Bài giảng Hình học Lớp 8 - Tiết 22: Hình vuông - Năm học 2017-2018 - Trần Thị Trà My

Ðịnh nghĩa.

Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau

Hãy giải thích hình vuông ABCD (hình vẽ bên) cũng là một hình chữ nhật, cũng là một hình thoi.

2.Tính chất

Về cạnh:

Các cạnh đối song song

- Các cạnh bằng nhau

Về góc:

Về đường chéo:

-Hai đường chéo bằng nhau

Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Hai đường chéo vuông góc với nhau

Hai đường chéo là phân giác của các góc

ppt15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học Lớp 8 - Tiết 22: Hình vuông - Năm học 2017-2018 - Trần Thị Trà My, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CƠ ĐẾN DỰ GIỜMƠN TỐN – LỚP GV: Trần Thị Trà MyTrường: THCS Thượng ThanhCác tứ giác sau là những hình gì?Hình chữ nhậtHình thoiVừa là hình chữ nhật vừa là hình thoic)?b)?a)?Tiết 22. Bài 12: HÌNH VUÔNGABCDHình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau Định nghĩa. - Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.Tứ giác ABCD là hình vuông AB = BC = CD = DA? Hãy giải thích hình vuông ABCD (hình vẽ bên) cũng là một hình chữ nhật, cũng là một hình thoi.Hình chữ nhậtHình thoiHình vuông2.Tính chất Đường chéoGãcC¹nh TÝnh chÊt- Các cạnh đối song song và bằng nhau- Bốn góc bằng nhau và bằng 900- Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.2 .TÝnh chÊt:1. Định nghĩa (SGK - Tr 107 )Tiết 22. Bài 12: HÌNH VUÔNG- Các cạnh đối song song- Các cạnh bằng nhau- Các góc đối bằng nhau.-Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.-Hai đường chéo vuông góc với nhau - Các cạnh đối song song- Các cạnh bằng nhau-Bốn góc bằng nhau và bằng 900-Hai đường chéo bằng nhau-Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường - Hai ®­êng chÐo vu«ng gãc víi nhau - Hai ®­êng chÐo lµ c¸c ®­êng ph©n gi¸c cđa c¸c gãc-Hai đường chéo là các đường phân giác của các gócTiết 22. Bài 12: HÌNH VUÔNGABCDĐịnh nghĩa. - Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.2.Tính chất - Các cạnh đối song song- Các cạnh bằng nhau-Bèn gãc bằng nhau vµ b»ng 900-Hai đường chéo bằng nhau-Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường -Hai đường chéo vuông góc với nhau - Hai đường chéo là phân giác của các góc Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau Về cạnh:Về góc:Về đường chéo:3.Các dấu hiệu nhận biết 3. DÊu hiƯu nhËn biÕt.1.Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.3.Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là hình vuông.4.Hình thoi có một góc vuông là hình vuông 5.Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.2.Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.ABCDABCDABCDABCDABCDCADBABCD45o45oABCDCADBABCDABCDABCDCADBCADBABCDHình vuôngTiết 22. Bài 12: HÌNH VUÔNGABCDĐịnh nghĩa. - Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.2.Tính chất - Các cạnh đối song song- Các cạnh bằng nhau-Bèn gãc bằng nhau vµ b»ng 900-Hai đường chéo bằng nhau-Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường-Hai đường chéo vuông góc với nhau - Hai đường chéo là phân giác của các góc Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau Về cạnh:Về góc:Về đường chéo:3.Các dấu hiệu nhận biết 1.Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.3.Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là hình vuông.4.Hình thoi có một góc vuông là hình vuông 5.Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.2.Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.Vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoic)Tiết 22. Bài 12: HÌNH VUÔNGABCDĐịnh nghĩa. - Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.2.Tính chất -Các cạnh đối song song-Các cạnh bằng nhau-Bèn gãc bằng nhau vµ b»ng 900-Hai đường chéo bằng nhau-Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường-Hai đường chéo vuông góc với nhau -Hai đường chéo là phân giác của các góc Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau Về cạnh:Về góc:Về đường chéo:3.Các dấu hiệu nhận biết 1.Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.3.Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là hình vuông.4.Hình thoi có một góc vuông là hình vuông 5.Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.2.Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.Nhận xét. Một tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông.Cách vẽ hình vuơng bằng EkeACDBBước 1: Đặt eke, vẽ theo 1 cạnh gĩc vuơng của eke, độ dài bằng 4cm. Ta được cạnh AB.Bước2 : Xoay eke sao cho đỉnh gĩc vuơng của eke trùng với đỉnh B, 1 cạnh eke nằm trên cạnh AB, vẽ theo cạnh kia của eke, độ dài bằng 4cm. Ta được cạnh BC.Bước 3,4: làm tương tự bước 2 để được các cạnh cịn lại CD và DAVí dụ: vẽ hình vuơng cĩ cạnh 4 cmTìm các hình vuơng trong các hình sau:?2RSTUd)oPQMcNoCDAaBIFGHEb)3.Các dấu hiệu nhận biết 1.Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.3.Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là hình vuông.4.Hình thoi có một góc vuông là hình vuông 5.Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.2.Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.Là hình vuông(DH1)Không làø hình vuôngLà hình vuông(DH2)Là hình vuông(DH4)1.Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.4.Hình thoi có một góc vuông là hình vuông 2.Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.Bài 79 (Tr108)b) Đường chéo của hình vuông bằng 2dm thì cạnh của hình vuông đó bằng: dma)Hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng:6cm, , 5cm, hay 4cm? 18cmTrả lờia) Hình vuông có cạnh bằng 3cm thì đường chéo của hình vuông đó bằng 18cm18cm3cmABCDdm2dmABCDb)Đường chéo của hình vuông bằng 2dm. Cạnh của hình vuông đó bằng: 1dm, , hay ? 2cmdm32dm43Trả lờiBài 81. (Tr108):Tứ giác AEDF là hình gì? vì sao? Tứ giác AEDF là hình vuông vì: Trả lời-Có đường chéo AD là phân giác của góc A (theo dấu hiệu 3)-Tứ giác AEDF là hình chữ nhật ( A = E = F = 90o ) FAEBDC45o45oHướng dẫn bài 82 (SGK_Tr108)ABCDEFGHHình vuơng ABCD có EAB, FBC, GCD, HDA,AE=BF=CG=DHTứ giác EFGH là hình vuơngHướng dẫn chứng minhChứng minh theo dấu hiệu 4Để chứng minh Tứ giác EFGH là hình thoi ta cần chứng minh EF=FG=GH=HE * Để chứng minh EF=FG=GH=HE cần chứng minh AEH=BFE=CGF=DHG2) Để chứng minh 1 gĩc vuơng VD E2=90o cần dựa vào: AEH=BFE => E3=F1Mà F1+E1=90o (BFE vuơng tại B) E1+E3=90o mà E1+E2+E3=180o E2 = 90o ?????1132GTKL+ Tứ giác EFGH là hình thoi+ Cĩ 1 gĩc vuơng =>=>H­íng dÉn vỊ nhµHäc thuéc: - §Þnh nghÜa - TÝnh chÊt - DÊu hiƯu nhËn biÕt h×nh thoi.* Bµi tËp: 80,82,83,84 (SGK)Xin ý kiÕn gãp ý cđa c¸c thÇy c« gưi tíi ®Þa chØ: phihunglg@gmail.com

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hinh_hoc_lop_8_tiet_22_hinh_vuong_nam_hoc_2017_201.ppt
Giáo án liên quan