Bài giảng Hình học Lớp 9 - Tiết 6: Tỉ số lượng giác của góc nhọn (Tiếp theo) - Trường THCS Thượng Thanh

2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

 Hãy cho biết tổng số đo của góc và góc .Lập các tỉ số lượng giác của góc và góc. Trong các tỉ số này, hãy cho biết các cặp tỉ số bằng nhau.

Chú ý:

Từ nay khi viết các tỉ số lượng giác của một góc nhọn trong tam giác, ta bỏ kí hiệu đi. Chẳng hạn, viết thay cho ,.

1) Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn

2) Định lí

3) Bảng tóm tắt tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt

 

ppt21 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 31/08/2021 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Hình học Lớp 9 - Tiết 6: Tỉ số lượng giác của góc nhọn (Tiếp theo) - Trường THCS Thượng Thanh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vÒ dù giê líp 9BTRƯỜNG THCS THƯỢNG THANHTỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊNNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔCho hình vẽ, hãy viết các tỉ số lượng giác của góc nhọn ?Kiểm tra bài cũCạnh đốiCạnh huyềnCạnh huyềnCạnh kềCạnh kềCạnh đốiCạnh kềCạnh đốiCạnh đốiCạnh kề TØ sè l­îng gi¸c cña gãc nhän (Tiếp)Tiết 6:?3 SGK trang 74yxOM.12ON?3 SGK trang 74yxVí dụ 4: SGK trang 74Hình vẽ minh hoạ cách dựng góc nhọn , khi biết OMN21xy1Hình 18 Chú ý: (SGK/ 74) vì chúng là hai góc tương ứng của hai tam giác vuông đồng dạng Nếu hai góc nhọn và có(hoặc thì, hoặc ,hoặc )2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau?4Cho hình 19. Hãy cho biết tổng số đo của góc và góc . Lập các tỉ số lượng giác của góc và góc . Trong các tỉ số này, hãy cho biết các cặp tỉ số bằng nhau. ABCHình 19ABCKL:Hình 19Nếu . Ta có:Ví dụ 5: Theo ví dụ 1, ta có:Tương tự, ta có:Ví dụ 6: Ta cóBảng tỉ số lượng giác của một số góc đặc biệtTỉ số lượng giácVí dụ 7: Quan sát hình 20, tính độ dài y?y17Hình 20Ta có Do đó Chú ý: Từ nay khi viết các tỉ số lượng giác của một góc nhọn trong tam giác, ta bỏ kí hiệu đi. Chẳng hạn, viết thay cho ,... - Lµm bµi tËp 12, 13, 14 (SGK-77), BT 23, 24, 25, (SBT / 92, 93)2) Định lí1) Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn3) Bảng tóm tắt tỉ số lượng giác của các góc đặc biệtCủng cốCông việc ở nhà- Häc bµi cò, ®äc tr­íc bµi míi- ®äc bµi: Cã thÓ em ch­a biÕt (SGK trang 76)Bài tập củng cốBài 13 phần b,c,dBài 13bCạnh huyềnCạnh kềDựng góc nhọn , biết:M.35ONBài 13bCạnh huyềnCạnh kềxAy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I I I I I I I I I I I I IB.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I I I I I I I I I I I I I.C4Bài 13cxAy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I I I I I I I I I I I I IB.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I I I I I I I I I I I I I.C6Bài 13dXin ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy gi¸o, c« gi¸o !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hinh_hoc_lop_9_tiet_6_ti_so_luong_giac_cua_goc_nho.ppt