Tiết 8. kiểm tra 1 tiết Địa lý 11

I. Mục tiêu:

Sau bài học HS cần nắm được:

1. Kiến thức

- Hệ thống củng cố lại kiến thức từ bài 1 đến bài 5

- Nắm vững bài:

+ Một số vấn đề mang tính toàn cầu

+ Một số vấn đề của châu lục và khu vực

2. Kĩ năng

- Vẽ biểu đồ

- Nhận xét, phân tích bảng số liệu

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 20/01/2017 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 8. kiểm tra 1 tiết Địa lý 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 8. KIỂM TRA 1 TIẾT Ngày soạn: Ngày giảng: I. Mục tiêu: Sau bài học HS cần nắm được: 1. Kiến thức - Hệ thống củng cố lại kiến thức từ bài 1 đến bài 5 - Nắm vững bài: + Một số vấn đề mang tính toàn cầu + Một số vấn đề của châu lục và khu vực 2. Kĩ năng - Vẽ biểu đồ - Nhận xét, phân tích bảng số liệu II. Tiến trình kiểm tra 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (1 phút) 11A: 11B: 11C: 11D: 11E: 2. Giáo viên phát đề (1 phút) 3. Học sinh làm bài Yêu cầu làm bài nghiêm túc, không sử dụng tài liệu 4. Hết giờ thu bài 5. Đề bài Đề 1 Câu 1 (3,0 điểm): Hãy kể tên các vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay? Trình bày vấn đề môi trường. Câu 2 (4,0 điểm): Nêu một số đặc điểm về tự nhiên, dân cư và xã hội của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á. Câu 3 (3,0 điểm): Dựa vào bảng số liệu: Tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1995 – 2004 Năm 1995 2000 2002 2004 Tốc độ tăng trưởng GDP ( % ) 0.4 2.9 0.5 6.0 a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng GDP của Mỹ La tinh trong giai đoạn 1995 – 2004. b. Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mỹ La tinh trong giai đoạn 1995 – 2004. c. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng trên? Đề 2 Câu 1 (3,0 điểm): Hãy kể tên các vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay? Trình bày vấn đề Dân số. Câu 2 (4,0 điểm): a. Nêu một số đặc điểm về tự nhiên, dân cư, xã hội của các nước châu Phi. b. Nguyên nhân nào làm cho nền chính trị, xã hội của các nước Tây Nam Á luôn bất ổn định? Câu 3 (3,0 điểm): Dựa vào bảng số liệu: Tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1995 – 2004 Năm 1995 2000 2002 2004 Tốc độ tăng trưởng GDP ( % ) 0.4 2.9 0.5 6.0 a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng GDP của Mỹ La tinh trong giai đoạn 1995 – 2004. b. Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mỹ La tinh trong giai đoạn 1995 – 2004. c. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng trên? III. Dặn dò Chuẩn bị bài mới IV. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docKiem tra 1t.doc