Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 58: Các định luật Kê-Ple chuyển động của vệ tinh

1. Kiến thức

- Có khái niệm đúng về hệ nhật tõm

- Nắm được nội dung của ba định luật Ke-ple và hệ quả suy ra tu no!

2. Kỹ năng

- Vận dụng định luật keple để giải một số bài toán.

 B/CHUẨN BỊ:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 58: Các định luật Kê-Ple chuyển động của vệ tinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 11/3/08 Tiết : 58 GV:Đỗ Quang Sơn Bài: các định luật kê-ple Chuyển động của vệ tinh A/ Mục tiêu: Kiến thức Cú khỏi niệm đỳng về hệ nhật tõm Nắm được nội dung của ba định luật Ke-ple và hệ quả suy ra tu no! Kỹ năng Vận dụng định luật keple để giải một số bài toỏn. B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: 1 Giỏo viờn - Dụng cụ thớ nghiệm mụ phỏng hệ mặt trời và cỏc hành tinh. - Bảng số liệu về hệ mặt trời. 2 Học sinh - Chuyển động trũn, chuyển động trũn đều. - Định luật vạn vật hấp dẫn và biểu thức. C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: Mở đầu ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -. Giới thiệc cho hs về nghiờn cứu vũ trụ. -. Yêu cầu h/s đọc phần mở đầu tr187/sgk và phần giới thiệu hình elíp ( H40.1/sgk ) -. Nêu tầm quan trọng của việc NC vũ trụ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống - Đọc hiểu lich sử phát triển của môn thiên văn học - Hiểu đặc điểm của hình elíp và tầm quan trọng của thiên văn học đối với cuộc sống con người Ghi nhận kiến thức Hoạt động 2: Tìm hiểu các định luật Kê-Ple........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - yờu cấu Hs đọc nội dung ba định luật ,túm tắt và mụ tả chuyển động của cỏc hành tinh. - Hướng dẫn hs đọc phần chứng minh định luật thứ ba ( tr188/sgk ). - Nờu cõu hỏi C1.yêu cầu h/s trả lời - Nhận xét câu trả lời của học sinh - Đọc nhớ các định luật Kê-ple Định luật 1: Mọi hành tinh đều chuyển động theo cỏc quỷ đạo elip mà Mặt Trời là một tiờu điểm. Định luật 2: Đoạn tẳhng nối mặt trời và một hành tinh bất kỳ quột những diện tớch bằng nhau trong những khảon thời gian như nhau. Định luật 3: Tỉ số giữa lập phương bỏn trục lớn và bỡnh phương chu kỳ quay là giống nhau cho mọi hành tinh quay quanh Mặt Trời. Tìm hiểu hình ( H40.2/sgk ) để hiểu rõ định luật - Đọc phần chứng minh định luật Ke-ple thứ 3 Ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: .Bài tập áp dụng ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu h/s : +Đọc kĩ đề bài tập 1 +. Vận dụng công thức : Và tỉ số để giải bài - Nhận xét bài làm của h/s - Yêu cầu h/s ; +. Đọc kĩ đề bài tập 2 + vận dụng công thức ( 40.2/sgk ) để giải bài - Nhận xét bài giải của h/s - Yêu cầu h/s trả lời câu hỏi C2 - NC kĩ đề bài , vận dụng công thức Vận dụng công thức : Và tỉ số để giải bài : T1= 1,87 T2 - Thảo luận nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức - NC kĩ đề bài Vận dụng công thức : và biến đổi , thay số tính được MT= 2.1030kg -. Thảo luận và nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 4: ..Vệ tinh nhân tạo . Tốc độ vũ trụ ...... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu h/s đọc phần khái niệm vận tốc vũ trụ -. Hướng dẫn h/s xây dựng công thức và tính giá trị của vận tốc vũ trụ cấp 1 -.Giới thiệu gía trị vận tốc vũ trụ cấp 2, 3 cho h/s -. Đọc hiểu khái niệm vận tốc vũ trụ - Xây dựng côbng thức tính được vận tốc vũ trụ cấp 1 ( tr190/sgk ): v=7,9 km/s Nhớ giá trị vận tốc vũ trụ cấp 2,3 Ghi nhận kiến thức Hoạt động 5: Củng cố vận dụng kiến thức ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu h/s đọc phần đọc thêm tr191/sgk và trả lời câu hỏi 1,2,3 tr192/sgk -. Nhận xét phần trả lời của h/s - Đọc phần đọc thêm để hiểu thêm về hệ mặt trời Đọc bảng số liệu về 9 hành tinh trong hệ mặt trời tr191/sgk trả lời câu hỏi của sgk - Ghi nhận kiến thức Hoạt động 6: Hướng dẫn bài về nhà ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Yêu cầu h/s làm bài tập tr192/sgk Ghi nhớ bài về nhà

File đính kèm:

  • docGAT-58 VL10NC.doc