Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (Bản hay)

CHUẨN BỊ VÀ MỤC TIÊU BÀI HỌC

Chia nhóm và phân công nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị của nhóm .

 Nhóm trưởng nhận dụng cụ , thiết bị thực hành.

Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý

Mạch điện dùng công tắc 3 cực điều khiển sẽ có

tác dụng chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn

Câu 1 : Công tắc 3 cực được mắc với 2 đèn như sau :

 + Cực tĩnh 1 của công tắc 3 cực nối với Đ1 .Trở về dây

 trung tính

 + Cực tĩnh 2 (cực còn lại) nối với đèn Đ2 và cũng trở

 về dây trung tính .

Câu 2 : Công tắc 3 cực liên hệ trực tiếp với 2 đèn .

Câu 3 :

 + Khi bật công tắc sang vị trí 1, mạch điện từ nguồn

 điện công tắc Đ1 kín mạch đèn Đ1

 Đ1 sáng Đèn Đ2 tắt

+ Khi bật công tắc sang vị trí 2, mạch điện từ nguồn

 điện công tắc Đ2 kín mạch đèn Đ2

 Đ2 sáng Đèn Đ1 tắt

 

ppt10 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN THỰC HÀNH CHUẨN BỊ VÀ MỤC TIÊU BÀI HỌC MỤC TIÊU BÀI HỌC . Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn ( ứng dụng trong các nhà kho ). Xây dựng được SĐLĐ của mạch điện . Lắp được mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn . Yêu thích công việc , tính chính xác , khoa học và an toàn Chia nhóm và phân công nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị của nhóm . Nhóm trưởng nhận dụng cụ , thiết bị thực hành . 1. DỤNG CỤ * 1 Kìm điện * 1 B út thử điện * 1 Dao nhỏ * 2 Tua vít * 1 Khoan tay 2. VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ : * Dây dẫn điện 1m dây đôi . * 2 Bĩng đèn * 2 Đui đèn * 1 Cơng tắc ba cực * 1 Cầu chì * 1 Bảng điện * Băng cách điện * Giấy ráp . Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý XÂY DỰNG SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN A 0 1 2 Đ 1 Đ 2 Mạch điện dùng công tắc 3 cực điều khiển sẽ có tác dụng chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn Hoạt động nhóm Công tắc 3 cực được mắc với 2 đèn như thế nào ? Mối liên hệ về điện của 2 đèn với công tắc như thế nào ? Dùng kiến thức hiểu biết về SĐNL hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển hai bóng đèn ? Các nhóm thảo luận và trả lời các câu hỏi sau : (2 phút ) Bắt đầu Câu 1 : Công tắc 3 cực được mắc với 2 đèn như sau : + Cực tĩnh 1 của công tắc 3 cực nối với Đ 1 . Trở về dây trung tính + Cực tĩnh 2 ( cực còn lại ) nối với đèn Đ 2 và cũng trở về dây trung tính . Câu 2 : Công tắc 3 cực liên hệ trực tiếp với 2 đèn . Đáp án . Câu 3 : + Khi bật công tắc sang vị trí 1, mạch điện từ nguồn điện công tắc Đ 1 kín mạch đèn Đ 1 Đ 1 sáng Đèn Đ 2 tắt + Khi bật công tắc sang vị trí 2, mạch điện từ nguồn điện công tắc Đ 2 kín mạch đèn Đ 2 Đ 2 sáng Đèn Đ 1 tắt Quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt A O Đ 1 Đ 2 1 2 LẬP BẢNG DỰ TRÙ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TT Tên dụng cụ , vật liệu và thiết bị Số lượng Yêu cầu kĩ thuật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .... D ây điện đơi Kìm điện Kìm tr ịn Dao nhỏ Tu ốc nơ vít lo ại to , nhỏ Khoan tay Bút thử điện Bĩng đèn trịn Đui đè n Cơng tắc ba cực Bảng điện 10 x 15 cm Cầu chì B ăng cách điện .... 1m 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 cu ộn . C ĩ vỏ cách điện nt nt nt nt nt 220V – 500V 220V – 60W ... QUY TR ÌNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN CẦU THANG Vạch dấu Đi dây ra đèn Kiểm tra Lắp TBĐ vào BĐ Khoan lỗ BĐ Lưu ý : + Khoan lỗ phải chính xác để các TB không xộc xệch . + Các mối nối đúng kỹ thuật ( không có đầu thừa ) + Khi dây ra đèn phải buộc nút dây trong đui đèn . + Phải xác định chính xác các cực của công tắc 3 cực . Chính xác và An toàn trong khi Thực hành KIỂM TRA VÀ VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ( Lần lượt bật các đèn 1-2) Đèn 2 Đèn 1 TỔNG KẾT – ĐÁNH GIÁ Giáo viên tổng hợp lại một số kiến thức cơ bản . Nhận xét từng nhóm : + Kết quả thực hành . + Quy trình làm việc . + Thời gian hoàn thành . + Thái độ tham gia . Xem lại bài và chuẩn bị tiếp kiến thức bài 11.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_9_bai_10_thuc_hanh_lap_mach_dien_mot.ppt