Bài giảng Bài 3: một số tính chất chính của đất trồng tiết 2

1. Kiến thức: Hs nêu được :

- Trình bày được thành phần cơ giới của đất ( Tỉ lệ % của các hạt cát, limom, hạt sét trong đất). Phân loại các loại đất

- Nêu được các trị số pH của đất chua, đất kiềm và đất trung tính.

- Trình bày khả năng giử nước và chất đinh dưỡng của đất. So sánh khả năng giữ nước , chất dinh dưỡng của các loại đất khác nhau.

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 3858 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 3: một số tính chất chính của đất trồng tiết 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 2 Tiết : 2 BÀI 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG Ngày soạn:08/09/2012 Ngày dạy : 10/9/2012 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải: 1. Kiến thức: Hs nêu được : - Trình bày được thành phần cơ giới của đất ( Tỉ lệ % của các hạt cát, limom, hạt sét trong đất). Phân loại các loại đất - Nêu được các trị số pH của đất chua, đất kiềm và đất trung tính. - Trình bày khả năng giử nước và chất đinh dưỡng của đất. So sánh khả năng giữ nước , chất dinh dưỡng của các loại đất khác nhau. - Trình bày được nội dung khái niệm độ phì nhiêu của đất, nêu vai trò của đất đối với năng suất cây trồng. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, thảo luận nhóm và liên hệ thực tế 3. Thái độ: Giáo dục ý thức Có ý thức bảo vệ , duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Bảng phụ : Các loại đất và khả năng giữ nước , chất dinh dưỡng của đất. - Phiếu học tập theo bảng phụ 2. Học sinh : Học bài và chuẩn bị bài ở nhà IV.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Oån định lớp : 2.Kiểm tra bài cũ : ? Trình bày vai trò của trồng trọt? Lấy ví dụ ? ? Trình bày khái niệm đất trồng và các thành phần của đất trồng? Theo em làm gì để đất trồng màu mỡ? 3.Các hoạt động: HỌAT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG Giáo viên Học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu thành phần cơ giới của đất trồng ? Phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào ? - Gv yêu câu hoc sinh nghiên cứu thông tin sgk trong vòng 2’ ? Phần khóang trong đất bao gồm các hạt nào ? ? Kích thước của từng hạt GV: Thông báo: dựa vào tỉ lệ thành phần khối lượng các hạt này trong đất mà gọi là thành phần cơ giới của đất . ? Thành phần cơ giới của đất là gì? ? Dựa vào thành phần cơp giới đất được chia là mấy loại -Gv yêu cầu HS kết luận à chất hữu cơ và chất vô cơ -Hs nghiên cứu thông tin và trả lời được à 3 loại hạt: + Hạt cát : 0.05 -2 mm + Hạt lion : 0.002- 0.05 mm + Hạt sét : nhỏ hơn 0.002 mm -HS trả lời à Tỉ lệ (%) của cá hạt cát , limon , sét trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất - Hs kết luận I. Thành phần cơ giới của đất - Tỉ lệ (%) của cá hạt cát , limon , sét trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất - Đất được chia làm 3 loại : + Đất cát + Đất sét + Đất thịt Hoạt động 2: Tìm hiểu độ chua , độ kiềm của đất -Yêu cầu HS đọc SGK ? Độ pH dùng để đo cái gì? ? Trị số pH dao động trong phạm vi nào ? ? Với các giá trị nào của pH thì đất gọi là + Đấtchua + Đất kiềm, + Đất trung tính ? -GV: người ta xác định đất chua, đất kiềm, trung tính để có kế hoạch cải tạo và sử dụng.Bởi vì mỗi loại cây trồng chỉ sinh trưởng và phát triển tốt trong một phạm vi PH nhất định , việc nghiên cúu xác định độ PH của đất giúp bố trí cây trồng hợp lí -Gv liên hệ thực tế : bón vôi đối với đất - Hs đọc thông tin và trả lời được à Đo độ chua , độ kiềm của đất à Dao động trong pH :3-9. à Các giá trị của PH xác định các loạiđất trồng + Đấtchua : pH < 6.5 + Đất kiềm : pH > 0.5 + Đất trung tính : pH = 6.6-7.5 II. Độ chua , độ kiềm của đầt - Độ chua , độ kiềm của đất được đo bằng độ PH - Dựa vào độ PH , người ta chia đất thành : + Đấtchua : pH < 6.5 + Đất kiềm : pH > 0.5 + Đất trung tính : pH = 6.6-7.5 Hoạt động 3: Tìm hiểu khả năng giử nước và chất dinh dưỡng của đất - GV: hướng dẫn HS đọc mục III SGK. ? Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? -GV: Nhấn mạnh : hạt càng bé thì khả năng giữ-Nước và chất dinh dưỡng càng tốt. -Gv yêu cầu cho HS hoạt động nhóm so sánh khả năng giữ được nước và các chất dinh dưỡng của các loại đất cát, thịt và sét. - Cho HS trình bày kết quả thảo luận các nhóm khác nhận xét bổ sung - Gv nhận xét và bổ sung thông tin - Gv yêu cầu Hs kết luận ? Khả năng giử nước cà chất dinh dưỡng của đất nhờ vào đâu -Hs: đọc SGK , trả lời câu hỏi: àNhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng. - Hs chú ý thu thập thông tin - HS hoạt động nhóm Đại diện nhóm trình bày kết quả. khả năng giữ được nước và các chất dinh dưỡngcủa đất sét tốt nhất, đất thịt TBình , đất cát kém nhất -Hs kết luận à Khả năng giữ nước vào chất sinh dưỡng dựa vào các hạt cát , limon , sét và chất mùn III. Khả năng giử nứoc và chất dinh dưỡng củc đất Khả năng giữ nước vào chất sinh dưỡng dựa vào các hạt cát , limon , sét và chất mùn Hoạt động 4: Tìm hiểu độ phì nhiêu của đất -Gv yêu cầu Hs liên hệ thực tế địa phương và trả lời câu hỏi ? Ở đất thiếu nước, oxi , thiếu chất dinh dưỡng, cây trồng phát triển như thế nào ? ? Ở đất đủ nước , oxi và chất dinh dưỡng, cây trồng phát triển như thế nào ? GV: Thông báo cho HS 3 yếu tố của độ phì nhiêu. ? Độ phì nhiêu của đất là gì ? ? Độ phì nhiêu của đất có ảnh hưởng gì đối với năng xuất cây trồng ? GV: Nhấn mạnh độ phì nhiêu của đất chỉ là khả năng của đất cho năng suất cao. Muốn đạt năng suất cao ngoài độ phì nhiêu của đất còn có các yếu tố khác như giống tốt, thời tiết tốt và chăm sóc tốt và không chứa chất độc hại cho cây trồng . -Hs liên hệ thực tế và trả lời được : à cây trồng phát triển chậm và không có năng suất cao à Cây trồng phát triển nhanh và cho năng suất cao à Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước , ôxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng à Đất có độ phì nhiêu càng cao thì cây trồng có năng suất càng cao. - HS tiếp thu thông tin. IV. Độ phì nhiêu của đất - Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước , ôxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. - Đất có độ phì nhiêu càng cao thì cây trồng có năng suất càng cao 4/ Củng cố: - Đọc ghi nhớ sgk. ? Thành phần cơ giới của đất là gì ? Căn cứ vào thành phần cơ giới có mây loại đất chính ? ? Thế nào là đất chua, đất kiềm, đất mặn ? 5/ Hoạt động nối tiếp: - Học bài - Chuẩn bị bài tiếp theo : Thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay + Lấy 3 mẩu đất khác nhau, mỗi mẫu bằng 1 quả trứng gà. Ghi đầy đủ mẫu đất số..., ngày lấy.. nơi lấy và người lấy mẫu . + Thước đo, 1 lọ nhỏ đựng nước, ống hút để lấy nước.

File đính kèm:

  • doctiet 2.doc