Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Đề cương ôn tập chương IV

Câu 01 : Dùng một lực 30N để nâng một vật nặng 10N lên độ cao 5m. Công thực hiện có giá trị bao nhiêu ?

 A. 150 KJ B.150 J

 C. 150 W D. 246 J

Câu 02: Nhúng thẳng đứng hai ống mao dẫn thủy tinh có đường kính trong lần lượt là 1 mm và 2 mm vào thủy ngân. Hỏi độ chênh lệch giữa hai mực thủy ngân ở bên trong 2 ống mao dẫn đó ? lấy g = 9,8 m/s2.

 A. 7.10-3 m B. 0,007 N

 C. 0,007 Pa D. 0,0068 m2

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 794 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Đề cương ôn tập chương IV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP CHƯƠNG IV Câu 01 : Dùng một lực 30N để nâng một vật nặng 10N lên độ cao 5m. Công thực hiện có giá trị bao nhiêu ? A. 150 KJ B.150 J C. 150 W D. 246 J Câu 02: Nhúng thẳng đứng hai ống mao dẫn thủy tinh có đường kính trong lần lượt là 1 mm và 2 mm vào thủy ngân. Hỏi độ chênh lệch giữa hai mực thủy ngân ở bên trong 2 ống mao dẫn đó ? lấy g = 9,8 m/s2. A. 7.10-3 m B. 0,007 N C. 0,007 Pa D. 0,0068 m2 Câu 03: Trong một ống mao dẫn bán kính 0,5 mm mực chất lỏng dâng lên 11 mm. Hãy tìm khối lượng riêng của chất lỏng này , biết rằng hệ số căng mặt ngoài của nó là 0,022 N/m, lấy g = 9,8 m/s2. A. 800 N B. 820 N/m3 C. 920 kg/m3 D. 820 kg/m3 Câu 04: Tại sao những giọt dầu nổi trên mặt nước có dạng hình tròn Do các lực tác dụng lên viên dầu cân bằng nhau. Do hợp lực tác dụng lên viên dầu bằng không. Giọt dầu thu về dạng có diện tích mặt ngoài nhỏ nhất, trong trường hợp này là dạng hình tròn. Do dầu không hòa tan vào nước. Câu 05: Tại sao một số loài sâu bọ nhỏ sau khi đã bị rơi chìm xuống mặt nước rồi không thể thoát ra ngoài mặt nước được nữa ? Khi chúng cố ngoi lên mặt nước tạo thành màng lồi và chúng không thể vượt qua được lực căng mặt ngoài của các màng nước đó. Do chất lỏng dính ướt với chúng. Do các loài sâu bọ có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng nước. Do các loài sâu bọ có kích thước nhỏ tạo điều kiện cho hiện tượng mao dẫn giữa nước với chúng. Câu 01: Một người nặng 50kg đứng thăng bằng trên gót một đế giày . Giả sữ tiết diện đế giày hình tròn, bằng phẳng, có bán kính 2 cm. Tính áp suất của người đặt lên sàn (lấy g = 9,8 m/s2 ) A. 39.104 N/m B. 0,39.106 N/m2 C. 4.108 Pa D. 0,39.106 N Câu 02: cần phải đặt một lực là bao nhiêu vào đầu múc một thanh sắt có tiết diện ngang là 10 cm2 để ngăn không cho thanh sắt dài thêm ra khi nhiệt độ của thanh tăng từ 00C đến 300C ? Cho biết a(sắt) = 11,4.10-6 K-1 và E(sắt) = 200.109 Pa. A. 20 N B. 68,4.103 N C.68.103Pa D. 70 N/m Câu 03: Thể tích của một lượng khí khi bị nung nóng đã tăng thêm 0,02 m3, còn biến thiên nội năng của nó là 1280 J. Hỏi nhiệt lượng đã truyền cho khí nếu quá trình là đẳng áp ở áp suất 1,5.105 Pa ? A. 4300 KJ B.4280 J C. 4290 Calo D.4100 KJ Câu 04: Tại sao không dùng thiếc để hàn đồng mà không dùng thiếc để hàn nhôm ? Vì thiếc có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nhôm Thiếc có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của đồng. Thiếc lỏng làm dính ướt đồng, nhưng không làm dính ướt nhôm Nhiêt dung riêng của thiếc cao hơn đồng. Câu 05: Những ngòi bút bằng sắt có xẻ dọc một rãnh nhỏ để làm gì ? Để khi chấm mực, do hiện tượng mao dẫn làm ngòi bút giữ mực lại lâu hơn. Khi ta ấn ngòi bút lúc viết, vết xẻ mở rộng thêm, tăng bán kính của mao quản , mực chảy dần từ ngòi bút xuống giấy. Để tăng thêm sự dính ướt giữa mực và giấy. Tất cả các câu trên đều sai.

File đính kèm:

  • docDe cuong on tap chuong 4 lop 10.doc