Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Chương II – Động lực học chất điểm

c. Định luật III của Niu-tơn: Hai vật tương tác với nhau bằng những lực trực đối.AB = - BA.

 Đặc điểm của cặp lực và phản lực: Lực và phản lực luôn xuất hiện từng cặp.

 Lực và phản lực không thể cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.

2. Điều kiện cân bằng của một chất điểm Điều kiện cân bằng của chất điểm là hợp lực của lực tác dụng lên nó

doc6 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 694 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Chương II – Động lực học chất điểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG II – ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM A. KIẾN THỨC CƠ BẢN.1. Các định luật cơ học của Niu-tơn a. Định luật I của Niu-tơn: = 0 = 0 b. Dịnh luật II của Niu-tơn: c. Định luật III của Niu-tơn: Hai vật tương tác với nhau bằng những lực trực đối.AB = - BA. Đặc điểm của cặp lực và phản lực: v Lực và phản lực luôn xuất hiện từng cặp. v Lực và phản lực không thể cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau. 2. Điều kiện cân bằng của một chất điểm Điều kiện cân bằng của chất điểm là hợp lực của lực tác dụng lên nó bằng không: = 1+2+n= 0 Khi đó : = Các lực cơ học a. Lực hấp dẫn:n Trường hợp hai vật ( coi như chất điểm) có khối lượng m1, m2 cách nhau một khoảng r hút nhau bằng một lực: n Trọng lượng của vật khối lượng m khi ở trên mặt đất ( h= 0) g= n Trọng lượng của vật khối lượng m khi ở độ cao h .G= 6,68. 10-11 n Biểu thức của gia tốc rơi tự do ở độ cao h: M, R lần lượt là khối lượng, bán kính Trái Đất. b. Lực đàn hồi của lò xo: Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo: Fđh = - k.liên tục Trong đó : k= độ cứng ( hay hệ số đàn hồi của lò xo có đơn vị là N/m) l = = độ biến dạng ( độ dãn hay nén lò xo). l0 = chiều dài tự nhiên của lò xo (lúc lò xo không giãn, không nén). c. Lực ma sát: n Lực ma sát nghỉ: Giá của msn luôn nằm trong mặt phẳng tiếp xúc giữa hai vật. msn có phương, chiều ngược chiều với ngoại lực tác dụng.Độ lớn của Fmsn bằng độ lớn của F ngoại lực. n Lực ma sát trượt:Độ lớn của Fmst tỉ lệ thuận với áp lực N tác dụng lên mặt tiếp xúc:Fmst = 1.N n Trong một số trường hợp, hệ số ma sát trượt và hệ số ma sát nghỉ xấp xỉ bằng nhau: n = 1 n Lực ma sát lăn (Fmsl)Lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật lăn trên mặt một vật khác có tác dụng cản trở sự lăn đó: Fmsl = l.N ; l < t 4. Phép tổng hợp – phân tích lực. n Qui tắc hợp lựcHợp lực của hai lực đồng quy được biểu diễn bằng đường chéo của hình bình hành mà hai cạnh là những véc tơ biểu diễn hai lực thành phần. = 1 + 2 n Phân tích lựcPhép phân tích lực là ngược với phép tổng hợp lực nên cũng tuân theo quy tắc HBH 5. Vật ném theo phương thẳng đứng. a. Trường hợp ném thẳng đứng lên trên với vận tốc đầu v0. Chọn trục Oy thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc O ở vị trí ném, gốc thời gian là lúc ném. + Gia tốc: a = - g + Vận tốc: v = v0 +at = v0 –gt + Phương trình chuyển động của vật: y = v0t - b. Trường hợp ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc đầu v0. Chọn trục Oy thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc O ở vị trí ném, gốc thời gian là lúc ném. + Gia tốc: a = g + Vận tốc: v = v0 +at = v0 + gt + Phương trình chuyển động của vật: y= v0t + c. Vật được ném ngang từ độ cao h với vận tốc đầu v0 Chọn trục Ox nằm ngang; Oy thẳng đứng hướng xuống, gốc O ở vị trí ném, gốc thời gian là lúc ném. Phân tích chuyển động của vật thành hai thành phần: n Chuyển động theo phương ngang Ox là chuyển động thẳng đều. n Chuyển động theo phương thẳng đứng Oy là chuyển động rơi tự do. + Vận tốc – gia tốc: + Phương trình chuyển động của vật: + Phương trình quỹ đạo – Quỹ đạo của chuyển động ném ngang Quỹ đạo của chuyển động ném ngang là đường Parabol + Tầm ném xa: d. Vật được ném xiên lên một góc so với phương ngang, vận tốc đầu v0 Chọn trục Ox nằm ngang; Oy thẳng đứng hướng lên, gốc O ở vị trí ném, gốc thời gian là lúc ném. Phân tích chuyển động của vật thành hai thành phần: n Chuyển động theo phương ngang Ox là chuyển động thẳng đều. n Chuyển động theo phương thẳng đứng Oy là chuyển động biến đổi đều với gia tốc a= - g. n Vận tốc – gia tốc: n Phương trình chuyển động của vật: n Phương trình quỹ đạo của vật: n Độ cao cực đại mà vật đạt tới = tầm bay cao: n Thời điểm vật đạt độ cao cực đại: n Tầm xa = khoảng cách giữa điểm ném và điểm rơi (càng trên mặt đất). 6. Lực quán tính – Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm n Lực quán tính:Trong một hệ quy chiếu chuyển động với gia tốc so với hệ quy chiếu quán tính, các hiện tượng cơ học xảy ra giống như là mỗi vật có khối lượng m chịu thêm một lực bằng - m. Lực này gọi là lực quán tính: q= - m (1) Lực quán tính không có phản lực. n Lực hướng tâm:Lực gây ra gia tốc hướng vào tâm quỹ đạo gọi là lực hướng tâm. Fht =maht = n Lực quán tính li tâmLà lực tác dụng vào vật có hướng ngược với lực hướng tâm. Lực quán tính li tâm có độ lớn bằng lực hướng tâm: Fht = = m2R n Hiện tượng, tăng giảm và mất trọng lượng. Trọng lượng của một vật trong hệ quy chiếu mà vật đứng yên là hợp lực của lực hấp dẫn của Trái Đất (trọng lực) và các lực quán tính tác dụng lên vật. Fqt =m2r = m2Rcos Trong đó R là bán kính Trái Đất ; r là bán kính của vòng vĩ tuyến; là vĩ độ nơi đặt vật. n Hiện tượng tăng, giảm trọng lượng: N = P n Nếu N = P + Fqt = m(g + a) hiện tượng tăng trọng lượng. n Nếu N = P - Fqt = m(g - a) hiện tượng giảm trọng lượng. n Nếu a = g sao cho N= 0 hiện tượng mất trọng lượng. Bµi tËp vËn dơng Chương II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1 Lực cĩ độ lớn khơng đổi tác dụng vào vật cĩ khối lượng m thì truyền cho vật gia tốc a. Thêm vào vật khối lượng m’ thì dưới tác dụng của lực gia tốc thu được bởi vật giảm 1/3 lần. So sánh m’ và m thì kết quả là:A. m’ = m B. m’ = C. m’ = D. m’ = Bài 2/ Xe tải cĩ khối lượng 2000kg đang chuyển động thì hãm phanh( thắng) và dừng lại sau khi đi thêm được quãng đường 9m trong 3s. Lực hãm cĩ độ lớn là bao nhiêu? Bài 3/ Một cĩ khối lượng 2,5 kg, chuyển động với gia tốc 0,05 m/s2. Lực tác dụng vào vật cĩ độ lớn là: Bài 4/ Một vật cĩ khối lượng 50 kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 1 m thì cĩ vận tốc 0,5 m/s. Tính lực tác dụng vào vật Bài 5/ Một máy bay phản lực cĩ khối lượng 50 tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5 m/s2. Hãy tính lực hãm. Biểu diễn trên cùng một hình các vectơ vận tốc, gia tốc và lực. Bài 6/ Một quả bĩng cĩ khối lượng 750 g đang nằm yên trên sân cỏ. Sau khi bị đá nĩ cĩ vận tốc 12 m/s. Tính lực đá của cầu thủ biết rằng khoảng thời gianva chạm với bĩng là 0,02s Bài 7 Một ơ tơ khối lượng 2,5 tấn đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì bị hãm lại. Sau khi hãm thì ơ tơ chạy htêm được 50m thì dừng hẳn. Tính lực hãm Bài 8/ Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển động với gia tốc 0,2 m/s2. Hỏi vật đĩ chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực tác dụng bằng 60 N Bài 9/ Một ơ tơ khối lượng 3 tấn đang chạy với vận tốc 20 m/s thì hãm phanh. Biết rằng từ lúc hãm đến lúc dừng lại mất thời gian 10s. Tính quãng đường xe cịn đi được cho đến khi dừng và lực hãm Bài 10/ Một ơ tơ khơng chở hàng cĩ khối lượng 2 tấn, khởi hành với gia tốc 0,36 m/s2. Ơ tơ đĩ khi chở hàng khởi hành với gia tốc 0,18 m/s2. Biết rằng hợp lực tác dụng vào ơ tơ trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng của hàng hĩa Bài 11/ Một vật khối lượng 15 kg, bắt đầu chuyển động dưới tác dụng của một lực kéo, đi được quãng đường s trong thời gian 12s. Đặt thêm lên nĩ một vật khác cĩ khối lượng 10 kg. Để thực hiện quãng đường s, và cũng với lực kéo nĩi trên , thời gian chuyển động phải bằng bao nhiêu? Bài 12/ Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1 = 2 m/s2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc a2 = 3 m/s2. Hỏi lực F sẽ truyền cho vật khối lượng m = m1 + m2 một gia tốc là bao nhiêu? Bài 13/ Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1 = 3 m/s2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc a2 = 6 m/s2. Hỏi lực F sẽ truyền cho vật khối lượng m = m1 - m2 một gia tốc là bao nhiêu? Bài 14/ Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1 = 1 m/s2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc a2 = 3 m/s2. Hỏi lực F sẽ truyền cho vật khối lượng m = một gia tốc là bao nhiêu? Bài 15/ Dưới tác dụng của lực F nằm ngang, xe lăn chuyển động khơng vận tốc đầu, đi được quãng đường 3m trong thời gian t. Nếu đặt thêm vật cĩ khối lượng 500g lên xe thì xe chỉ đi được quãng đường 2m trong thời gian t. Bỏ qua ma sát. Tìm khối lượng của xe. Bài 16/ Một xe lăn khối lượng 40 kg, dưới tác dụng của một lực kéo, chuyển đơng khơng vận tốc dầu từ đầu phịng đến cuối phịng mất thời gian 8s. Khi chất lên xe một kiện hàng, xe phải chuyển động mất 16s. Bở qua ma sát. Tìm khối lượng kiện hàng Bài 17/ Một vật cĩ khối lượng 250g bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, nĩ đi được 1,2 m trong 4s a. Tính lực kéo, biết lực cản bằng 0,04 N b. Sau quãng đường ấy lực kéo phải bằng bao nhiêu để vật cĩ thể chuyển động thẳng đều Bài 18/ Một chiếc xe khối lượng 300 kg đang chạy với vận tốc18 km/h thì hãm phanh.Biết lực hãm là 360 N a. Tính vận tốc của xe tại thơi điểm t = 1,5s kể từ lúc hãm b. Tìm quãng đường xxe cịn chạy thêm được trước khi dừng hẳn Bài 19/ Một vật cĩ khối lượng 4 kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v0 = 2,5 m/s thì bắt đầu chịu tác dụng của một lực 10 N cùng chiều với . Hỏi vật sẽ chuyển động 30m tiếp theo trong thời gian là bao nhiêu? Bài 20/ Một vật cĩ khối lượng 0,5 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 2m/s. Sau thời gian 4s, nĩ đi được quãng đường 24m. Biết vật luơn chịu tác dụng của lực kéo Fk và lực cản Fc = 0,5N a. Tính độ lớn của lực kéo b. Sau 4s đĩ, lực kéo ngừng tác dụng thì sau bao lâu vật sẽ dừng lại Bài 21/ xe cĩ khối lượng 800 kg đang chuyển động thẳng đều thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Tìm lực hãm biết quãng đường đi được trong giây cuối cùng của chuyển động là 1,5m Bài 22/ Một vật cĩ khối lượng 100 kg chuyển động dưới tác dụng của lực kéo F Đồ thị vận tốc theo thời gian của vật biểu diễn như hình vẽ. Hãy xác định gia tốc của vật, từ đĩ suy ra lực kéo F Bài 23/ Một vật cĩ khối lượng 25 kg được kéo chuyển động thẳng theo hai giai đoạn liên tiếp, cĩ đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ. Biết trong suốt thời gian chuyển động, lực cản khơng đổi và cĩ giá trị Fc = 5N. Tính lực kéo trong mỗi giai đoạn Bài 24/ Một vật cĩ khối lượng 36 kg chuyển động dưới tác dụng của hai lực F1 và F2 cùng hướng. Trong 5s đầu tiên vận tốc của vật tăng từ 0 đến 12,5 m/s, tại thời điểm t = 5s lực kéo F1 mất đi, trong 4s kế tiếp vận tốc của vật chỉ tăng thêm một lượng là 5,6 m/s. Tính các lực F1 và F2 Bài 25/ Một xe lăn chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc 50 cm/s. Một xe khác chuyển động với vận tốc 150 cm/s tới va chạm với nĩ từ phía sau. Sau va chạm cả hai xxe chuyển động với cùng vận tốc 100 cm/s. Hãy so sánh khối lượng của hai xe Bài 26/ Hai quả cầu chuyển động trên mặt phẳng ngang, quả cầu I chuyển động với vận tốc 6m/s đến va chạm với quả cầu II đang đứng yên. Sau va chạm hai quả cầu cùng chuyển động theo hướng cũ của quả cầu I với vận tốc 2 m/s. Tính tỉ số khối lượng của hai quả cầu Bài 27/ Xe lăn 1 cĩ khối lượng m1 = 400g, cĩ gắn một lị xo. Xe lăn 2 cĩ khối lượng m2. Ta cho hai xe áp gần vào nhau bằng cách buộc dây để nén lị xo. Khi đốt dây buộc, lị xo dãn ra và sau một thời gian t rất ngắn, hai xe rời nhau với vận tốc v1 = 1,5 m/s; v2 = 1 m/s. Bỏ qua ảnh hưởng của ma sát. Tính m2 Bµi 136 Mét xe ®iƯn ®ang ch¹y víi vËn tèc 36km/h th× bÞ h·m l¹i ®ét ngét. B¸nh xe kh«ng l¨n n÷a mµ chØ tr­ỵt lªn ®­êng ray. KĨ tõ lĩc h·m, xe ®iƯn cßn ®i ®­ỵc bao xa th× dõng h¼n ? BiÕt hƯ sè ma s¸t tr­ỵt gi÷a bµnh xe vµ ®­êng ray lµ 0,2. LÊy g = 9,8m/s2. Bµi 137 CÇn kÐo mét vËt träng l­ỵng 20N víi mét lùc b»ng bao nhiªu ®Ĩ vËt chuyĨn ®éng ®Ịu trªn mét mỈt sµn ngang. BiÕt hƯ sè ma s¸t tr­ỵt cđa vËt vµ sµn lµ 0,4. Bµi 138 Mét « t« ®ang chuyĨn ®éng víi vËn tèc 15m/s th× t¾t m¸y, h·m phanh. TÝnh thêi gian vµ qu·ng ®­êng « t« ®i thªm ®­ỵc cho ®Õn khi dõng l¹i. BiÕt hƯ sè ma s¸t gi÷a b¸nh xe vµ mỈt ®­êng lµ 0,6. LÊy g = 9,8m/s2. Bµi 139 LÊy tay Ðp mét quyĨn s¸ch vµo t­êng. Lùc nµo ®· gi÷ cho s¸ch kh«ng r¬i xuèng. H·y gi¶i thÝch. Bµi 140 Mét « t« khèi l­ỵng hai tÊn chuyĨn ®éng trªn mỈt ®­êng n»m ngang cã hƯ sè ma s¸t l¨n 0,1. TÝnh lùc kÐo cđa ®éng c¬ « t« nÕu: 1. ¤ t« chuyĨn ®éng th¼ng ®Ịu. 2. ¤ t« chuyĨn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Ịu vµ sau 5s vËn tèc t¨ng tõ 18km/h ®Õn 36km/h. LÊy g = 10m/s2. Bµi 141 Cã 5 tÊm t«n xÕp chång lªn nhau. Träng l­ỵng mçi tÊm lµ 150N vµ hƯ sè ma s¸t gi÷a c¸c tÊm lµ 0,2. CÇn cã mét lùc lµ bao nhiªu ®Ĩ: 1. KÐo hai tÊm trªn cïng 2. KÐo tÊm thø ba. Bµi 142 Mét vËt khèi l­ỵng 100g g¾n vµo ®Çu mét lß xo dµi 20cm, ®é cøng 100N/m quay trßn ®Ịu trong mỈt ph¼ng n»m ngang. TÝnh sè vßng quay trong mét phĩt ®Ĩ lß xo gi·n ra 2cm. Bµi 143 §oµn tÇu gåm mét ®Çu m¸y, mét toa 8 tÊn vµ mét toa 6 tÊn nèi víi nhau b»ng c¸c lß xo gièng nhau. Sau khi chuyĨn ®éng tõ tr¹ng th¸i ®øng yªn ®­ỵc 10s ®oµn tÇu cã vËn tèc lµ 2m/s. TÝnh ®é gi·n cđa mçi lß xo. Bá qua ma s¸t. BiÕt lß xo sÏ gi·n ra 2cm khi cã lùc t¸c dơng vµo nã lµ 500N. Bµi 144 Mét lß xo cã chiỊu dµi tù nhiªn lµ 10 =20cm vµ cã cøng 12,5N/m cã mét vËt nỈng m = 10g g¾n vµo ®Çu lß xo. 1.VËt nỈng m quay trßn ®Ịu trong mỈt ph¼ng n»m ngang víi vËn tèc 2 vßng/s.TÝnh ®é gi·n cđa lß xo. LÊy 10. 2. Lß xo sÏ kh«ng thĨ co l¹i tr¹ng th¸i cị nÕu cã ®é gi·n dµi h¬n 80cm. TÝnh sè vßng quay tèi ®a cđa m trong mét phĩt. Bµi 145 Mét xe « t« khèi l­ỵng 1,2 tÊn ®ang ch¹y víi vËn tèc 36km/h trªn ®­êng ngang th× h·m phanh chuyĨn ®éng ch©m dÇn ®Ịu. Sau 2s xe dõng h¼n. T×m : 1. HƯ sè ma s¸t gi÷a xe vµ mỈt ®­êng. 2. Qu·ng ®­êng xe ®i ®­ỵc tõ lĩc b¾t ®Çu h·m phanh cho ®ªn lĩc dõng l¹i. 3. Lùc h·m phanh. LÊy g = 10m/s2 Bµi 146 Mét ®oµn tµu khèi l­ỵng 1000 tÊn b¾t ®Çu rêi ga. BiÕt lùc kÐo cđa ®Çu m¸y 2.105N, hƯ sè ma s¸t l¨n lµ 0,004. T×m vËn tèc ®oµn tµu khi nã ®i ®­ỵc 1km va thêi gian ®Ĩ ®¹t ®­ỵc vËn tèc ®ã. LÊy g = 10/s2. Bµi 148 Mét vËt khèi l­ỵng 0,2kg tr­ỵt trªn mỈt ph¼ng ngang d­íi t¸c dơng cđa lùc F cã ph­¬ng n»m ngang, cã ®é lín lµ 1N. 1. TÝnh gia tèc chuyĨn ®éng kh«ng vËn tèc ®Çu. Xem lùc ma s¸t lµ kh«ng ®¸ng kĨ. 2. ThËt ra, sau khi ®i ®­ỵc 2m kĨ tõ lĩc ®øng yªn, vËt d¹t ®­ỵc vËn tèc 4m/s. TÝnh gia tèc chuyĨn ®éng, lùc ma s¸t vµ hƯ sè ma s¸t. LÊy g = 10m/s2. Bµi 149. Mét buång thang m¸y cã khèi l­ỵng 1 tÊn 1. Tõ vÞ trÝ ®øng yªn ë d­íi ®Êt, thang m¸y ®­ỵc kÐo lªn theo ph­¬ng th¼ng ®øng b»ng mét lùc cã ®é lín 12000N. Hái sau bao l©u thang m¸y ®i lªn ®­ỵc 25m? Lĩc ®ã nã cã vËn tèc lµ bao nhiªu? 2. Ngay sau khi ®i ­ỵc 25m trªn, ta ph¶i thay ®ỉi lùc kÐo thang m¸y thÕ nµo ® thang m¸y ®i lªn ®­ỵc 20m n÷a th× dõng l¹i? LÊy g = 10m/s2. Bµi 150. Mét ®oµn tµu cã khèi l­ỵng 103 tÊn ®ang ch¹y víi vËn tèc 36km/h th× b¾t ®Çu t¨ng tèc. Sau khi ®i ®­ỵc 300m, vËn tèc cđa nã lªn tíi 54km/h. BiÕt lùc kÐo c¶u ®Çu tÇu trong c¶ giai ®o¹n t¨ng tèc lµ 25.104N. T×m lùc c¶n chuyĨn ®éng c¶u ®oµn tµu. Bµi 151 Mét chiÕc « t« cã khèi l­ỵng 5 tÊn ®ang ch¹y th× bÞ h·m phanh chuyĨn ®éng th¼ng chËm dÇn ®Ịu. Sau 2,5s th× dõng l¹i vµ ®· ®i ®­ỵc 12m kĨ tõ lĩc võa h·m phanh. 1. LËp c«ng thøc vËn tèc vµ ve ®å thÞ vËn tèc kĨ tõ lĩc võa h·m phanh. 2. T×m lùc h·m phanh Bµi 152 Mét vËt khèi l­ỵng 1kg ®­ỵc kÐo trªn sµn ngang bëi mét lùc h­íng lªn, cã ph­¬ng hỵp víi ph­¬ng ngang mét gãc 450 vµ cã ®é lín lµ N. HƯ sè ma s¸t gi÷a sµn vµ vËt lµ 0,2. 1. TÝnh qu·ng ®­êng ®i ®­ỵc cđa vËt sau 10s nÕu vËt cã vËn tèc ®Ịu lµ 2m/s. 2. Víi lùc kÐo trªn th× hƯ sè ma s¸t gi÷u vËt vµ sµn lµ bao nhiªu th× vËt chuyĨn ®éng th¼ng ®Ịu.LÊy g = 10m/s2. Bµi 153 Mét ng­êi khèi l­ỵng m = 60kg ®øng trªn thang chuyĨn ®éng lªn trªn gåm ba giai ®o¹n.h·y tÝnh lùc nÐn lªn thang trong mçi giai ®o¹n: 1. Nhanh dÇn ®Ịu víi gia tèc 0,2m/s2. 2. §Ịu 3. ChËm dÇn ®Ịu víi gia tèc 0,2m/s2LÊy g = 10m/s2 Bµi 154 Mét vËt cã khèi l­ỵng 60kg ®Ỉt trªn sµn buång thang m¸y. TÝnh ¸p lùc cđa vËt lªn sµn trong c¸c tr­êng hỵp: 1.Thang chuyĨn ®éng xuèng nhanh dÇn ®Ịu víi gia tèc 0,2m/s 2. Thang chuyĨn ®éng xuèng chËm dÇn ®Ịu víi gia tèc 0,2m/s2 3. Thang chuyĨn ®éng xuèng ®Ịu 4. thang r¬i tù doLÊy g = 10m/s2 Bµi 155 Mét lùc kÕ, cã treo vËt khi ®øng yªn chØ 20n. T×m sè chØ cđa lùc kÕ khi: 1. KÐo lùc kÕ lªn nhanh dÇn víi gia tèc 1m/s2 2. H¹ lùc kÕ xuèng chËm dÇn ®Ịu víi gia tèc 0,5m/s2 LÊy g = 10m/s2 Bµi 156 Mét sỵi d©y thÐp cã thĨ gi÷ yªn ®­ỵc mét träng vËt cã khèi l­ỵng lín ®Õn 450kg. Dïng d©y ®Ĩ kÐo mét träng vËt kh¸c cã khèi l­ỵng 400kg lªn cao. Hái gia tèc lín nhÊt mµ vËt cã thĨ cã ®Ĩ d©y kh«ng bÞ ®øt. LÊy g= 10 m/s2 Bµi 157 Mét vËt tr­ỵt kh«ng vËn tèc ®Çu ®Ønh dèc nghiªng dµi 8m, cao 4m. Bá qua ma s¸t. LÊy g= 10 m/s2. Hái 1. Sau bao l©u vËt ®Õn ch©n dèc? 2. VËn tèc cđa vËt ë ch©n dèc. Bµi 158 Gi¶i l¹i bµi to¸n trªn khi hƯ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mỈt ph¼ng nghiªng lµ k = 0,2. Bµi 159 Mét vËt tr­ỵt kh«ng vËn tèc ®Çu tõ ®Ønh mỈt ph¼ng nghiªng dµi 5m, nghiªng gãc 300 so víi ph­¬ng ngang. Coi ma s¸t trªn mỈt nghiªng lµ kh«ng ®¸ng kĨ. §Õn ch©n mỈt ph¼ng nghiªng, vËt sÏ tiÕp tơc chuyĨn ®éng trªn mỈt ph¼ng ngang trong thêi gian lµ bao nhiªu ? BiÕt hƯ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mỈt ph¼ng ngang lµ k = 0,2. LÊy g = 10m/s2. Bµi 160 Xe ®ang chuyĨn ®éng víi vËn tèc 25m/s th× b¾t ®Çu tr­ỵt lªn dèc dµi 50m, cao 14m. HƯ sè ma s¸t gi÷a xe vµ mỈt dèc lµ 0,25. 1. T×m gia tèc cđa xe khi lªn dèc. 2. Xe cã lªn dèc kh«ng ? NÕu xe lªn ®­ỵc, t×m vËn tèc xe ë ®Ønh dèc vµ thêi gian lªn dèc. Bµi 161 Mét vËt cã khèi l­ỵng m = 1kg tr­ỵt trªn mỈt ph¼ng nghiªng mét gãc = 450 so víi mỈt ph¼ng n»m ngang. CÇn ph¶i Ðp lªn mét vËt lùc theo ph­¬ng vu«ng gãc víi mỈt ph¼ng nghiªng cã ®é lín lµ bao nhiªu ®Ĩ vËt tr­ỵt xuèng nhanh dÇn ®Ịu víi gia tèc 4m/s2. BiÕt hƯ ma s¸t gi÷a vËt vµ mỈt ph¼ng nghiªng lµ k = 0,2.LÊy g = 10m/s2. Bµi 162 Gi¶i l¹i bµi to¸n khi vËt tr­ỵt xuèng ®Ịu. Bµi 163 Mét ®Çu m¸y tµu ho¶ cã khèi l­ỵng 60 tÊn ®ang xuèng mét dèc 5%(sin = 0,050) vµ ®¹t ®­ỵc vËn tèc 72km/h th× tµi xe ®¹p th¾ng. §Çu m¸y tµu ho¶ ch¹y chËm dÇn ®Ịu vµ dõng l¹i sau khi ®i ®­ỵc 200m. TÝnh: 1. Lùc th¾ng. 2. Thêi gian ®Çu m¸y ®i ®­ỵc qu·ng ®­êng 200m trªn. LÊy g = 10m/s2. Bµi 164 T¹i mét ®iĨm A trªn mỈt ph¼ng nghiªng mét gãc 300 so víi ph­¬ng ngang, ng­êi ta truyỊn cho mét vËt vËn tèc 6m/s ®Ĩ vËt ®i lªn trªn mỈt ph¼ng nghiªng theo mét ®­êng dèc chÝnh. Bá qua ma s¸t. LÊy g = 10 m/s2. 1. TÝnh gia tèc cđa vËt. 2. TÝnh qu·ng ®­êng dµi nhÊt vËt chuyĨn ®éng trªn mỈt ph¼ng nghiªng. 3. Sau bao l©u vËt sÏ trë l¹i A? Lĩc ®ã vËt cã vËn tèc bao nhiªu? Bµi 187 Tõ mét ®iĨm A trªn s­ên mét qu¶ ®åi, mét vËt ®­ỵc nÐm theo ph­¬ng n»m ngang víi vËn tèc 10m/s. Theo tiÕt diƯn th¼ng ®øng chøa ph­¬ng nÐm th× s­ên ®åi lµ mét ®­êng th¼ng nghiªng gãc = 300 so víi ph­¬ng n»m ngang ®iĨm r¬i B cđa vËt trªn s­ên ®åi c¸ch A bao nhiªu? LÊy g = 10m/s2. Bµi 188 Mét m¸y bay theo ph­¬ng th¼ng ngang víi vËn tèc v1= 150m/s, ë ®é cao 2km (so víi mùc n­íc biĨn) vµ c¾t bom tÊn c«ng mét tµu chiÕn.T×m kho¶ng c¸ch gi÷a m¸y bay vµ tµu chiÕn theo ph­¬ng ngang ®Ĩ m¸y bay c¾t bom r¬i trĩng ®Ých khi tµu ®ang ch¹y víi vËn tèc v2= 20m/s? XÐt hai tr­êng hỵp: a. M¸y bay vµ tµu chiÕn chuyĨn ®éng cïng chiỊu. b. M¸y bay vµ tµu chiÕn chuyĨn ®éng ng­ỵc chiỊu.LÊy g = 10m/s2 vµ bá qua søc c¶n kh«ng khÝ. Bµi 189 Tõ ®Ønh th¸p cao 30m, nÐm mét vËt nhá theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc ban ®Çu v0= 20m/s. 1. TÝnh kho¶ng thêi gian tõ lĩc nÐm ®Õn khi vËt ch¹m ®Êt vµ kho¶ng c¸ch tõ ®iĨm ch¹m ®Êt ®Õn ch©n th¸p. 2. Gäi M lµ mét ®iĨm trªn quü ®¹o t¹i ®ã vect¬ vËn tèc hỵp víi ph­¬ng th¼ng ®øng mét gãc = 600. TÝnh kho¶ng c¸ch tõ M tíi mỈt ®Êt. Bµi 192 Mét ®Üa ph¼ng trßn cã b¸n kÝnh R = 10cm, n»m ngang quay ®Ịu quanh trơc th¼ng ®øng ®i qua t©m cđa ®Üa. 1. NÕu mçi gi©y ®Üa quay ®­ỵc 1,5 vßng th× vËn tèc dµi cđa mét ®iĨm ë mÐp ®Üa lµ bao nhiªu? 2. Trªn mỈt ®Üa cã ®Ỉt mét vËt cã kÝch th­íc nhá, hƯ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ ®Üa lµ = 0,1. Hái víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cđa vËn tèc gãc cđa ®·i th× vËt ®Ỉt trªn ®Üa dï ë vÞ trÝ nµo cịng kh«ng bÞ tr­ỵt ra phÝa ngoµi ®Üa. Cho g = 10m/s2 Bµi 196 Mét vËt ®­ỵc nÐm lªn tõ mỈt ®Êt theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi vËn tèc ban ®Çu v0= m/s. LÊy g = 10m/s2. 1. TÝnh ®é cao lín nhÊt mµ vËt ®¹t ®­ỵc, nÕu bá qua lùc c¶n cđa kh«ng khÝ. 2. NÕu cã lùc c¶n kh«ng khÝ, coi lµ kh«ng ®ỉi vµ b»ng 5% trong l­ỵng c¶u vËt th× ®é cao lín nhÊt mµ vËt ®¹t ®­ỵc vµ vËn tèc ch¹m ®Êt c¶u vËt lµ bao nhiªu? Bµi 197 Ng­êi ta buéc mét viªn ®¸ vµo mét sỵi d©y cã chiỊu dµi 1,5m råi quay ®Ịu sỵi d©y sao cho viªn ®¸ chuyĨn ®éng theo mét quü ®¹o trßn. BiÕt r»ng c¶ sỵi d©y vµ viªn ®¸ ®Ịu n»m trong mỈt ph¼ng n»m ngang c¸ch mỈt ®Êt 2m. Khi d©y ®øt viªn ®¸ bÞ v¨ng r¬i ra xa 10m. Hái khi chuyĨn ®éng trßn viªn ®¸ cã gia tèc h­íng t©m lµ bao nhiªu? LÊy g = 10m/s2 vµ bá qua søc c¶n cđa kh«ng khÝ. Câu 214: Chọn câu trả lời đúng. Một lò xo có chiêu dài tự nhiên bằng 32cm, khi bị nén lò xo dài 30cm và lực đàn hồi của nó bằng 4N. Hỏi khi bị nén để lực đàn hồi của lò xo bằng 10N thì chiều dài của nó lµ? Câu 125: Chọn câu trả lời đúng. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là l0 được treo thẳng đứng. Treo vào đầu dưới của lò xo một quả cân khối lượng m = 200g thì chiều dài của lò xo là 28cm. Biết lò xo có độ cứng k = 100N/m. Cho g = 10m/s2. Chiều dài l0 bằng bao nhiªu Câu 223: Chọn câu trả lời đúng. Một trái bóng bàn được truyền một vận tốc đầu v0=0,5 m/s. Hệ số ma sát lăn giữa quả bóng và mặt bàn bằng 0,01. Coi bàn đủ dài. Quãng đường quả bóng lăn trên bàn cho đến khi dừng lại Câu 230 Một vật được ném ngang ở độ cao 80 m, ngay lúc chạm đất vận tốc của nó là 50m/s. Vận tốc ban đầu là Câu 231: Chọn câu trả lời đúng. Một vật có khối lượng 1,5 kg móc vào lực kế treo trong buồng thang máy. Thang máy đi lên và được hãm với gia tốc 0,6 m/s2. Lấy g= 10 m/s2. Số chỉ của lực kế là Câu 233: Chọn câu trả lời đúng. Một vật có khối lượng 60 kg đặt trên sàn buồng thang máy. Cho thang máy chuyển động xuống nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2. Aùp lực của vật lên sàn bằng: Câu 234: Chọn câu trả lời đúng. Một sợi dây có thể treo một vật đứng yên có khối lượng tối đa là 50 kg mà không bị đứt. Dùng sợi dây này để kéo một vật khác có khối lượng 45 kg lên cao theo phương thẳng đứng. Gia tốc lớn nhất vật có thể có để dây không bị đứt là: Câu 235: Chọn câu trả lời đúng. Một ô tô có khối lượng 1,2 tấn bắt đầu chuyển động trên đường nằm ngang với một lực kéo Fk. Sau 5 giây vận tốc của xe là 7,5 m/s. Biết lực ma sát của xe đối với mặt đường có độ lớn bằng 0,25 Fk. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn của lưc ma sát của mặt đường tác dụng lên xe là: Bµi 238:Mét vËt khèi l­ỵng m=20 kg ®­ỵc kÐo bëi lùc F = 120N theo ph­¬ng hỵp víi ph­¬ng ngang gãc 600 th× chuyĨn ®éng th¼ng ®Ịu. T×m gia tèc chuyĨn ®éng cđa vËt nÕu lùc F hỵp víi ph­¬ng ngang gãc 300. Bµi 239:2 F2 F1 1 Hai ng­êi cïng kÐo mét vËt nh­ng theo c¸c h­íng kh¸c nhau víi c¸ lùc cã ph­¬ng, chiỊu nh­ h×nh vÏ. BiÕt khèi l­ỵng cđa vËt b»ng m = 90 kg, 1 = 450, 2 = 300 T×m gia tèc chuyĨn ®éng cđa vËt.

File đính kèm:

  • docDay buoi sang L10 chuong II NC(1).doc
Giáo án liên quan