295 câu trắc nghiệm luyện thi đại học Vật lý

1. Một máy phát điện xoay chiều có 3 cặp cực phát ra d đ x/ c f = 50 Hz thì Roto phải quay :

A. 500 vòng / phút

B. 1000 vòng / ph

C. 150 vòng / ph

D. 300 vòng / ph

2. Để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần thì tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy tăng thế ở đầu đường dây là :

A. 10

B. 0,1

C. 100

D. 20

 

doc32 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu 295 câu trắc nghiệm luyện thi đại học Vật lý, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Một máy phát điện xoay chiều có 3 cặp cực phát ra d đ x/ c f = 50 Hz thì Roto phải quay : A. 500 vòng / phút B. 1000 vòng / ph C. 150 vòng / ph D. 300 vòng / ph 2. Để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần thì tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy tăng thế ở đầu đường dây là : A. 10 B. 0,1 C. 100 D. 20 3. Máy phát điện xoay chiều 1 pha hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây ? A. H/tượng tự cảm B. H tượng cộng hưởng C. H/tượng cảm ứng điện từ D. Sử dụng từ trường quay 4. Động cơ điện không đồng bộ 3 pha hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây ? A. Sử dụng từ trường quay. B. H tượng cộng hưởng. C. H/tượng cảm ứng điện từ. D. A và C đều đúng. 5. Trong mạng điện 3 pha có tải đối xứng khi cường độ d đ qua 1 pha là cực đại thì cường độ d đ qua 2 pha kia như thế nào? A. Cũng có cường độ cực đại B. Có cường độ d đ bằng 0 C. Có cường độ bằn 1/2 cường độ cực đại và cùng chiều với dòng điện trên D. Có cường độ bằng 1/2 cường độ cực đại và ngược chiều với dòng điện trên 6. Máy biến thế là một thiết bị có thể : CHỌN CÂU SAI : A. Làm thay đổi HĐT x / c B. Làm thay đổi cường độ của d đ x / c C. Làm thay đổi công suất của d đ x/c D. Làm thay đổi tần số của dđ dx/c 7. Trong cách mắc dây hình sao điều nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG : A. Ud = Up B. Ud = Up C. Nếu tải đối xứng thì trong dây trung hoà có i = 0 D. Dòng điện trong mỗi pha đều lệch pha nhau 120 0 8. MBA có số vòng cuộn sơ là 2000 vòng, cuộn thứ là 4000 vòng. Mạch thứ có tải R=ZL=50. HĐT h/d 2 đầu cuộn sơ là 200 V . Cường độ qua cuộn sơ có giá trị nào sau đây ? ( Bỏ qua mọi hao phí trong MBT ) A. 2A B. 4A C. 8A D. 8 A 9. Một khung dây hình tròn có 1000 vòng dây, BK r = 10 cm quay đều trong từ trường đều B=0,2T, 1500vòng/ph. Giá trị hiệu dụng của SĐĐ xoay chiều trên khung là: ( 2 = 10 ) A. 1000 V B. 2000 V C. 500V D. 1000 V 10. Chọn câu đúng : A. Dòng điện sau khi chỉnh lưu 2 nửa chu kì là dòng điện không đổi B. Muốn chỉnh lưu 2 nửa chu kì phải dùng 2 điôt mắc nối tiếp với tải R C. Mạch chỉnh lưu nửa chu kì chỉ có 1 điôt mác nối tiếp với tải R D. Bộ góp của máy điện 1 chiều và máy phát điện x / c 1 pha là giống nhau 11. Hai cuộn dây của động cơ điện x / c 1 pha đặt lệch pha nhau : A. 180 0 B. 1200 C. 900 D. Chỉ có một cuộn dây . 12. Trong động cơ x / c 3 pha khi từ trường trong một cuộn dây 1 đạt cực đại B0 thì từ trường trong 2 cuộn còn lại : A. B2 = B3 = B0/2 B. B2 = B3 = B0 C. B2 B3 B0 D. B2 = B3 =-B0 / 2 13. Tốc độ quay của Rôto trong động cơ điện 3 pha không đồng bộ : A. Bằng tốc độ quay của từ trường quay B. Nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay C. Lớn hơn tốc độ quay của từ trường quay D. Tuỳ theo tải lớn, tải nhỏ . 14. Phần ứng của 1 MPĐ xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau . Từ thông qua 1 vòng dây có giá trị cực đại là 2 mWb và biến thiên điều hoà với tần số 50 Hz . Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu ? A. E = 8858 (V) B. 88,858 (V) C. 12566 (V) D. 125,66 (V) 15. Một máy phát điện mà phần cảm gồm 2 cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/min và phần ứng gồm 2 cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb . Mỗi cuộn dây có bao nhiêu vòng ? A. 198 B. 99 C. 140 D. 70 16. Chọn câu đúng : A. Nguyên tắc hoạt động của động cơ điện không đồng bộ 3 pha dựa vào sử dụng từ trường quay . B. Nguyên tắc hoạt động của động cơ điện không đồng bộ 3 pha dựa vào sử dụng từ trường quay và hiện tượng cảm ứng điện từ. C. Động cơ không đồng bộ 3 pha có tính thuận nghịch . Nó có thể biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại điện năng và cơ năng . D. A, C đúng. 17. So sánh động cơ không đồng bộ và máy phát điện x / c 3 pha : A. Stato và Rôto giống nhau B. Stato và Roto khác nhau C. Roto giống nhau và Stato khác nhau D. Stato giống nhau và Roto khác nhau 18. Máy phát điện x / c 3 pha có HĐT pha Up = 127 V và HĐT dây Ud = 220 V . Tải là các bóng đèn loại 127 V và 220 V ta phải mắc theo kiểu : A. Bóng đèn 220 V phải mắc theo hình sao B. Bóng đèn 127 V phải mắc theo hình tam giác C. Bóng đèn 127 V mắc phải theo hình sao , bóng đèn 220 V mắc phải theo hình tam giác D. Bóng đèn 127 V và 220 V đều mắc theo hình sao 19. Máy phát 3 pha mắc theo hình sao U = 220 V Tải mắc theo hình tam giác chỉ phù hợp với loại bóng đèn : A. 220 V B. 381 V C. 127 V D. Tất cả đều không phù hợp . 20. Máy phát điện xoay chiều 1 pha , Roto có p cặp cực quay với tốc độ n vòng / s thì tần số d đ là : A. f = np B. f = np / 60 C. f = 60 p / n D. f = 60 n / p 21. Đối vối dđ x/c hình sin f = 50 Hz thì trong 1 s số lần d đ đạt cực đại là : A. 50 lần B. 100 lần C. 2 lần D. 1 lần 22. Các thiết bị nào sau đây có sử dụng đến từ trường quay : A. MBT B. Động cơ điện không đồng bộ C. Máy phát điện 3 pha D. Tất cả các loại trên 23. Trong máy phát điện xoay, để giảm tốc độ quay của Rôto người ta tăng số cặp cực và số cuộn dây ; A. Số cuộn dây = số cặp cực B. Số cuộn dây > số cặp cực C. Số cuộn dây < số cặp cực D. Số cuộn dây gấp đôi số cặp cực 24. Từ thông qua một cuộn dây có bt : = NBS (t + /3) . Lúc ban đầu t=0, mặt phẳng khung hợp với 1 góc: A. 600 B. 1500 C. 1200 D. 00 25. Trong hệ thống truyền tải dòng điện 3 pha đi xa theo cách mắc hình sao thì: A. Dòng điện trên mỗi dây đều lệch pha 2/3 đối với HĐT giữa mỗi dây và dây trung hoà . B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trên dây trung hoà bằng tổng các cường độ hiệu dụng của các dòng điện trên 3 dây. C. Điện năng hao phí không phụ thuộc vào các thiết bị ở nơi tiêu thụ . D. Hiệu điện thế dây Ud bằng lần HĐT pha Up. 26. Điều nào sau đây SAI khi nói về truyền tải điện năng đi xa : A. Nhờ máy biến thế nên có thể truyền tải điện năng đi xa với hao phí nhỏ . B. Quãng đường truyền tải càng dài thì HĐT 2 đầu đường dây phải được nâng càng cao C. Ở nơi tiêu thụ , chỉ cần một máy hạ thế để tạo ra một HĐT thích hợp cho việc tiêu dùng . D. Dòng điện có HĐT được nâng lên gọi là dòng điện cao thế . 27. Chọn câu SAI trong các câu sau : A. Công suất của dòng điện xoay chiều được tính bởi công thức : P = (U0I0cos)/ 2 B. Đối với những động cơ điện, người ta có thể mắc song song một tụ điện vào mạch để làm tăng cos . C. Trong thực tế, người ta thường dùng những thiết bị sử dụng điện xoay chiều có cos < 0 ,85 . D. Khi đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm , hoặc tụ điện hoặc cuộn thuần cảm và tụ điện thì đoạn mạch này không tiêu thụ điện năng . 28. Một động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động bình thường khi HĐT hiệu dụng giữa 2 đầu mỗi cuộn dây là 300V. trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều 3 pha do một máy phát 3 pha tạo ra , suất điện động hiệu dụng ở mỗi pha là 173 V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây ? : A. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, 3 cuộn dây của động cơ theo hình sao . B. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, 3 cuộn dây của động cơ theo hình tam giác. C. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, 3 cuộn dây của động cơ theo hình sao. D. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, 3 cuộn dây của động cơ theo hình tam giác. 29. Stato của động cơ không đồng bộ 3 pha gồm 9 cuộn dây . Cho d đ xc 3 pha vào động cơ thì Rôto của động cơ có thể quay với tốc độ nào sau đây ? Tần số dòng điện là 50Hz. A. 3000 v / phút B. 2500 v/ phút C. 2000 v / phút D. B, C đúng. 30. Khi sóng âm truyền từ không khí vào môi trường nước thì : A. Chu kì của nó tăng B. Tần số của nó không thay đổi C. Bước sóng của nó giảm D. Bước sóng của nó không thay đổi 31. Trên mặt nước nằm ngang, tại 2 điểm S1, S2 cách nhau 9 cm người ta đặt 2 nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15Hz và luôn luôn dao động cùng pha . Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm / s, biên độ sóng không đổi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1, S2 là : A. 11 B. 8 C. 5 D. 9 32. Trên một sợi dây có chiều dài l, 2 đầu cố định đang có sóng dừng. Trên dây có 1 bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là : A. v/2l B. v/4l C. 2v/l D. v/l 33. Một người quan sát 1 chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s , khoảng cách giữa 2 ngọn kề nhau là 2m . Vận tốc truyền sóng trên mặt biển : A. v=1m/s B. 2 m /s C. 4 m / s D. 8 m / s 34. Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào : A. Năng lượng sóng. B. Tần số dao động. C. Môi trường truyền sóng. D. Bước sóng. 35. Một sóng ngang có pt truyền sóng là : u = 8sin 2()( m m ) . ( x tính bằng cm , t tính bằng s ) . Bước sóng là: A. 0,1 m B. 50 mm C. 50 cm D. 8 mm 36. Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây dẫn với tần số 500 Hz , người ta thấy khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80 cm . Vận tốc truyền sóng trên dây là : A. 400 cm /s B. 16 m /s C. 6,25 m /s D. 400 m /s 37. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m /s , k / c giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng d đ ngược pha nhau là 0 , 85 m . Tần số của âm là : A. 85 Hz B. 170 Hz C. 200 Hz D. 255 Hz 38. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG : A. Âm có cường độ lớn thì tai ta có cảm giác âm đó “ to “ B. Âm có cường độ nhỏ thì tai ta có cảm giác âm đó ‘ bé “ C. Âm có tần số lớn thì tai ta có cảm giác âm đó “ to “ D. Âm “ to“ hay “ nhỏ“ phụ thuộc vào mức cường độ âm và tần số âm . 39. Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây? A. f = 10Hz B. f = 30KHz C. T = 2μs D. T = 2ms 40. Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy ra khi 2 sóng được tạo ra từ 2 tâm sóng có các đặc điểm sau A. Cùng tần số cùng pha B. Cùng tần số ngược pha C. Cùng tần số và lệch pha 1 góc không đổi D. Cùng biên độ 41. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước , khoảng cách giữa 2 cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm của 2 sóng kết hợp bằng bao nhiêu ? A. Bằng 2 lần bước sóng B. Bằng 1 bước sóng C. Bằng 1/2 bước sóng. D. Bằng 1/4 bước sóng 42. Trong TN giao thoa sóng trên mặt nước , 2 nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f = 20 Hz . Tại M cách A và B lần lượt là 1cm và 20 cm sóng có biên độ cực đại , giữa M và đường trung trực AB có 3 dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là : A. 20 cm / s B. 190cm/s. C. 40 cm /s D. 53,4 cm /s 43. Tại điểm A nằm cách nguồn âm N 1 đoạn NA = 1 m có mức cường độ âm là 70 dB . Ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 10-10 W / m2 . Cường độ âm tại A của âm đó là : A. 0 ,1 mW / m2 B. 0,1 nW/m2 C. 10-3 W/ m2 D. 10-4 W/m2 44. Miền nghe được của tai người phụ thuộc vào đại lượng vật lý nào sau đây ? A. Bước sóng B. Âm sắc C. Năng lượng âm D. Tần số 45. Âm thanh do người hoặc nhạc cụ phát ra ở một tần số nhất định được biểu diễn theo thời gian bằng đồ thị có dạng : A. Đường hình sin B. Đường thẳng C. Là một đường có chu kì. D. Đường gấp khúc 46. Một dây đàn dài 1m rung với tần số f = 100 Hz. Trên dây có 1 sóng dừng gồm 5 nút sóng (kể cả 2 đầu dây). Vận tốc truyền sóng trên dây có giá trị là: A. 100 m/s B. 50 m/s C. 200 m/s D. 25 m/s 47. Sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng với tần số f = 100 Hz . Trên cùng phương truyền sóng ta thấy 2 điểm cách nhau 15 cm d đ cùng pha nhau . Tính vận tốc truyền sóng , biết vận tốc sóng này nằm trong khoảng từ 2,8m/s3,4m/s A. 2,8 m /s B. 3 m / s C. 3,1 m/ s D. 3,2 m/s 48. Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng : A. 20 dB B. 100 dB C. 50 dB D. 10 dB 49. Xét một sóng ngang truyền theo phương Ox . PT sóng tại M có dạng u = 5sin( cm ). M và N là 2 điểm trên phương Ox, xN>xM. MN=4,5cm. Vào thời điểm t, M có li độ bằng 3cm thì sau 10s Ncó li độ là : A. 3 cm B. - 3 cm C. 5 cm D. – 5 cm 50. Xét một sóng ngang truyền theo phương Ox. PT sóng tại M có dạng u = 5sin(cm). Vào thời điểm t, M có li độ bằng 3 cm thì sau 10s M có li độ là: A. 3 cm B. - 3 cm C. 5 cm D. – 5 cm 51. Chọn phát biểu đúng nhất: A. Hai điểm nằm trên phương truyền sóng cách nhau 2, 5 thì d đ ngược pha nhau B. Hai điểm nằm trong môi trường truyền sóng cách nhau 2, 5 thì d đ ngược pha nhau C. Hai điểm dao động cùng pha thì cách nhau 1 khoảng bằng bước sóng D. Hai điểm cách nhau một khoảng bằng/4 thì có pha dao động vuông góc . 52. Điều nào sau đây là SAI khi nói về sóng dừng : A. Hình ảnh sóng dừng là những bụng sóng và nút sóng cố định trong k/ g B. K / c giữa 2 nút sóng liên tiép hoặc 2 bụng liên tiếp bằng bước sóng C. K / c giữa 2 nút sóng liên tiép hoặc 2 bụng liên tiếp bằng bước sóng /2 D. Có thể quan sát được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây dẻo có tính đàn hồi . 53. Âm sắc là 1 đại lượng đặc trưng sinh lý của âm có thể giúp ta phân biệt được 2 loại âm nào trong các loại được liệt kê sau đây : A. Có cùng biên độ phát ra trước hoặc sau bởi cùng một nhạc cụ B. Có cùng biên độ phát ra trước hoặc sau bởi 2 nhạc cụ khác nhau C. Có cùng tần số phát ra trước , sau bởi cùng một nhạc cụ . D. Có cùng tần số phát ra bởi cùng 2 nhạc cụ khác nhau . 54. Kết luận nào sau đây là SAI khi nói về sự phản xạ của sóng: A. Sóng phản xạ luôn luôn có cùng vận tốc truyền với sóng tới nhưng ngược hướng. B. Sóng phản xạ có cùng tần só với sóng tới. C. Sóng phản xạ luôn luôn có cùng pha với sóng tới. D. Sóng phản xạ ở đầu cố định làm đổi dấu của PT sóng. 55. Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 40 m /s. B. 100 m /s. C. 60 m /s. D. 80 m /s. 56. Một nguồn phát sóng d đ theo PT: u = asin20t (cm). Trong khoảng t/ g 2s , sóng này truyền được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng ? A. 30 B. 40 C. 10 D. 20 57. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra KK thì bước sóng của nó sẽ : A. Giảm 44 lần B. Giảm 4 lần C. Tăng 44 lần D. Tăng 4 lần 58. Một sóng cơ học có PT sóng u = A cos ( 5 t + / 6 ) ( cm ) . Biết k / c gần nhất giữa 2 điểm có độ lệch pha / 4 đối với nhau là 1m . Vận tốc truyền sóng là : A. 2,5 m /s B. 5 m / s C. 10 m /s D. 20 m / s 59. Một dây đàn hồi mảnh rất dài có đầu O d/động với tần số f thay đổi từ 40 Hz 53 Hz theo phương vuông góc sợi dây . Sóng tạo thành lan truyền với vận tốc v = 5 m/s. Tìm f để điểm M cách O 20 cm luôn luôn cùng pha với O : A. 40 Hz B. 53 Hz C. 46 , 5 Hz D. 50 Hz 60. Tại A và B cách nhau 9 cm có 2 nguồn sóng cơ kết hợp có tần số f = 50 Hz , vận tốc truyền sóng v = 1 m / s . Số gợn cực đại đi qua đoạn thẳng nối A và B là : A. 5 B. 7 C. 9 D. 11 61. Tại S1 , S2 có 2 nguồn kết hợp trên mặt chất lỏng với PT u1 = 0 , 2 sin 50 t ( cm ) và u2 = 0 , 2 sin ( 50 t + ) ( cm ) . Biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm S1S2 có giá trị bằng : A. 0 , 2cm B. 0 , 4 cm C. 0 D. ĐS khác 62. Có 2 nguồn kết hợp S1 và S2 trêm mặt nước cùng biên độ , cùng pha , S1 S2 = 2 , 1 cm . Trên mặt nước quan sát được 10 đường cực đại mỗi bên của đường trung trực S1 S2 . K/c giữa 2 cực đại ngoài trên đoạn S1 S2 là 2 cm . Biết tần số sóng f=100 Hz . Vận tốc truyền sóng có giá trị nào sau đây : A. 10 cm /s B. 20 cm /s C. 40 cm / s D. 5 cm /s 63. Trong vùng giao thoa của 2 sóng kết hợp , tại các điểm có hiệu đường đi đến 2 nguồn kết hợp bằng một số nguyên lần bước sóng sẽ có : A. Biên độ triệt tiêu nếu hai nguồn ngược pha. B. Biên độ bằng biên độ của 2 nguồn kết hợp C. Sóng tổng hợp ngược pha vớ 2 sóng tới D. Hai sóng tới tại đó cùng pha nhau . 64. Một sóng ngang truyền trên một dây đàn hồi rất dài , đầu O của sợi dây d đ với PT u = 3 , 6 sin t ( cm ) . Vận tốc truyền sóng bằng 1 m / s . PT sóng tại M cách O 1 đoạn 2 m là : A. uM = 3,6 sin t ( cm ) B. 3,6 sin( t – 2 ) ( cm ) C. 3 , 6 sin ( t – 2 ) ( cm ) D. 3, 6 sin ( t + 2 ) ( cm ) 65. Trong 1 TN về giao thoa trên mặt nước , 2 nguồn kết hợp có f = 15 Hz , v = 30 cm / s . Với điểm M có d1,d2 nào dưới đây sẽ d đ với biên độ cực đại ? ( d1 = S1M , d2 = S2M ) A. d1 = 25 cm , d2 = 20 cm B. d1 = 25 cm , d2 = 21 cm C. d1 = 25 cm , d2 = 22 cm D. d1 = 20 cm , d2 = 25 cm 66. Một ống sáo dài 80 cm , hở 2 đầu , tạo ra một sóng dừng trong ống sáo với âm cực đại ở 2 đầu ống . Trong khoảng giữa ống sáo có 2 nút sóng . Bước sóng của âm là : A. 20 cm B. 40 cm C. 80 cm D. 60 cm 67. Chọn câu trả lời ĐÚNG. Phương trình dao động của một chất điểm có: dạng . Gốc thời gian đã được chọn vào lúc: A. Chất điểm qua vị trí có tọa độ x=+A ngược chiều dương. B. Chất điểm có ly độ x = -A/2. C. Chất điểm qua vị trí có tọa độ x = +A/2 theo chiều âm. D. Chất điểm có ly độ x = +A/2 ngược chiều dương. 68. Hai vật dao động điều hòa cùng phương và cùng pha thì: Chọn câu không đúng: A. gia tốc của chúng cũng cùng pha. B. có cùng tần số và cùng pha ban đầu. C. luôn có li độ bằng nhau. D. luôn chuyển động cùng hướng. 69. Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chổ trống sau cho hợp nghĩa : Dao động tự do là dao động mà . . . . chỉ phụ thuộc các . . . . không phụ thuộc các . . . . A. Biên độ, đặc tính của hệ, yếu tố bên ngoài. B. Công thức, yếu tố bên ngoài, đặc tính của hệ. C. Tần số, yếu tố bên ngoài, đặc tính của hệ. D. Chu kỳ, đặc tính của hệ, yếu tố bên ngoài. 70. Một con lắc đơn được kéo ra khỏi vị trí cân bằng một góc 100, rồi thả cho dao động tự do, chọn thời điểm này làm gốc thời gian, chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của con lắc. Con lắc dao động điều hòa với phương trình x=Asin(ωt+φ), khi nó đi qua vị trí đầu tiên có động năng bằng thế năng pha của dao động và góc lệch dây treo lần lượt là: A. và B. và C. và D. và 71. Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T, lực đàn hồi lớn nhất là 9N, lực đàn hồi ở vị trí cân bằng là 3N. Con lắc đi từ vị trí lực đàn hồi lớn nhất đến vị trí lực đàn hồi nhỏ nhất trong khoảng thời gian là: A. T/6 B. T/4 C. T/3 D. T/2 72. Cu Tí xách một xô nước, cậu nhận thấy rằng nếu bước đi 60 bước trong một phút thì nước trong xô sóng sánh mạnh nhất. Tần số dao động riêng của xô nước là: A. 1/60Hz B. 1Hz C. 60Hz D. 1/60kHz 73. Hình trên biểu diễn hình dạng của sóng lan truyền trên mặt nước chu kì T trên cùng một đoạn XY ở 2 thời điểm t1, t2, khoảng thời gian là: A. kT/2 + T/4(k B. kT + T/4 (k C. kT/4(k D. kT + 3T/4 (k 74. Cho các phát biểu sau: a) Sóng cơ học có thể lan truyền trong chân không. b) Biên độ dao động tại mọi điểm trên sợi dây có sóng dừng là khác nhau. c) Với sóng ngang truyền trên mặt nước càng ra xa nguồn sóng biên độ càng giảm. d) Với sóng trên 1 sợi dây lan truyền ra xa nguồn sóng biên độ càng giảm. e) Giữa 2 điểm A & B cách nhau 1 số lẻ bước sóng thì có pha dao động ngược nhau. f) Một nhạc cụ phát ra 1 âm có tần số f = f1 thì đồng thời cũng phát ra các âm có tần số nhỏ hơn là: f1/2, f1/3, f1/4. g) Cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2 là ngưỡng nghe của âm tần số là 1000 Hz. h) Quá trình truyền sóng là quá trình pha cũng đồng thời là quá trình truyền năng lượng. Chỉ ra câu đúng trong các câu trên: A. b,c,g,h. B. a,b,e,c,g,h C. a,b,g,c,h. D. b,c,e,h. 75. Hai nguồn phát sóng điểm M,N cách nhau 10 cm dao động ngược pha nhau, cùng biên độ là 5mm và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước. Vận tốc truyền sóng là 0,4m/s.Tần số là 20Hz. Số các điểm có biên độ 5mm trên đường nối hai nguồn là: A. 10 B. 21 C. 20 D. 11 76. Vận tốc truyền sóng trên một sợi dây là 40m/s. Hai đầu dây cố định. Khi tần số sóng trên dây là 200Hz, trên dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng. Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây: A. 90Hz B. 70Hz C. 60Hz D. 110Hz 77. Một cuộn dây 100 vòng dây đứng yên. Một từ trường có cảm ứng từ B=0,2sin100πt(T) xuyên qua cuộn dây, vectơ cảm ứng từ có hướng luôn vuông góc với mặt phẳng khung dây. Diện tích khung dây là 20cm2. Độ lớn của suất điện động xuất hiện trong cuộn dây lúc t=0 là: A. 26,1V B. 16,2V C. 12,6V D. 21,6V 78. Cho các phát biểu sau: a. Máy phát điện một chiều, dòng điện được đưa ra ngoài bằng hai vành bán khuyên và hai chổi quét. b. Bộ lọc mắc sau mạch chỉnh lưu có tác dụng giảm độ nhấp nháy của dòng điện sau khi chỉnh lưu. c. Dòng điện chỉnh lưu một nửa chu kỳ ít nhấp nháy hơn dòng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ. d. Máy phát điện xoay chiều một pha, dòng điện được đưa ra ngoài bằng hai vành khuyên và hai chổi quét. e. Từ trường quay trong động cơ không đồng bộ được tạo ra bằng dòng điện một chiều. f. Rôto trong động cơ không đồng bộ gồm các cuộn dây quấn trên các lõi thép bố trí trên một vành tròn có tác dụng tạo ra từ trường quay. g. Rôto hình trụ có tác dụng như một cuộn dây quấn trên lõi thép. h. Động cơ không đồng bộ ba pha có hai bộ phận chính là từ trường quay và rôto. Chỉ ra câu đúng trong các câu trên: A. a, b,d,g. B. b,d,f,g C. b,c,d,f,g,h D. b,d,e,g,h. 79. Dòng điện xoay chiều ''đi qua'' tụ điện dễ dàng hơn nếu: A. Tần số càng bé. B. Tần số càng lớn. C. Tần số không đổi. D. Tần số thay đổi. 80. Một bóng đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực A và B của bóng thỏa UAB ≥ 100V. Đặt vào hai cực A, B một hiệu điện thế xoay chiều biến thiên điều hoà có giá trị hiệu dụng U=200V. Hỏi trung bình khoảng thời gian bóng đèn sáng trong một phút là bao nhiêu? A. 10s B. 40s C. 20s D. 30s 81. Trong đoạn mạch RLC xoay chiều nối tiếp có UL= 20V; UC = 40V; UR = 15V; f = 50 Hz. Tần số fo để mạch cộng hưởng và giá trị UR lúc đó là: A. 75 (Hz), 25V B. 50 (Hz), 25V C. 50 (Hz), 25V D. 75 (Hz), 25V 82. Một động cơ điện có ghi 200(V) – 50(Hz), cosφ=0,8. Công suất tiêu thụ điện của động cơ là 1,21(kW). Điện trở thuần R = 2(Ω). Tính công suất hữu ích và công suất hao phí của động cơ: A. 1095(W); 120(W) B. 1096(W); 114(W) C. 1100(W); 110(W) D. 1950(W); 210(W) 83. Cho mạch điện như hình vẽ, biết uAN = 100sin(100πt– π/3)(V); uNB = 75sin(100πt + π/6)(V). Biểu thức uAB là: A. uAB = 125sin(100πt + 7π/180)(V) B. uAB = 155sin(100πt – π/12)(V) C. uAB = 125sin(100πt + π/12)(V) D. uAB = 125sin(100πt – 23π/180 84. Cho mạch điện: Cho biết R1 = R2 = R3 = 100(Ω) ; U1 = 100(V) Cường độ dòng điện trên các dây pha là: A. 2A B. A C. 2A D. 3A 85. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm R=100 Ω , tụ điện C=và cuộn cảm mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u=200cos (100πt + φ) V. Cường độ dòng điện hiệu dụng I trong mạch là: A. 1A B. 1,4A C. 2A D. 0,5A 86. Cho các câu sau: a) Trong mạch dao động hở LC có điện trở thuần đáng kể, năng lượng mà mạch nhận được bằng năng lượng mất đi do hiệu ứng Jun-Lenxơ. b) Dao động điện từ trong máy phát dao động điện từ điều hòa LC là dao động cưỡng bức. c) Khi điện trường biến thiên, trong không gian xung quanh xuất hiện một từ trường biến thiên. d) Khi sóng điện từ lan truyền trong không gian các vectơ và vuông góc với nhau. vuông góc với phương truyền sóng. e) Sóng vô tuyến đài phát thanh truyền đi là sóng âm tần. f) Trong một ăng ten thu sóng điện từ, các electrôn dao động cưỡng bức. Hãy chỉ ra câu đúng: A. b,c,d,f. B. b,d,f. C. a,b,c,d,e,f. D. a,b,d,f. 87. Cho mạch dao động điện từ điều hòa LC với tụ điện C=2*10-9F. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu tụ là 3V thì năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường. Năng lượng điện từ trong mạch là: A. 9.10-9J B. 9.10-8J C. 1,8.10-8J D. 1,8.10-9J 88. Cho mạch dao động điện từ điều hòa LC, biểu thức cường độ dòng điện là i=sinωt(mA). Giá trị cực đại của hiệu điện thế hai đầu tụ điện là 5V. Độ tự cảm L=10mH, tần số góc ω bằng: A. 0,2.105(rad/s) B. 105(rad/s) C. 5.105(rad/s) D. 104(rad/s) 89. Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng cỡ nào: A. vài chục mét. B. vài trăm mét. C. vài nghìn mét. D. vài mét. 90. Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng của nó trong không khí là 0,7μm và trong chất lỏng trong suốt là 0,56μm. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó là : A. 1,25. B. 1,5. C. . D. . 91. Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều ABC, chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp vào mặt bên AB đi từ đáy lên. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là và đối với ánh sáng tím là . Giả sử lúc đầu lăng kính ở vị trí mà góc lệch D của tia tím là cực tiểu, thì phải quay lăng kính một góc bằng bao nhiêu để tới phiên góc lệch của tia đỏ cực tiểu ? A. 30°. B. 15°. C. 60°. D. 45°. 92. Một người dùng thí nghiệm Yâng để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc. Ban đầu, người đó chiếu sáng khe nguồn bằng một đèn Na, thì số vân sáng quan sát được là 7 vân, khoảng cách hai vân hai đầu là 3mm. Sau đó, thay đèn Na bằng nguồn phát bức xạ λ thì số vân sáng quan sát được là 9 vân, khoảng cách hai vân hai đầu là 3,2mm. Tính λ, biết bước sóng của Na là 589nm. A. λ = 417,2nm. B. λ = 571,2nm. C. λ = 471,2nm. D. λ = 371,2nm. 93. Một nguồn phóng xạ nhân tạo có chu kỳ bán rã 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức độ phóng xạ an toàn cho phép 64 lần. Hỏi phải sau thời gian tối thiểu bao

File đính kèm:

  • docON THI DAI HOC.doc
  • docON THI DAI HOC in ra.doc