Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 52: Định luật bảo toàn cơ năng (tiếp)

. Kiến thức:

- Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của cơ năng.

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này.

2. Kỹ năng:

 - Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng và bảo toàn động lượng để giải được bài toán chuyển động của một vật, của hệ có hai vật.

3. Thái độ

- Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập

B. CHUẨN BỊ

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 52: Định luật bảo toàn cơ năng (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của cơ năng. - Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này. 2. Kỹ năng: - Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng và bảo toàn động lượng để giải được bài toán chuyển động của một vật, của hệ có hai vật. 3. Thái độ - Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Biên sọan các câu hỏi 1-4 SGK thành các câu trắc nghiệm. - Dụng cụ thí nghiệm con lắc đơn, con lắc lò xo, vật rơi. - Các hình vẽ mô tả trong bài. 2. Học sinh: - Định luật bảo tòan và chuyển hóa năng lượng ở cấp THCS. - Khái niệm động năng và thế năng, công của trọng lực , của lực đàn hồi. 3. Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin. - Mô phỏng hình ảnh nước trong nhà máy thủy điện được chuyển từ thế năng sang động năng C. PHÖÔNG PHAÙP - Giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm D. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. 1. OÅn ñònh toå chöùc - OÅn ñònh lôùp, ñieåm danh 2. Kieåm tra baøi cuõ - Nêu các đặc điểm của thế năng trọng trường? Thế năng và động năng có gì khác nhau ? - Thế năng và động năng của vật trong trường trọng lực? 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc Hoạt động 1: Tìm hiểu công của lực đàn hồi. GV: Làm thí nghiệm chuyển động con lắc đơn, Hs quan sát nhận xét. HS: Quan sát thí nghiệm con lắc đơn, nhận xét sự biến đổi của thế năng, động năng GV: Làm thí nghiệm vật rơi tụ do, nhận xét và tìm công của trọng lực, độ biến thiên động năng. - Tìm hiểu cơ năng lúc đầu và sau để rút ra nhận xét. HS: Đọc phần 1 SGK, tìm hiểu cơ năng của vật trong trường hợp trọng lực và trường hợp lực đàn hồi. GV: Nêu câu hỏi C1, C2, gợi ‎ HS trả lời. - Yêu cầu HS đọc phần 2 và rút ra kết luận về công của lực không phải là lực thế. HS: Thảo luận trả lời câu C1, C2. GV: Xác định các công đã thực hiện khi vật chuyển động? Viết biểu thức định lý biến thiên động năng cho vật chuyển động? Viết biểu thức về biến thiên thế năng của vật? HS: Đọc phần 2, tìm hiểu về biến thiên cơ năng, công của lực không phải là lực thế. Hoạt động 2: Vận dụng làm các bài tập GV: Yêu cần HS làm bài tập phần 3. - Hướng dẫn cách giải. - Hướng dẫn hs trả lời câu hỏi. HS: Đọc và làm bài tập phần 3 SGK. - Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1 – 3 SGK. 1. Thiết lập định luật a. Trường hợp trọng lực Trong quá trình chuyển động, nếu vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực , động năng có thể chuyển thành thế năng và ngược lại, va tổng của chúng, tức cơ năng của vật được bảo toàn (không đổi theo thời gian) b. Trường hợp lực đàn hồi =hằng số. c. Định luật bảo toàn cơ năng tổng quát Cơ năng của một vật chỉ chịu tác dụng của những lực thế luôn được bảo toàn. 2. Biến thiên cơ năng. Công của lực không phải là lực thế. 3. Bài tập ứng dụng (SGK) 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp. GV: - Cho HS nắm lại biểu thức của cơ năng. - Làm bài tập TN ở SGK. HS: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1 – 3 SGK. - Thảo luận và trình bày đáp án. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø GV: - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu HS chuẩn bị bài mới “Bài tập” HS: - Ghi câu hỏi, bài tập về nhà. - Làm các bài tập chuẩn bị ôn tập

File đính kèm:

  • docTiet 52.doc