Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến đồ thị vận tốc

 Bằng cách tính đường đi dựa vào đồ thị vận tốc của vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo công thức: Quãng đường đi được từ thời điểm t1 đến t2 = số đo diện tích hình giới hạn bởi đồ thị vận tốc, trục hoành, và các đường song song với trục tung qua các hoành độ t1, t2 , ta có thể giúp học sinh nhanh chóng tìm được đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm sau:

1/ Một chất điểm chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc như v (m/s) H.1

hình 1. Trong những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 2s 10

quãng đường dài nhất mà vật đi được là

A. 18m B. 16m C. 50m D. 14m

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 856 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến đồ thị vận tốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ VẬN TỐC Bằng cách tính đường đi dựa vào đồ thị vận tốc của vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo công thức: Quãng đường đi được từ thời điểm t1 đến t2 = số đo diện tích hình giới hạn bởi đồ thị vận tốc, trục hoành, và các đường song song với trục tung qua các hoành độ t1, t2 , ta có thể giúp học sinh nhanh chóng tìm được đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm sau: 1/ Một chất điểm chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc như v (m/s) H.1 hình 1. Trong những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 2s 10 quãng đường dài nhất mà vật đi được là A. 18m B. 16m C. 50m D. 14m 0 10 t(s) 2/ Một chất điểm chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc như v (m/s) H.2 hình 1. Trong những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 2s 15 ------------------ quãng đường ngắn nhất mà vật đi được là A. 5,00m B. 1,25m C. 2,50m D. 1,50m 0 6 t(s) 3/ Một chất điểm chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc như v (m/s) H.3 hình 3. Trong những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 1s 12 ------- quãng đường dài nhất mà vật đi được là A. 10,00m B. 11,00m C. 10,64m D. 12,00m 3 6 0 t(s) 4/ Một chất điểm được bắn lên theo phương thẳng đứng có v (m/s) H.4 đồ thị vận tốc như hình 4, với g = 10m/s2, bỏ qua sức cản 40 ----------------- không khí. Trong những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 2s, tốc độ trung bình nhỏ nhất mà vật có thể có là A. 20m/s B. 10m/s C. 2,5m/s D. 5m/s 0 4 8 t(s) v (m/s) 6 A B 0 4 10 t(s) 5/ Vật chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc như hình 5.Tốc H.5 độ trung bình của vật trong khoảng thời gian 2s có giá trị nhỏ nhất trong khoảng thời gian từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2s từ thời điểm t = 2s đến thời điểm t = 4s từ thời điểm t = 3s đến thời điểm t = 5s từ thời điểm t = 8s đến thời điểm t = 10s Hết

File đính kèm:

  • docTrac nghiem voi do thi van toc.doc