 52 tiết. - Về kế hoạch dạy học: Trong quá trình dạy học, giáo viên cần dạy đủ số tiết lí thuyết và thực hành đã quy định trong KPPCT. Chương trình và sách giáo khoa chưa quy định nội dung cụ thể cho các tiết ôn tập. Giáo viên cần căn cứ tình hình thực tế để định ra nội dung cho các tiết Ôn tập nhằm củng cố hệ thống các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu của chương trình. - Về đổi mới phương pháp dạy học: Việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS cần theo 4 hướng chủ yếu: + Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh. + Bồi dưỡng phương pháp tự học. + Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. + Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Trong đó, hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh là cơ bản, chủ yếu, chi phối đến ba hướng sau. Điểm cốt lõi của đổi mới phương pháp dạy học là hướng tới học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. Để đảm bảo cho việc đổi mới phương pháp dạy học địa lí trong trường Trung học cơ sở nhanh chóng đạt hiệu quả, giáo viên cần quan tâm và thực hiện tốt các công việc sau đây: + Đầu tư nhiều hơn vào công tác thiết kế bài dạy học và tổ chức dạy học trên lớp theo tinh thần tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh; hướng dẫn học sinh về phương pháp học tập và biết cách tự học, tiếp nhận kiến thức, rèn luyện kĩ năng, tự đánh giá kết quả học tập, hứng thú học tập. + Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học địa lí thông dụng theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, đồng thời mạnh dạn áp dụng các phương pháp dạy học mới như: thảo luận, khảo sát điều tra, động não; biết cách tiếp nhận thông tin phản hồi từ sự đánh giá nhận xét của học sinh về PPDH và giáo dục của giáo viên; kiên trì phát huy mặt tốt, khắc phục mặt yếu, tự tin, không tự ty hoặc chủ quan, thoả mãn; + Đa dạng hóa, phối hợp linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp, tham quan, khảo sát địa phương, hoạt động ngoại khóa; + Tích cực sử dụng phương tiện dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể nhận thức của học sinh; nắm chắc điều kiện của nhà trường để có thể khai thác giúp bản thân đổi mới PPDH (cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, tài liệu tham khảo); + Trong quá trình dạy học, giáo viên cần chú ý hướng dẫn học sinh phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí, nhất là các mối quan hệ nhân quả; dành thời gian cho học sinh thu thập, xử lí thông tin dựa vào bản đồ, lược đồ, các bảng biểu, tranh ảnh... để tìm kiến thức, rèn luyện các kĩ năng và phương pháp học tập địa lí; + Những nơi có điều kiện, giáo viên có thể tổ chức học ngoài thực địa để giảm tính trừu tượng của kiến thức và tăng tính thực tiễn của nội dung học tập. - Về dạy học địa lí địa phương: + Để tiến hành một cách có hiệu quả tiết thực hành "tìm hiểu địa phương" ở lớp 8, giáo viên nên chọn một địa điểm có nhiều ý nghĩa đối với địa phương và có nhiều thuận lợi trong việc tìm tư liệu, yêu cầu các nhóm học sinh thu thập tư liệu về địa điểm đó theo các nội dung đã gợi ý trong sách giáo khoa. Giờ thực hành, giáo viên tổ chức cho học sinh các nhóm trình bày kết quả và xây dựng thành một bản báo cáo tương đối đầy đủ về địa điểm tìm hiểu. + Đối với các bài dạy về địa lí tỉnh (thành phố) ở lớp 9, giáo viên cần dựa vào tài liệu địa lí địa phương, sưu tầm thêm các tư liệu về địa lí tỉnh (thành phố) như Địa chí tỉnh (thành phố), bộ sách "Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam" của Nhà xuất bản Giáo dục, các cuốn niên giám thống kê của tỉnh (thành phố) hoặc Tổng cục thống kê, các sách báo khác,... để biên soạn nội dung dạy học về địa lí tỉnh (thành phố). Giáo viên cũng nên huy động học sinh mua hoặc sưu tầm các tài liệu về địa lí địa phương để làm phong phú thêm nội dung dạy học địa lí tỉnh (thành phố), hình thành ở học sinh phương pháp tìm hiểu địa lí địa phương. - Về tích hợp một số nội dung trong dạy học địa lí: Các nội dung tích hợp trong dạy học địa lí ở trường THCS gồm có giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục dân số. Để có thể thực hiện tốt việc tích hợp các nội dung này, giáo viên cần chú ý một số điểm sau: + Tìm hiểu kĩ các nội dung có thể tích hợp trong từng bài học để xác định rõ nội dung, mức độ tích hợp và phương thức tích hợp. + Việc tích hợp các nội dung cần được chuẩn bị một cách cẩn thận và được thể hiện cụ thể trong kế hoạch bài dạy học cũng như khi lên lớp. + Việc tích hợp các nội dung cần phải hợp lí, tránh gò ép, gây qua tải nội dung học tập. 2. Kiểm tra, đánh giá - Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá (KTĐG) theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, khi ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình; thực hiện đổi mới KTĐG để thúc đẩy đổi mới PPDH; - Trong năm học phải dành 4 tiết để kiểm tra. Trong đó có 02 tiết dành cho kiểm tra giữa học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết); 02 tiết kiểm tra học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết). - Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra học kì như trong KPPCT. - Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng theo mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học. - Sở GDĐT hướng dẫn về kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 45 phút để đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra theo quy định. - Sau mỗi bài thực hành cần có đánh giá và cho điểm. Phải dùng điểm này làm ít nhất 1 điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh. - Nội dung KTĐG cần giảm các câu hỏi kiểm tra ghi nhớ kiến thức, tăng cường kiểm tra kiến thức ở các mức độ hiểu và vận dụng kiến thức. Cần từng bước đổi mới KTĐG bằng cách nêu vấn đề "mở", đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân. - Coi trọng KTĐG kĩ năng diễn đạt các sự vật, hiện tượng địa lí bằng lời nói, chữ viết, sơ đồ; đọc và phân tích bản đồ, lược đồ, Atlát, sử dụng sa bàn, máy chiếu và bồi dưỡng tình cảm hứng thú học tập, thái độ đối với các vấn đề toàn cầu về bảo vệ môi trường sống, nhu cầu tìm hiểu bổ sung vốn hiểu biết về đất nước, chủ quyền lãnh thổ của nước ta, các điều kiện kinh tế -xã hội, tài nguyên của quê hương đất nước. - Vận dụng linh hoạt các hình thức và xác định rõ yêu cầu về KTĐG phù hợp với thời lượng và tính chất đề kiểm tra: + Kiểm tra đánh giá thường xuyên: bao gồm kiểm tra miệng (cho điểm hoặc đánh giá bằng nhận xét) có thể tiến hành vào đầu giờ hoặc trong quá trình dạy học; kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kì cần vận dụng linh hoạt giữa câu hỏi tự luận và trắc nghiệm. Khi kiểm tra miệng cần rèn luyện kĩ năng nói và kĩ năng diễn đạt trước tập thể. + Trong kiểm tra đánh giá học kì cần chú trọng đánh giá kĩ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hoá kiến thức, rèn luyện kĩ năng vận dụng các kiến thức vào giải quyết các vấn đề trong học tập và thực tiễn, đặc biệt chú ý kĩ năng viết, trình bày một vấn đề. + Khuyến khích các hình thức KTĐG thông qua các hoạt động học tập ngoài lớp học của học sinh như bài tập nghiên cứu nhỏ, dựa trên các hoạt động sưu tầm; tham quan thực địa; phân tích đánh giá các số liệu, bản đồ, làm đồ dùng dạy học... và lấy điểm thay cho các bài kiểm tra trong lớp học. B. PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ MOÂN ÑÒA LÍ (Duøng cho caùc cô quan quaûn lí giaùo duïc vaø giaùo vieân, aùp duïng töø naêm hoïc 2009-2010) Lôùp 6 Caû naêm 37 tuaàn (37 tieát) Hoïc kì I 19 tuaàn (19 tieát) Hoïc kì II 18 tuaàn (18 tieát) HOÏC KÌ I Tuaàn Tieát Baøi Töïa baøi daïy CHÖÔNG I- TRAÙI ÑAÁT 1 1 Baøi môû ñaàu 2 2 Baøi 1 Vò trí, hình daïng vaø kích thöôùc Traùi Ñaát 3 3 Baøi 2 Baûn ñoà. Caùch veõ baûn ñoà 4 4 Baøi 3 Tæ leä baûn ñoà 5 5 Baøi 4 Phöông höôùng treân baûn ñoà. Kinh ñoä, vó ñoä vaø toïa ñoä ñòa lí 6 6 Baøi 5 Kí hieäu baûn ñoà. Caùch bieåu hieän ñòa hình treân baûn ñoà 7 7 Baøi 6 Thöïc haønh: Taäp söû duïng ñòa baøn vaø thöôùc ño ñeå veõ sô ñoà lôùp hoïc 8 8 OÂn taäp 9 9 Kieåm tra 1 tieát 10 10 Baøi 7 Söï vaän ñoäng töï quay quanh truïc cuûa Traùi Ñaát vaø caùc heä quaû 11 11 Baøi 8 Söï chuyeån ñoäng cuûa Traùi Ñaát quanh Maët Trôøi 12 12 Baøi 9 Hieän töôïng ngaøy, ñeâm daøi ngaén theo muøa 13 13 Baøi 10 Caáu taïo beân trong cuûa Traùi Ñaát 14 14 Baøi 11 Thöïc haønh: Söï phaân boá caùc luïc ñòa vaø ñaïi döông treân beà maët Traùi Ñaát CHÖÔNG II- CAÙC THAØNH PHAÀN TÖÏ NHIEÂN CUÛA TRAÙI ÑAÁT 15 15 Baøi 12 Taùc ñoäng cuûa noäi löïc vaø ngoaïi löïc trong vieäc hình thaønh ñòa hình beà maët Traùi Ñaát 16 16 Baøi 13 Ñòa hình beà maët Traùi Ñaát 17 17 Baøi 14 Ñòa hình beà maët Traùi Ñaát (tieáp theo) 18 18 OÂn taäp 19 19 Kieåm tra hoïc kì I Hoïc kì moät, keát thuùc ôû baøi 14: Ñòa hình beà maët Traùi Ñaát (tieáp theo) HOÏC KÌ II Tuaàn Tieát Baøi Töïa baøi daïy 20 20 Baøi 15 Caùc moû khoaùng saûn 21 21 Baøi 16 Thöïc haønh: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùn 22 22 Baøi 17 Lôùp voû khí 23 23 Baøi 18 Thôøi tieát, khí haäu vaø nhieät ñoä khoâng khí 24 24 Baøi 19 Khí aùp vaø gioù treân Traùi Ñaát 25 25 Baøi 20 Hôi nöôùc trong khoâng khí. Möa 26 26 Baøi 21 Thöïc haønh: Phaân tích bieåu ñoà nhieät ñoä, löôïng möa 27 27 Baøi22 Caùc ñôùi khí haäu treân Traùi Ñaát 28 28 OÂn taäp 29 29 Kieåm tra vieát 1 tieát 30 30 Baøi 23 Soâng vaø hoà 31 31 Baøi 24 Bieån vaø ñaïi döông 32 32 Baøi 25 Thöïc haønh: Söï chuyeån ñoäng cuûa caùc doøng bieån trong ñaïi döông 33 33 Baøi 26 Ñaát. Caùc nhaân toá hình thaønh ñaát 34 34 Baøi 27 Lôùp voû sinh vaät. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï phaân boá thöïc, ñoäng vaät treân Traùi Ñaát 35 35 OÂn taäp 36 36 OÂn taäp 37 37 Kieåm tra hoïc kì II Lôùp 7 Caû naêm 37 tuaàn (74 tieát) Hoïc kì I 19 tuaàn (38 tieát) Hoïc kì II 18 tuaàn (36 tieát) HOÏC KÌ I Tuaàn Tieát Baøi Töïa baøi daïy PHAÀN MOÄT THAØNH PHAÀN NHAÂN VAÊN CUÛA MOÂI TRÖÔØNG 1 1 2 Baøi 1 Baøi 2 Daân soá Söï phaân boá daân cö. Caùc chuûng toäc treân theá giôùi 2 3 4 Baøi 3 Baøi 4 Quaàn cö. Ñoâ thò hoùa Thöïc haønh: Phaân tích löôïc ñoà daân soá vaø thaùp tuoåi PHAÀN HAI CAÙC MOÂI TRÖÔØNG ÑÒA LÍ CHÖÔNG I - MOÂI TRÖÔØNG ÑÔÙI NOÙNG. HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ CUÛA CON NGÖÔØI ÔÛ ÑÔÙI NOÙNG 3 5 6 Baøi 5 Baøi 6 Ñôùi noùng.Moâi tröôøng xích ñaïo aåm Moâi tröôøng nhieät ñôùi 4 7 8 Baøi 7 Baøi 8 Moâi töôøng nhieät ñôùi gioù muøa Caùc hình thöùc canh taùc trong noâng nghieäp ôû ñôùi noùng 5 9 10 Baøi 9 Baøi 10 Hoaït ñoäng saûn xuaát noâng nghieäp ôû ñôùi noùng Daân soá vaø söùc eùp daân soá tôùi taøi nguyeân, moâi tröôøng ôû ñôùi noùng 6 11 12 Baøi 11 Baøi 12 Di daân vaø söï buøng noå ñoâ thò ôû ñôùi noùng Thöïc haønh: Nhaän bieát ñaëc ñieåm moâi tröôøng ñôùi noùng 7 13 14 OÂn taäp Kieåm tra vieát 1 tieát CHÖÔNG II - MOÂI TRÖÔØNG ÑÔÙI OÂN HOØA. HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ CUÛA CON NGÖÔØI ÔÛ ÑÔÙI OÂN HOØA 8 15 16 Baøi 13 Baøi 14 Moâi tröôøng ñôùi oân hoøa Hoaït ñoäng noâng nghieäp ôû ñôùi oân hoøa 9 17 18 Baøi 15 Baøi 16 Hoaït ñoäng coâng nghieäp ôû ñôùi oân hoøa Ñoâ thò hoùa ôû ñôùi oâng hoøa 10 19 20 Baøi 17 Baøi 18 OÂ nhieãm moâi tröôøng ôû ñôùi oân hoøa Thöïc haønh: Nhaän bieát ñaëc ñieåm moâi tröôøng ñôùi oân hoøa CHÖÔNG III - MOÂI TRÖÔØNG HOANG MAÏC. HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ CUÛA CON NGÖÔØI ÔÛ HOANG MAÏC 11 21 22 Baøi 19 Baøi 20 Moâi tröôøng hoang maïc Hoaït ñoäng kinh teá cuûa con ngöôøi ôû hoang maïc CHÖÔNG IV- MOÂI TRÖÔØNG ÑÔÙI LAÏNH. HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ CUÛA CON NGÖÔØI ÔÛ ÑÔÙI LAÏNH 12 23 24 Baøi 21 Baøi 22 Moâi tröôøng ñôùi laïnh Hoaït ñoäng kinh teá cuûa con ngöôøi ôû ñôùi laïnh CHÖÔNG V- MOÂI TRÖÔØNG VUØNG NUÙI. HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ CUÛA CON NGÖÔØI ÔÛ VUØNG NUÙI 13 25 26 Baøi 23 Baøi 24 Moâi tröôøng vuøng nuùi. Hoaït ñoäng kinh teá cuûa con ngöôøi ôû vuøng nuùi 14 27 OÂn taäp caùc chöông I, II, III, IV, V PHAÀN BA THIEÂN NHIEÂN VAØ CON NGÖÔØI ÔÛ CAÙC CHAÂU LUÏC 14 28 Baøi 25 Theá giôùi roäùng lôùn vaø ña daïng CHƯƠNG VI - CHÂU PHI 15 29 30 Baøi 26 Baøi 27 Thiên nhiên châu Phi Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) 16 31 32 Baøi 28 Baøi 29 Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi Dân cư, xã hội châu Phi 17 33 34 Baøi 30 Baøi 31 Kinh tế châu Phi Kinh tế châu Phi ( tiếp theo) 18 35 36 Ôn tập Ôn tập 19 37 38 Kiểm tra học kì I Sơ kết học kì I Hoïc kì moät, keát thuùc ôû baøi 31: Kinh tế châu Phi ( tiếp theo) HOÏC KÌ II Tuaàn Tieát Baøi Töïa baøi daïy 20 39 40 Baøi 32 Baøi 33 Caùc khu vöïc chaâu Phi Caùc khu vöïc chaâu Phi (tieáp theo) 21 41 Baøi 34 Thöïc haønh: So saùnh neàn kinh teá cuûa ba khu vöïc chaâu Phi CHÖÔNG VII- CHAÂU MÓ 21 42 Baøi 35 Khaùi quaùt chaâu Mó 22 43 44 Baøi 36 Baøi 37 Thieân nhieân Baéc Mó Daân cö Baéc Mó 23 45 46 Baøi 38 Baøi 39 Kinh teá Baéc Mó Kinh teá Baéc Mó (tieáp theo) 24 47 48 Baøi 40 Baøi 41 Thöïc haønh: Tìm hieåu vuøng coâng nghieäp truyeàn thoáng ôû Ñoâng Baéc Hoa Kì vaø vuøng coâng nghieäp “Vaønh ñai Maët Trôøi” Thieân nhieân Trung vaø Nam Mó 25 49 50 Baøi 42 Baøi 43 Thieân nhieân Trung vaø Nam Mó (tieáp theo) Daân cö, xaõ hoäi Trung vaø Nam Mó 26 51 52 Baøi 44 Baøi 45 Kinh teá Trung vaø Nam Mó Kinh teá Trung vaø Nam Mó (tieáp theo) 27 53 54 Baøi 46 Thöïc haønh: Söï phaân hoùa thaûm thöïc vaät ôû hai söôøn ñoâng vaø taây cuûa daõy nuùi An- ñet OÂn taäp 28 55 Kieåm tra vieát 1 tieát CHÖÔNG VIII- CHAÂU NAM CÖÏC 56 Baøi 47 Chaâu Nam Cöïc- chaâu luïc laïnh nhaát theá giôùi CHÖÔNG IX- CHAÂU ÑAÏI DÖÔNG 29 57 58 Baøi 48 Baøi 49 Thieân nhieân chaâu Ñaïi Döông Daân cö vaø kinh teá chaâu Ñaïi Döông 30 59 Baøi 50 Thöïc haønh: Vieát baùo caùo veà ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa OÂ- traây- li- a CHÖÔNG X- CHAÂU AÂU 60 Baøi 51 Thieân nhieân chaâu AÂu 31 61 62 Baøi 52 Baøi 53 Thieân nhieân chaâu AÂu (tieáp theo) Thöïc haønh: Ñoïc, phaân tích löôïc ñoà, bieåu ñoà nhieät ñoä vaø löôïng möa chaâu AÂu 32 63 64 Baøi 54 Baøi 55 Daân cö, xaõ hoäi chaâu AÂu Kinh teá chaâu AÂu 33 65 66 Baøi 56 Baøi 57 Khu vöïc Baéc AÂu Khu vöïc Taây vaø Trung AÂu 34 67 68 Baøi 58 Baøi 59 Khu vöïc Nam AÂu Khu vöïc Ñoâng AÂu 35 69 70 Baøi 60 Baøi 61 Lieân minh chaâu AÂu Thöïc haønh: Ñoïc löôïc ñoà, veõ bieåu ñoà cô caáu kinh teá chaâu AÂu 36 71 72 OÂn taäp OÂn taäp 37 73 74 Kieåm tra hoïc kì II Sô keát hoïc kì II Lôùp 8 Caû naêm 37 tuaàn (55 tieát) Hoïc kì I 19 tuaàn (19 tieát) Hoïc kì II 18 tuaàn (36 tieát) HOÏC KÌ I PHAÀN MOÄT THIEÂN NHIEÂN, CON NGÖÔØI ÔÛ CAÙC CHAÂU LUÏC (tieáp theo) XI . CHAÂU AÙ Tuaàn Tieát Baøi Töïa baøi daïy 1 1 Baøi 1 Vò trí ñòa lí, ñòa hình vaø khoaùng saûn 2 2 Baøi 2 Khí haäu chaâu AÙ 3 3 Baøi 3 Soâng ngoøi vaø caûnh quan chaâu AÙ 4 4 Baøi 4 Thöïc haønh: Phaân tích hoaøn löu gioù muøa chaâu AÙ 5 5 Baøi 5 Ñaëc ñieåm daân cö, xaõ hoäi chaâu AÙ 6 6 Baøi 6 Thöïc haønh: Ñoïc, phaân tích löôïc ñoà phaân boá daân cö vaø caùc thaønh phoá lôùn cuûa chaâu AÙ 7 7 OÂn taäp 8 8 Kieåm tra vieát 1 tieát 9 9 Baøi 7 Ñaëc ñieåm phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi caùc nöôùc chaâu AÙ 10 10 Baøi 8 Tình hình phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi ôû caùc nöôùc chaâu AÙ 11 11 Baøi 9 Khu vöïc Taây Nam AÙ 12 12 Baøi 10 Ñieàu kieän töï nhieân khu vöïc Nam AÙ 13 13 Baøi 11 Daân cö vaø ñaëc ñieåm kinh teá khu vöïc Nam AÙ 14 14 Baøi 12 Ñaëc ñieåm töï nhieân khu vöïc Ñoâng AÙ 15 15 Baøi 13 Tình hình phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi khu vöïc Ñoâng AÙ 16 16 Baøi 14 Ñoâng Nam AÙ- ñaát lieàn vaø ñaûo 17 17 OÂn taäp 18 18 OÂn taäp 19 19 Kieåm tra hoïc kì I Hoïc kì moät, keát thuùc ôû baøi 14 (Ñoâng Nam AÙ- Ñaát lieàn vaø ñaûo) HOÏC KÌ II Tuaàn Tieát Baøi Töïa baøi daïy 20 20 21 Baøi 15 Baøi 16 Ñaëc ñieåm daân cö, xaõ hoäi Ñoâng Nam AÙ Ñaëc ñieåm kinh teá caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ 21 22 23 Baøi 17 Baøi 18 Hieäp hoäi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ Thöïc haønh: Tìm hieåu Laøo vaø Cam-pu-chia. XII - TOÅNG KEÁT ÑÒA LÍ TÖÏ NHIEÂN VAØ ÑÒA LÍ CAÙC CHAÂU LUÏC 22 24 25 Baøi 19 Baøi 20 Ñòa hình vôùi taùc ñoäng cuûa noäi, ngoaïi löïc Khí haäu vaø caûnh quan treân Traùi Ñaát 23 26 Baøi 21 Con ngöôøi vaø

File đính kèm:

  • docPhan phoi chuong trinh ĐIA LY THCS.doc