Bài giảng Bài 19 các biện pháp chăm sóc cây trồng tiết 14

I. Mục Tiêu Bài Học :

1. Kiến thức: Hs nêu được các công việc, nội dung, yêu cầu và vai trò của mỗi công việc trong khâu chăm sóc cây trồng.

2. Kĩ năng: Quan sát, vận dụng vào thực tế.

3. Thái độ: giáo dục ý thức lao động (phụ giúp gia đình trong chăm sóc cây)

II. Chuẩn Bị

- Gv: Hình 29 sgk

- Hs: Đọc trứơc bài, tìm hiểu một số biện pháp chăm sóc cây trồng

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 2840 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 19 các biện pháp chăm sóc cây trồng tiết 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Công Nghệ 7 Gv: Trần Thị Ngọc Thanh Tuần: 14 Ngày soạn: 04.12.2006 Tiết: 14 Ngày dạy: 06.12.2006 Bài 19 CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG I. Mục Tiêu Bài Học : 1. Kiến thức: Hs nêu được các công việc, nội dung, yêu cầu và vai trò của mỗi công việc trong khâu chăm sóc cây trồng. 2. Kĩ năng: Quan sát, vận dụng vào thực tế. 3. Thái độ: giáo dục ý thức lao động (phụ giúp gia đình trong chăm sóc cây) II. Chuẩn Bị - Gv: Hình 29 sgk - Hs: Đọc trứơc bài, tìm hiểu một số biện pháp chăm sóc cây trồng. III. Tiến Trình Bài Giảng 1. Bài cũ: Kiểm tra phần thực hành của hs, kiểm tra tỷ lệ nảy mầm và sức nảy mầm của một số nhóm. 2. Giới thiệu bài Để cây trồng cho sinh trưởng phát triển tốt và năng suất cao thì chúng ta cần có những biện pháp chăm sóc cây tốt sau khi gieo trồng. Vậy đó là các biện pháp nào? 3. Các hoạt động Hoạt động 1: Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng * Mục tiêu: Giúp hs nắm nêu được tên các biện pháp chăm sóc cây trồng. * Tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Gv hướng dẫn hs liên hệ thực tế sản xuất ở địa phương và gia đình ? Trong quá trình chăm sóc cây người ta thường phải làm các công việc nào? - Gv nhận xét câu trả lời của hs và bổ sung thêm. - Liên hệ thực tế và trả lời à Các biện pháp chăm sóc cây trồng: tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới, tước tiêu và bón phân thúc cho cây. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung và vai trò của từng biện pháp chăm sóc cây trồng * Mục tiêu: Giúp hs nắm vững được vai trò và nội dung của từng biện pháp chăm sóc cây trồng * Tiến hành - Yêu cầu hs đọc và tìm hiểu thông tin sgk, liên hệ thực tế - Gv hướng dẫn hs thảo luận hoàn thành bảng tổng hợp sau: - yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả và các nhóm khác nhận xét và bổ sung - Gv sẽ liên hệ thêm thực tế để nhấn mạnh và khắc sâu kiến thức cho hs - Hs đọc thông tin sgk và liên hệ thực tế - Hs thảo luận nhóm hoàn thành bảng - Các nhóm báo cáo kết quả -> các nhóm khác nhận xét và bổ sung - Hs thu thập thêm thông tin và vận dụng vào thực tế. Bảng: Nội dung và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng Tên biện pháp Nội dung Mục đích (vai trò) 1. Tỉa cây Bỏ các cây yếu, sâu, bệnh Loại bỏ cây bị sâu bệnh, đảm bảo mật độ 2. Dặm cây Trồng vào chổ cây chết, thưa Đảm bảo mật độ giúp cây khoẻ mạnh 3. Làm cỏ Diệt cỏ dại mọc xen với cây trồng Loại bỏ cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng với cây trồng. 4. Vun xới Thêm đất màu vào gốc cây Giúp cây vững, cung cấp chất dinh dưỡng, hạn chế bốc hơi nước. 5. Tưới nước Cung cấp nước để làm đất ẩm qua tưới gốc, tháo nước, vào rãnh, phun đều trên diện tích. Đảm bảo đủ nước, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt… 6. Tiêu nước Tháo bớt nước đi để không ngập úng Cây không bị ngập úng thiếu oxi. 7. Bón thúc Cung cấp thêm phân hoá học và phân hữu cơ cho cây trồng Bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây trồng. - Gv tổng kết: ? Nói chung các biện pháp chắm sóc cây trồng nhằm mục đích gì? - Liên hệ: Để cây trồng sinh trưởng tốt và cho năng suất cao thì sau khi gieo trồng ta cần làm gì? - Giáo dục ý thức lao động cho từng hs. - Tổng kết qua bảng à Giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt - Liên hệ: cần phải có các biện pháp chăm sóc cây trồng kịp thời và đầy đủ, đúng cách. - Rút ra kết luận. Tiểu kết 2: - Chăm sóc cây trồng cần đúng lúc, kịp thời, đúng kỹ thuật và phù hợp với từng loại cây - Tuỳ theo từng loại cây mà có biện pháp chăm sóc cây trồng khác nhau. - Các biện pháp chăm sóc cây trồng + Tỉa cây: loại bỏ những cây yếu, sâu bệnh để giúp cây còn lại phát triển tốt + Dặm cây: Trồng thêm cây vào chổ cây chết hoặc thưa + Làm cỏ: Diệt cỏ dại xen lẫn với cây trồng + Vun xới: Thêm đất vào gốc cây -> Giúp cây đứng vững và cung cấp thêm chất dinh dưỡng + Tưới nước: Cung cấp nước cho cây vơi hình thức: tưới theo gốc, tưới thấm, tưới ngập và tưới phun + Tiêu nước: Tháo bớt nước ra -> chống ngập úng + Bón phân thúc: Cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây 4. Củng cố và đánh giá - Đọc phần ghi nhớ sgk ? Ở địa phương em người ta sử dụng những biện pháp chăm sóc cây nào? - Cho hs làm phiếu học tập sau Hãy ghép cột A (nội dung công việc) với cột B (mục đích của công việc) sao cho phù hợp Cột A Cột B 1. Diệt cỏ dại mọc xen với cây trồng a. Loại bỏ cây bị sâu bệnh, đảm bảo mật độ 2. Thêm đất màu vào gốc cây b. Đảm bảo mật độ giúp cây khoẻ mạnh 3. Tháo bớt nước đi để không ngập úng c. Loại bò cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng với cây trồng. 4. Cung cấp thêm phân hoá học và phân hữu cơ cho cây trồng d. Giúp cây vững, cung cấp chất dinh dưỡng, hạn chế bốc hơi nước. 5. Cung cấp nước thêm cho cây e. Đảm bảo đủ nước, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt… 6. Bỏ các cây yếu, sâu, bệnh f. Cây không bị ngập úng thiếu oxi. 7. Trồng vào chổ cây chết, thưa g. Bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây trồng. ĐA: 1 – c; 2 – d; 3 – f; 4 – g; 5 – e; 6 – a; 7 - b 5. Dặn dò: - Học bài - Chuẩn bị bài mới: Tìm hiểu ở gia đình có những phương pháp thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản nào?

File đính kèm:

  • docTiet 14 Cham soc cay trong.doc