4 Đề kiểm tra 15 phút Sinh học Lớp 7

1. Ếch thực hiện cử động hô hấp nhờ vào:

 A. Phổi nâng lên B. Phổi xẹp xuống

 C. Sự nâng hạ lồng ngực D. Sự nâng hạ thềm miệng

 2. Cấu tạo 4 chi của thằn lằn bóng khác với ếch đồng là:

 A. Chân ngắn, yếu có vuốt sắc, giữa các ngón không có màng dính B. Có 4 chi

 C. Bàn chân có 5 ngón có vuốt D. Các chi đều có ngón

 3. Đặc điểm hệ tuần hoàn của ếch đồng là :

 A. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể

 B. Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể

 C. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể

 D. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể

 4. Thằn lằn bóng đuôi dài là loài động vật có xương sống thích nghi với đời sống :

 A. hoàn toàn ở cạn B. hoàn toàn ở nước C. vừa ở nước vừa ở cạn D. trên không

 5. Những đặc điểm cấu tạo giúp ếch thích nghi với đời sống ở cạn là :

 A. Mắt có mí, tai có màng nhĩ

 B. Có phổi, mũi thông với khoang miệng

 C. Chi phát triển, chi gồm nhiều đoạn khớp với nhau linh hoạt

 D. Cả A, B, C đều đúng

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 4 Đề kiểm tra 15 phút Sinh học Lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 15 phút Môn : Sinh học . Lớp 7......... Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nội dung đề số : 001 Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau 1. Ếch thực hiện cửû động hô hấp nhờ vào: A. Phổi nâng lên B. Phổi xẹp xuống C. Sự nâng hạ lồng ngực D. Sự nâng hạ thềm miệng 2. Cấu tạo 4 chi của thằn lằn bóng khác với ếch đồng là: A. Chân ngắn, yếu có vuốt sắc, giữa các ngón không có màng dính B. Có 4 chi C. Bàn chân có 5 ngón có vuốt D. Các chi đều có ngón 3. Đặc điểm hệ tuần hoàn của ếch đồng là : A. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể B. Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể C. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể D. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể 4. Thằn lằn bóng đuôi dài là loài động vật có xương sống thích nghi với đời sống : A. hoàn toàn ở cạn B. hoàn toàn ở nước C. vừa ở nước vừa ở cạn D. trên không 5. Những đặc điểm cấu tạo giúp ếch thích nghi với đời sống ở cạn là : A. Mắt có mí, tai có màng nhĩ B. Có phổi, mũi thông với khoang miệng C. Chi phát triển, chi gồm nhiều đoạn khớp với nhau linh hoạt D. Cả A, B, C đều đúng 6. Cách di chuyển của ếch đồng là : A. Nhảy cóc và bơi B. Đi bằng 4 chân C. Bơi D. Nhảy cóc 7. Vào mùa đông ếch đồng thường ẩn náu mình trong hang hay trong bùn. Hiện tượng đó gọi là : A. Sinh sản B. Ẩn nấp C. Sinh trưởng D. Trú đông 8. Thân thể thằn lằn bóng được bao bọc bởi lớp da khô, có vảy sừng bao bọc có tác dụng : A. Bảo vệ cơ thể B. Giữ ấm cho cơ thể C. Giúp di chuyển dễ dàng trên cạn D. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể 9. Bộ xương ếch có vai trò: A.Tạo khoang bảo vệ não, tủy và các nội quan B. Là nơi bám của các cơ, giúp ếch di chuyển C. Tạo khung nâng đỡ cơ thể D. Cả A, B, C đều đúng 10. Đặc điểm về sinh sản của ếch đồng là : A. Thụ tinh trong, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển không qua biến thái B. Thụ tinh trong, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển qua biến thái C. Thụ tinh ngoài, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển qua biến thái D. Thụ tinh ngoài, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển không qua biến thái 11. Lưỡng cư được phân làm các bộ : A. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư không đuôi và bộ lưỡng cư có chân B. Bộ lưỡng cư có chân, bộ lưỡng cư không chân và bộ lưỡng cư không đuôi C. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư có chân và bộ lưỡng cư không chân D. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư không đuôi và bộ lưỡng cư không chân 12. Ếch đồng là loài động vật có xương sống thích nghi với đời sống : A. hoàn toàn ở nước B. vừa ở nước vừa ở cạn C. trên không D. hoàn toàn ở cạn 13. Đặc điểm hô hấp của ếch đồng là : A. Hô hấp bằng da và phổi, trong đó hô hấp bằng da là chủ yếu B. Chỉ hô hấp bằng da C. Hô hấp bằng da và phổi, trong đó hô hấp bằng phổi là chủ yếu D. Chỉ hô hấp bằng phổi 14. Tập tính tự vệ của ễnh ương là : A. Ẩn nấp B. Dọa nạt C. Trốn chạy D. Tiết nhựa độc Đề kiểm tra 15 phút Môn : Sinh học . Lớp 7.......... Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nội dung đề số : 002 Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau 1. Những đặc điểm cấu tạo giúp ếch thích nghi với đời sống ở cạn là : A. Chi phát triển, chi gồm nhiều đoạn khớp với nhau linh hoạt B.Có phổi, mũi thông với khoang miệng C. Mắt có mí, tai có màng nhĩ D. Cả A, B, C đều đúng 2. Cấu tạo 4 chi của thằn lằn bóng khác với ếch đồng là: A. Bàn chân có 5 ngón có vuốt B. Các chi đều có ngón C. Chân ngắn, yếu có vuốt sắc, giữa các ngón không có màng dính D. Có 4 chi 3. Thân thể thằn lằn bóng được bao bọc bởi lớp da khô, có vảy sừng bao bọc có tác dụng : A. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể B. Bảo vệ cơ thể C. Giúp di chuyển dễ dàng trên cạn D. Giữ ấm cho cơ thể 4. Lưỡng cư được phân làm các bộ : A. Bộ lưỡng cư có chân, bộ lưỡng cư không chân và bộ lưỡng cư không đuôi B. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư không đuôi và bộ lưỡng cư không chân C. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư không đuôi và bộ lưỡng cư có chân D. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư có chân và bộ lưỡng cư không chân 5. Ếch thực hiện củ động hô hấp nhờ vào: A. Phổi xẹp xuống B. Phổi nâng lên C. Sự nâng hạ thềm miệng D. Sự nâng hạ lồng ngực 6. Đặc điểm hệ tuần hoàn của ếch đồng là : A. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể B. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể C. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể D. Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể 7. Đặc điểm hô hấp của ếch đồng là : A. Hô hấp bằng da và phổi, trong đó hô hấp bằng da là chủ yếu B. Chỉ hô hấp bằng da C. Hô hấp bằng da và phổi, trong đó hô hấp bằng phổi là chủ yếu D. Chỉ hô hấp bằng phổi 8. Thằn lằn bóng đuôi dài là loài động vật có xương sống thích nghi với đời sống : A. hoàn toàn ở cạn B. trên không C. hoàn toàn ở nước D. vừa ở nước vừa ở cạn 9. Cách di chuyển của ếch đồng là : A. Nhảy cóc B. Bơi C. Nhảy cóc và bơi D. Đi bằng 4 chân 10. Đặc điểm về sinh sản của ếch đồng là : A. Thụ tinh trong, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển không qua biến thái B. Thụ tinh trong, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển qua biến thái C. Thụ tinh ngoài, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển qua biến thái D. Thụ tinh ngoài, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển không qua biến thái 11. Vào mùa đông ếch đồng thường ẩn náu mình trong hang hay trong bùn. Hiện tượng đó gọi là : A. Ẩn nấp B. Sinh trưởng C. Trú đông D. Sinh sản 12. Bộ xương ếch có vai trò: A. Tạo khoang bảo vệ não, tủy và các nội quan B.Tạo khung nâng đỡ cơ thể C. Là nơi bám của các cơ, giúp ếch di chuyển D. Cả A, B, C đều đúng 13. Tập tính tự vệ của ễnh ương là : A. Ẩn nấp B. Tiết nhựa độc C. Trốn chạy D. Dọa nạt 14. Ếch đồng là loài động vật có xương sống thích nghi với đời sống : A. hoàn toàn ở nước B. vừa ở nước vừa ở cạn C. trên không D. hoàn toàn ở cạn Đề kiểm tra 15 phút Môn : Sinh học lớp 7.......... Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nội dung đề số : 003 Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau 1. Tập tính tự vệ của ễnh ương là : A. Tiết nhựa độc B. Dọa nạt C. Trốn chạy D. Ẩn nấp 2. Đặc điểm về sinh sản của ếch đồng là : A. Thụ tinh ngoài, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển không qua biến thái B. Thụ tinh trong, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển qua biến thái C. Thụ tinh trong, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển không qua biến thái D. Thụ tinh ngoài, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển qua biến thái 3. Cấu tạo 4 chi của thằn lằn bóng khác với ếch đồng là: A. Các chi đều có ngón B. Chân ngắn, yếu có vuốt sắc, giữa các ngón không có màng dính C. Có 4 chi D. Bàn chân có 5 ngón có vuốt 4. Vào mùa đông ếch đồng thường ẩn náu mình trong hang hay trong bùn. Hiện tượng đó gọi là : A. Sinh trưởng B. Sinh sản C. Ẩn nấp D. Trú đông 5. Ếch thực hiện củ động hô hấp nhờ vào: A. Phổi nâng lên B. Sự nâng hạ thềm miệng C. Phổi xẹp xuống D. Sự nâng hạ lồng ngực 6. Bộ xương ếch có vai trò: A. Tạo khoang bảo vệ não, tủy và các nội quan B. Tạo khung nâng đỡ cơ thể C. Là nơi bám của các cơ, giúp ếch di chuyển D. Cả A, B, C đều đúng 7. Đặc điểm hô hấp của ếch đồng là : A. Hô hấp bằng da và phổi, trong đó hô hấp bằng phổi là chủ yếu B. Hô hấp bằng da và phổi, trong đó hô hấp bằng da là chủ yếu C. Chỉ hô hấp bằng da D. Chỉ hô hấp bằng phổi 8. Đặc điểm hệ tuần hoàn của ếch đồng là : A. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể B. Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể C. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể D. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể 9. Thằn lằn bóng đuôi dài là loài động vật có xương sống thích nghi với đời sống : A. vừa ở nước vừa ở cạn B. hoàn toàn ở cạn C. trên không D. hoàn toàn ở nước 10. Lưỡng cư được phân làm các bộ : A. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư không đuôi và bộ lưỡng cư có chân B. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư không đuôi và bộ lưỡng cư không chân C. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư có chân và bộ lưỡng cư không chân D. Bộ lưỡng cư có chân, bộ lưỡng cư không chân và bộ lưỡng cư không đuôi 11. Những đặc điểm cấu tạo giúp ếch thích nghi với đời sống ở cạn là : A. Có phổi, mũi thông với khoang miệng B. Mắt có mí, tai có màng nhĩ C. Chi phát triển, chi gồm nhiều đoạn khớp với nhau linh hoạt D. Cả A, B, C đều đúng 12. Ếch đồng là loài động vật có xương sống thích nghi với đời sống : A. hoàn toàn ở nước B. trên không C. hoàn toàn ở cạn D. vừa ở nước vừa ở cạn 13. Thân thể thằn lằn bóng được bao bọc bởi lớp da khô, có vảy swngfbao bọc có tác dụng : A. Bảo vệ cơ thể B. Giữ ấm cho cơ thể C. Giúp di chuyển dễ dàng trên cạn D. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể 14. Cách di chuyển của ếch đồng là : A. Nhảy cóc và bơi B. Nhảy cóc C. Đi bằng 4 chân D. Bơi Đề kiểm tra 15 phút Môn : Sinh học . Lớp 7.......... Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nội dung đề số : 004 Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau 1. Cấu tạo 4 chi của thằn lằn bóng khác với ếch đồng là: A. Có 4 chi B. Chân ngắn, yếu có vuốt sắc, giữa các ngón không có màng dính C. Các chi đều có ngón D. Bàn chân có 5 ngón có vuốt 2. Đặc điểm hô hấp của ếch đồng là : A. Hô hấp bằng da và phổi, trong đó hô hấp bằng phổi là chủ yếu B. Chỉ hô hấp bằng da C. Chỉ hô hấp bằng phổi D. Hô hấp bằng da và phổi, trong đó hô hấp bằng da là chủ yếu 3. Tập tính tự vệ của ễnh ương là : A. Trốn chạy B. Dọa nạt C. Tiết nhựa độc D. Ẩn nấp 4. Đặc điểm hệ tuần hoàn của ếch đồng là : A. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể B. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể C. Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ the D. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể 5. Ếch đồng là loài động vật có xương sống thích nghi với đời sống : A. hoàn toàn ở nước B. trên không C. hoàn toàn ở cạn D. vừa ở nước vừa ở cạn 6. Thân thể thằn lằn bóng được bao bọc bởi lớp da khô, có vảy swngfbao bọc có tác dụng : A. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể B. Bảo vệ cơ thể C. Giúp di chuyển dễ dàng trên cạn D. Giữ ấm cho cơ thể 7. Bộ xương ếch có vai trò: A. Tạo khoang bảo vệ não, tủy và các nội quan B. Cả A, B, C đều đúng C. Là nơi bám của các cơ, giúp ếch di chuyển D. Tạo khung nâng đỡ cơ thể 8. Ếch thực hiện củ động hô hấp nhờ vào: A. Sự nâng hạ lồng ngực B. Phổi nâng lên C. Phổi xẹp xuống D. Sự nâng hạ thềm miệng 9. Vào mùa đông ếch đồng thường ẩn náu mình trong hang hay trong bùn. Hiện tượng đó gọi là : A. Sinh trưởng B. Ẩn nấp C. Trú đông D. Sinh sản 10. Thằn lằn bóng đuôi dài là loài động vật có xương sống thích nghi với đời sống : A. vừa ở nước vừa ở cạn B. hoàn toàn ở nước C. trên không D. hoàn toàn ở cạn 11. Lưỡng cư được phân làm các bộ : A. Bộ lưỡng cư có chân, bộ lưỡng cư không chân và bộ lưỡng cư không đuôi B. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư có chân và bộ lưỡng cư không chân C. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư không đuôi và bộ lưỡng cư không chân D. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư không đuôi và bộ lưỡng cư có chân 12. Đặc điểm về sinh sản của ếch đồng là : A. Thụ tinh ngoài, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển qua biến thái B. Thụ tinh ngoài, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển không qua biến thái C. Thụ tinh trong, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển qua biến thái D. Thụ tinh trong, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển không qua biến thái 13. Cách di chuyển của ếch đồng là : A. Đi bằng 4 chân B. Nhảy cóc và bơi C. Nhảy cóc D. Bơi 14. Những đặc điểm cấu tạo giúp ếch thích nghi với đời sống ở cạn là : A. Mắt có mí, tai có màng nhĩ B. Chi phát triển, chi gồm nhiều đoạn khớp với nhau linh hoạt C. Có phổi, mũi thông với khoang miệng D. Cả A, B, C đều đúng Đề kiểm tra 15 phút Môn : Sinh học . Lớp 7.......... Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nội dung đề số : 005 Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau 1. Ếch thực hiện củ động hô hấp nhờ vào: A. Phổi xẹp xuống B. Sự nâng hạ thềm miệng C. Sự nâng hạ lồng ngực D. Phổi nâng lên 2. Thằn lằn bóng đuôi dài là loài động vật có xương sống thích nghi với đời sống : A. vừa ở nước vừa ở cạn B. hoàn toàn ở cạn C. trên không D. hoàn toàn ở nước 3. Những đặc điểm cấu tạo giúp ếch thích nghi với đời sống ở cạn là : A. Chi phát triển, chi gồm nhiều đoạn khớp với nhau linh hoạt C. Mắt có mí, tai có màng nhĩ B. Có phổi, mũi thông với khoang miệng D . Cả A, B, C đều đúng 4. Đặc điểm hô hấp của ếch đồng là : A. Chỉ hô hấp bằng da C. Hô hấp bằng da và phổi, trong đó hô hấp bằng da là chủ yếu B. Chỉ hô hấp bằng phổi D. Hô hấp bằng da và phổi, trong đó hô hấp bằng phổi là chủ yếu 5. Ếch đồng là loài động vật có xương sống thích nghi với đời sống : A. trên không B. vừa ở nước vừa ở cạn C. hoàn toàn ở nước D. hoàn toàn ở cạn 6. Vào mùa đông ếch đồng thường ẩn náu mình trong hang hay trong bùn. Hiện tượng đó gọi là : A. Sinh sản B. Trú đông C. Ẩn nấp D. Sinh trưởng 7. Thân thể thằn lằn bóng được bao bọc bởi lớp da khô, có vảy sừng bao bọc có tác dụng : A. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể B. Bảo vệ cơ thể C. Giữ ấm cho cơ thể D. Giúp di chuyển dễ dàng trên cạn 8. Lưỡng cư được phân làm các bộ : A. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư không đuôi và bộ lưỡng cư không chân B. Bộ lưỡng cư có chân, bộ lưỡng cư không chân và bộ lưỡng cư không đuôi C. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư có chân và bộ lưỡng cư không chân D. Bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư không đuôi và bộ lưỡng cư có chân 9. Đặc điểm hệ tuần hoàn của ếch đồng là : A. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể B. Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ the å C. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể D. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể 10. Tập tính tự vệ của ễnh ương là : A. Ẩn nấp B. Dọa nạt C. Trốn chạy D. Tiết nhựa độc 11. Cách di chuyển của ếch đồng là : A. Nhảy cóc và bơi B. Nhảy cóc C. Bơi D. Đi bằng 4 chân 12. Bộ xương ếch có vai trò: A. Tạo khoang bảo vệ não, tủy và các nội quan C. Tạo khung nâng đỡ cơ thể B. Là nơi bám của các cơ, giúp ếch di chuyển D. Cả A, B, C đều đúng 13. Cấu tạo 4 chi của thằn lằn bóng khác với ếch đồng là: A. Các chi đều có ngón B. Có 4 chi C. Bàn chân có 5 ngón có vuốt D. Chân ngắn, yếu có vuốt sắc, giữa các ngón không có màng dính 14. Đặc điểm về sinh sản của ếch đồng là : A. Thụ tinh trong, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển qua biến thái B. Thụ tinh ngoài, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển qua biến thái C. Thụ tinh trong, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển không qua biến thái D. Thụ tinh ngoài, đẻ trứng thành đám, nòng nọc phát triển không qua biến thái

File đính kèm:

  • doc4_de_kiem_tra_15_phut_sinh_hoc_lop_7.doc