Bài giảng Bài 44 chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

I. Mục Tiêu Bài Học :

1. Kiến thức: - Giúp hs hiểu được vai trò và các tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

 - Hs nắm được ý nghĩa và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và vận dụng vào thực tế.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức chăm sóc vật nuôi trong chăn nuôi để đạt hiệu quả chăn nuôi cao.

II. Chuẩn Bị

- Gv: + Sơ đồ 10, 11 sgk; phiếu học tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 8429 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 44 chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Công Nghệ 7 Gv: Trần Thị Ngọc Thanh Tuần: 29 Ngày soạn: 02/04/2008 Tiết: 39 Ngày dạy: 04/04/2008 Bài 44 CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI I. Mục Tiêu Bài Học : 1. Kiến thức: - Giúp hs hiểu được vai trò và các tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh - Hs nắm được ý nghĩa và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và vận dụng vào thực tế. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức chăm sóc vật nuôi trong chăn nuôi để đạt hiệu quả chăn nuôi cao. II. Chuẩn Bị - Gv: + Sơ đồ 10, 11 sgk; phiếu học tập - Hs: + Nghiên cứu trước bài và tìm hiểu vai trò của chuồng nuôi và mục đích của vệ sinh chuồng nuôi. III. Tiến Trình Bài Giảng 1. Bài cũ: Gv nhận xét bài kiểm tra 45’ của hs. 2. Giới thiệu bài: Năng suất chăn nuôi chịu ảnh hưởng cảu rất nhiều yếu tố khác nhau, trong đó việc tạo chuồng nuôi và vệ sinh phòng bệnh cũng hết sức quan trọng. Vậy chuồng nuôi là gì, có vai trò ra sao? 3. Các hoạt động Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của chuồng nuôi và các tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh * Mục tiêu: Giúp hs nắm được vai trò và các tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh * Tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tầm quan trọng của chuồng nuôi - Gv yêu cầu hs tìm hiểu thông tin sgk và liên hệ thực tế: ? Hãy kể tên một số vật nuôi cần có chuồng nuôi? ? Chuồng nuôi là gì? ? Theo em chuồng nuôi có vai trò như thế nào? - Gv hướng dẫn hs phân tích các vai trò cụ thể của chuồng nuôi. 2. Tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh - Hướng dẫn hs quan sát và phân tích sơ đồ 10 - Yêu cầu hs thảo luận nhóm hoàn thành nội dung + Chuồng nuôi hợp vệ sinh cần đạt được những tiêu chuẩn nào? + Hoàn thành bài tập a sgk trang 117 + Làm gì để có được chuồng nuôi hợp vệ sinh? - Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả - Gv nhận xét và phân tích thêm: + Mối liên hệ giữa các tiêu chuẩn + Những yếu tố kỹ thuật để đạt chuồng nuôi hợp vệ sinh: hướng chuồng (H69), nền, tường chuồng… - Yêu cầu hs rút ra kết luận - Hs tìm hiểu thông tin sgk và liên hệ thực tế + Gà, vịt, lợn, trâu, bò… + Là “nhà ở” của vật nuôi + Bảo vệ sức khoẻ cho vật nuôi và góp phần nâng cao năng suất trong chăn nuôi - Phân tích các vai trò cụ thể của chuồng nuôi - Quan sát và phân tích sơ đồ 10 - Thảo luận nhóm hoàn tàhnh nội dung: + Tiêu chuẩn: Nhiệt độ, độ ẩm, độ chiếu sáng thích hợp, độ thông thoáng tốt, không khí ít độc… + Hoàn thành bài tập a trang 117 sgk + Xây dựng chuồng nuôi đúng kỹ thuật: đại điểm, hứơng chuồng, nền chuồng, tường mái che, bố trí các thiết bị khác: máng ăn… - Các nhóm báo cáo kết quả -> nhận xét và bổ sung - Hs thu thập và mở rộng thêm kiến thức - Vận dụng vào thực tế chăn nuôi ở gia đình - Hs rút ra kết luận Tiểu kết 1: - Chuồng nuôi là “nhà ở ” của vật nuôi - Chuồng nuôi phù hợp sẽ bảo vệ sức khoẻ cho vật nuôi và góp phần nâng cao năng suất trong chăn nuôi - Các tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh: có nhiệt độ thích hợp, độ ẩm 60 – 75%, độ chiếu sáng thích hợp với từng vật nuôi, độ thoáng tốt và không khí ít độc … Hoạt động 2: Tìm hiểu về vệ sinh chuồng nuôi * Mục tiêu: Giúp hs nắm tầm quan trọng và các biện pháp của vệ sinh trong chăn nuôi * Tiến hành Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Gv lấy ví dụ để hs so sánh và rút ra vai trò của vệ sinh trong chăn nuôi ? Hãy cho biết vật nuôi trong trường hợp nào sẽ phát triển tốt hơn trong 2 trường hợp sau: + Vật vuôi không được vệ sinh phòng bệnh? + Vật nuôi đựơc vệ sinh phòng bệnh tốt? ? Tầm quan trọng của vệ sinh phòng bệnh là gì? ? Phương châm của vệ sinh phòng bệnh là gì? ? Em hiểu như thế nào về “phòng bệnh hơn chữa bệnh”? - Yêu cầu hs tiếp tục tìm hiểu thông tin sgk ? Để bảo vệ được đàn vật nuôi ta cần thực hiện vệ sinh như thế nào? - Gv hướng dẫn hs phân tích tiếp sơ đồ 11 để thấy được nội dung của vệ sinh môi trường sống. - Liên hệ thực tế về vệ sinh tâhn thể vật nuôi - Giáo dục ý thức chăm sóc và giữ vệ sinh trong chăn nuôi. - Yêu cầu hs rút ra kết luận - Phân tích ví dụ à Trong trường hợp vật nuôi được vệ sinh tốt sẽ có sức khoẻ tốt và cho năng suất cao. + Bảo vệ vật nuôi, ngăn ngừa bệnh dịch xảy ra và cho năng suất cao. + Phương châm: Phòng bệnh hơn chữa bệnh + Liên hệ thực tế để trả lời theo gợi ý (hiệu quả phòng bệnh, tiền của phòng bệnh…) - Tìm hiểu thông tin + Cần vệ sinh môi trường sống của vật nuôi và vệ sinh thân thể vật nuôi. - Phân tích sơ đồ 11: Vệ sinh môi trường sống gồm Tạo điều kiện khí hậu, nhiệt độ thích hợp; xây dựng chuồng đạt yêu cầu; chú ý vệ sinh thức ăn, nước uống và tắm cho vật nuôi… - Hs có ý thức chăm sóc và vệ sinh vật nuôi trong chăn nuôi. - Hs rút ra kết luận Giáo án Công Nghệ 7 Gv: Trần Thị Ngọc Thanh Tiểu kết 2: - Vệ sinh trong chăn nuôi nhằm ngăn ngừa bệnh dịch xảy ra, bảo bệ sức khoẻ vật nuôi và nâng cao năng suất chăn nuôi. - Phương châm trong vệ sinh phòng bệnh là “phòng bệnh hơn chữa bệnh” - Để bảo vệ đàn vật nuôi cần vệ sinh môi trường sống và vệ sinh thân thể vật nuôi. 4. Củng cố - Đọc ghi nhớ sgk ? Chuồng nuôi có vai trò như thế nào? ? Chuồng nuôi hợp vệ cần đạt những tiêu chuẩn nào? 5. Đánh giá ? Phương châm trong vệ sinh phòng bệnh là gì? giải thích? ? Để đàn vật nuôi ở gia có sức khoẻ tốt, ta cần làm gì? - Gv nhận xét và đánh gái mức độ lĩnh hội kiến thức của hs. 6. Dặn dò - Học bài - Chuẩn bị bài 45; tìm hiểu trước sơ đồ 12 và 13 sgk - Tìm hiểu: Ở gia đình khi chăn nuôi vật nuôi non cần phải chú ý những vấn đề gì?

File đính kèm:

  • docTiet 39 Chuong nuoi.doc