Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 4: Bài tập (Tiếp)

. MĐYC : - Vận dụng công thức F = Kl và K = E.S/l0 để giải bài tập

II. T. TÂM : - Rèn kỹ năng phân tích lực & kỹ năng tính toán sử dụng đơn vị

III. P. PHÁP : - Nêu vấn đề + phát vấn

VI. ĐỒDÙNG: - Một con lắc lò xo

V. BÀI CŨ: - Nội dung định luật Hooke , biểu thức định luật II & III Newton ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 4: Bài tập (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT:4 BÀI TẬP I. MĐYC : - Vận dụng công thức F = KDl và K = E.S/l0 để giải bài tập II. T. TÂM : - Rèn kỹ năng phân tích lực & kỹ năng tính toán sử dụng đơn vị III. P. PHÁP : - Nêu vấn đề + phát vấn VI. ĐỒDÙNG: - Một con lắc lò xo V. BÀI CŨ: - Nội dung định luật Hooke , biểu thức định luật II & III Newton ? VI. BÀI MỚI : A.PHƯƠNG PHÁP : * Hợp lực tác dụng lên vật ? Chọn hệ trục tọa độ 0x ? Chiếu pt hợp lực tại vị trí cân bằng ? Giải phương trình Þ các đại lượng cần tìm ? Biểu thức định luật Hooke? Nội dung định luật III N ? F = -Fđh Þ F = Fđh Giải phương trình ÞDl/l0 ? Hệ thức tính độ cứng ? Giải hệ Þ E = ? Bài làm thêm :l0 = 2m; S = 2 cm2 ;Dl = 1,5mm; E = 20.1010Pa; ơb = 686.106 N/m a) Lực kéo tác dụng lên thanh? b)Đặt thêm 1 trọng lượng P bằng bao nhiêu để dây đứt? B.NỘI DUNG : Bài 4/13: . Hợp lực tác dụng lên vật Fhl = P + Fđh = ma (1) Chọn hệ trục tọa độ 0x như hình vẽ. Chiếu (1) lên 0x tại vị trí CB ta có: P – K Dl = 0 Do đó Þ mg = KDl Þ m = KDl/g = 1 kg. Bài 5/13: Khi nén thanh 1 đoạn Dl Þ theo định luật Hooke Þ Fđh = KDl Theo định luật III : F = -Fđh Þ về độ lớn ta có : Fđh = F hay : KDl = F Û E.S/l0.Dl = F Do đó : Dl/l0 = F/E.S = 4F/Ed2p Thay số : Dl/l0 = 1/4.10- 2 = 0,25% Bài 6/13: Ta có biểu thức : K = E.S/l0 Þ E = l0.K/S .với l0 = 1,8m; S = d2.p/4 = 16p.10- 8 (m2) Từ :F = KDl Þ K = F/Dl = 25.103N/m Do đó : E = l0F/DlS = 8,95.1010 (Pa) Bài làm thêm : Từ : F = KDl & K = E.S/l0 Þ F = 3.104 Từ : ơb = Fb/S Þ Fb = ơb.S = 137500 N Fhl = P + F = Fmin Þ Fmin = P + F ÞP = 107200 N C.CŨNG CỐ – DẶN DÒ :- Định luật Hooke: Fđh = KDl , Định luật III Newton F = - Fđh Þ Fđh = F - E.S/l0.Dl = F Þ giải hệ phương trình Þ đại lượng cần tìm; cách tính toán số mũ. D. RÚT KINH NGHIỆM :

File đính kèm:

  • docGA ly 10 tiet 4.doc