Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức nhà nước

Thảo luận nhóm đôi trong thời gian 5 phút và trả lời câu hỏi sau:

1.Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào ? Ai là người thành lập ?

2.Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là gì và đóng đô ở đâu ?

- Nhà Hậu Lê ra đời vào năm 1428. Lê Lợi là người thành lập ra Nhà Hậu Lê.

- Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long.

Vì sao triều đại này được gọi là triều Hậu Lê?

Triều đại này được gọi là triều Hậu Lê để phân biệt với triều Tiền Lê do Lê Hoàn thành lập vào thế kỉ thứ X.

-Hãy kể tên một số ông vua của nhà Hậu Lê ?

- Tên các ông vua của nhà Hậu Lê là Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông .

- Đất nước ta phát triển và đạt đến đỉnh cao vào đời ông vua nào ?

Việc tổ chức quản lí đất nước được củng cố và đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông

ppt34 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức nhà nước, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch sử - Lớp 4Câu 1: Nêu diễn biến của trận Chi Lăng? Caâu 2 : Nêu kết quả của trận Chi Lăng?Kiểm tra bài cũ BÀI 17: Lịch sửLỚP 4NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚCI/ Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê 1.Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào ? Ai là người thành lập ?Thảo luận nhóm đôi trong thời gian 5 phút và trả lời câu hỏi sau: 2.Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là gì và đóng đô ở đâu ? - Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long.KẾT QUẢ THẢO LUẬN- Nhà Hậu Lê ra đời vào năm 1428. Lê Lợi là người thành lập ra Nhà Hậu Lê.Vì sao triều đại này được gọi là triều Hậu Lê? Triều đại này được gọi là triều Hậu Lê để phân biệt với triều Tiền Lê do Lê Hoàn thành lập vào thế kỉ thứ X.Lê HoànLê Lợi-Hãy kể tên một số ông vua của nhà Hậu Lê ? - Tên các ông vua của nhà Hậu Lê là Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông..-Việc tổ chức quản lí đất nước được củng cố và đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông- Đất nước ta phát triển và đạt đến đỉnh cao vào đời ông vua nào ?NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC I/ Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu LờII/ Bộ máy tổ chức nhà nước+ Em hãy cho biết bức tranh vẽ cảnh gì?Dựa vào tranh và SGK, em hãy cho biết những sự việc nào thể hiện Vua có uy quyền tuyệt đối? - Những sự việc thể hiện vua là người có uy quyền tuyệt đối đó là mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua. Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. Lê Thánh Tông bãi bỏ những chức vụ cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiển.Tổ chức bộ máy nhà nước thời Hậu Lê:VuaĐạoCác việnCác bộPhủHuyệnXã+ Qua sơ đồ vừa tìm hiểu em thấy tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Hậu Lê như thế nào ?- Tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Hậu Lê rÊt chặt chẽ.Tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Hậu Lê rất chặt chẽ.KẾT LUẬNVua là người có uy quyền tuyệt đối .Mọi quyền hành tập trung vào tay vua. Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC I/ Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lờ II/ Bộ máy tổ chức nhà nướcIII/Những nét nổi bật của thời Hậu Lê Để quản lý đất nước, vua Lê Thánh Tông đã làm gì? +Vẽ bản đồ đất nước ,gọi là Bản đồ Hồng Đức .(Đây là bản đồ đầu tiên của nước ta)+Ban hµnh Bé luËt Hång §øc. ( Đ©y lµ bé luËt hoµn chØnh ®Çu tiªn cña n­íc ta). Em hãy nêu những nội dung bộ luật Hồng Đức ?+ Bảo vệ quyền lợi nhà vua, quan lại, địa chủ+ Bảo vệ chủ quyền của quốc gia+ Khuyến khích phát triển kinh tế.+Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.+ Bảo vệ một số quyền lợi phụ nữ.1-Theo em, việc vẽ bản đồ và ban hành bộ luật Hồng Đức có tác dụng gì?2-Nêu những điểm tiến bộ của Bộ luậtHồng Đức?Thảo luận nhóm 4 trong thời gian 5’ và trả lời câu hỏi sau:1-Việc vẽ bản đồ và ban hành Bộ luật Hồng Đức có tác dụng giúp vua Lê cai quản đất nước, phát triển kinh tế và ổn định xã hội. 2-Bộ luật Hồng Đức đề cao ý thức bảo vệ độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và phần nào tôn trọng quyền lợi và địa vị của người phụ nữ.KẾT QUẢ THẢO LUẬN+ Vì sao Bản đồ và Bộ luật dưới thời Hậu Lê đều có tên gọi là Hồng Đức?- Vì Lê Thánh Tông lên ngôi. Ông lấy niên hiệu là Hồng Đức nên bản đồ và Bộ luật dưới thời ông cai trị có tên là Hồng Đức.Luật Hồng Đức là bộ luật đầu tiên của nước ta,là công cụ giúp nhà vua cai quản đất nước.Nhờ có Bộ Luật này và những chính sách phát triển kinh tế,đối nội,đối ngoại sáng suốt mà triều Hậu Lê đã đưa nước ta phát triển lên một tầm cao mới. Đền thờ vua Lê còn gọi là Thái miếu nhà Hậu LêTượng Lê Thánh Tông Tượng đài vua Lờ Thái Tổ trước trụ sở UBND thành phố Thanh HóaTRÒ CHƠIĐường lên đỉnh vinh quangNhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào?A. 1466C. 1428D. 1435LB. 1424FCÂU HỎI 1Lê Thái Tổ đóng đô ở đâu?A. Hoa LưB. Thanh HóaD. Cổ Loa LC. Thăng LongFCÂU HỎI 1 Đời vua Lê Thánh Tông bắt đầu năm nào?B. 1460-1498C. 1450-1496D. 1460-1499LFA. 1460-1497CÂU HỎI 3Vua Lê Thánh Tông đã bãi bỏ bao nhiêu chức quan cao cấp?A. 4 chức quanB. . 5 chức quan D. . 2 chức quanLC. . 3 chức quanFCÂU HỎI 1Bộ Luật Hồng Đức do vua nào ban hành?A. Lê Thái TổC. Lê Thánh Tông D. Lê Nhân TôngLB. Lê Thái TôngFCÂU HỎI 4

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_bai_17_nha_hau_le_va_viec_to_chuc_nh.ppt
Giáo án liên quan