Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 87: Kiểm tra học kì II

A/ MỤC TIÊU:

 Đánh giá kết quả h/t của học sinh trong học kì II

 Làm cơ sở đánh giá quá trình h/t của h/s trong năm học

 rèn ý thức tự giác giải bài tập của h/s

 B/CHUẨN BỊ:

 1) Giáo viên:

 Đề và đáp án kiểm tra

 

doc5 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 596 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 87: Kiểm tra học kì II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 3/5/08 Tiết : 87 GV: Đỗ Quang Sơn Bài:kiểm tra học kì II ( đề và đáp án chung cả khối - phía dưới ) A/ Mục tiêu: Đánh giá kết quả h/t của học sinh trong học kì II Làm cơ sở đánh giá quá trình h/t của h/s trong năm học rèn ý thức tự giác giải bài tập của h/s B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Đề và đáp án kiểm tra 2) Học sinh: Ôn kĩ kiến thức C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: Nắm tình hình lớp ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 2:Phát đề tới h/s ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 3: .Giám sát quá trình kiểm tra ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 4: .Thu Bài nhận xét giờ kiểm tra ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò đề kiểm tra vật lí học kì II- khối 10 năm học 2007/ 2008 mã đề 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phần trắc nghiệm khách quan ( 4điểm ) ( Ghi lựa chọn đúng vào bài kiểm tra ) Câu 1 : Chọn đáp án đúng Với một lượng khí lí tưởng không đổi , quá trình đẳng áp là : A. Khi áp suất không đổi thể tích không phụ thuộc vào nhiệt độ B. Khi áp suất không đổi thể tích phụ thuộc vào nhiệt độ C. Khi áp suất không đổi thể tích phụ thuộc vào nhiệt độ tuyệt đối D. Khi áp suất không đổi thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối Câu 2: Chọn đáp án đúng Công thức tính công của một lực thực hiện A . A=Fs sin B. A=F v sin C. . A=Fs cos D. A=F v cos Câu 3 : Chọn kết luận sai A. Trong một hệ kín động lượng của hệ được bảo toàn B. Trong một hệ kín động lượng của hệ được bảo toàn, Cơ năng của hệ được bảo toàn C. Trong một hệ kín chỉ có lực thế tác dụng thì , Cơ năng của hệ được bảo toàn D. Các Định luật bảo toàn chỉ áp dụng cho hệ kín Câu 4 : Chọn đáp án đúng Biểu thức của định luật Béc -nu-li cho ống dòng nằm ngang A. png +gh= hằng số B. p +v2 = hằng số C. v1.S1 = v2. S2 D. v1: S1 = v2 :S2 Câu 5:Chọn câu đúng A. Vật rắn chỉ ở trạng thái kết tinh B. Vật rắn chỉ ở trạng thái vô định hình C. Vật rắn là vật có hình dạng và thể tích riêng xác định D. Cả A,B,C đều sai Câu 6 : chọn đáp án đúng Trong mặt phẳng toạ độ ( 0Tp) có hai đồ thị ( I & II )là hai đoạn thẳng biểu diễn hai quá trình biến đổi đẳng tích của cùng một khối lượng khí lí tưởng nhưng ở hai thể tích( V1& V2) Biết rằng đồ thị II ở phía trên đồ thị I thì : A. V1> V2 B. V1 < V2 C. V1 = V2 D. Cả A,B,C đều đúng Câu 7 : chọn đáp án đúng Trong mặt phẳng toạ độ ( 0Vp) có hai đồ thị ( I & II )là hai đường Hypebol biểu diễn hai quá trình biến đổi đẳng nhiệt của cùng một khối lượng khí lí tưởng nhưng ở hai nhiệt độ ( t01 & t02) Biết rằng đồ thị I ở phía trên đồ thị II thì : A. t01 = t02 B. t01 > t02 C. t01 < t02 D. Cả A, B, C đều đúng Câu 8 : chọn đáp án đúng Trong mặt phẳng toạ độ ( 0TV) có hai đồ thị ( I & II )là hai đoạn thẳng biểu diễn hai quá trình biến đổi đẳng áp của cùng một khối lượng khí lí tưởng nhưng ở hai áp suất ( p1& p2) Biết rằng đồ thị II ở phía trên đồ thị I thì : A. p1= p2 B. p1> p2 C. . p1< p2 D. Cả A, B, C đều đúng Phần tự luận ( 6điểm ) Bài 1: ( 2 điểm ) Một bình hình trụ đặt thẳng đứng và miệng bình hướng lên , miệng bình để hở , trong có chứa dầu đến độ cao h=40 cm. Lấy khối lượng riêng của dầu là =800kg/m3 , g=10m/s2 và áp suất khí quyển p0= 100KPa Tính áp suất thuỷ tĩnh tại một điểm nằm ở đáy bình Bài 2 ( 2 điểm ) Một thanh thép hình trụ có chiều dài 2m , tiết diện đáy 10cm2, ở 300 C và hệ số nở dài =1,2.10-5 K-1 , suất đàn hồi E=2.1011 N/m. Tăng nhiệt độ của thanh thép đó đến 1000C 1) Tính độ tăng chiều dài của thanh thép 2) Nếu Thanh thép đặt nằm ngang có hai đầu được giữ chặt nhờ hai bức tường thẳng đứng . Tính lực do thanh thép tác dụng vào tường khi giàn nở ( Không tính đến trọng lượng của thanh thép ) Bài 3 ( 2điểm ) Một vật có khối lượng m= 2kg bay theo phương ngang với vận tốc 20m/s so với mặt đất , ở điểm B có độ cao 2m so với mặt đất , ở nơi có gia tốc trọng trường g= 10m/s2 . Lấy hệ qui chiếu gắn với mặt đất gốc thế năng tại mặt đất và bỏ qua ma sát và sức cản của môi trường 1.Tính Cơ năng của vật tại điểm B 2).Giả sử sau một thời gian chuyển động vật rơi chạm mặt đất tại điểm C. a) Tính vận tốc của vật tại C b) Tính thời gian để vật bay từ B đến C đề kiểm tra vật lí học kì II- khối 10 năm học 2007/ 2008 mã đề 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phần trắc nghiệm khách quan ( 4điểm ) ( Ghi lựa chọn đúng vào bài kiểm tra ) Câu 1 : chọn đáp án đúng Trong mặt phẳng toạ độ ( 0Tp) có hai đồ thị ( I & II )là hai đoạn thẳng biểu diễn hai quá trình biến đổi đẳng tích của cùng một khối lượng khí lí tưởng nhưng ở hai thể tích( V1& V2) Biết rằng đồ thị II ở phía trên đồ thị I thì : A. V1> V2 B. V1 < V2 C. V1 = V2 D. Cả A,B,C đều đúng Câu 2 : chọn đáp án đúng Trong mặt phẳng toạ độ ( 0Vp) có hai đồ thị ( I & II )là hai đường Hypebol biểu diễn hai quá trình biến đổi đẳng nhiệt của cùng một khối lượng khí lí tưởng nhưng ở hai nhiệt độ ( t01 & t02) Biết rằng đồ thị I ở phía trên đồ thị II thì : A. t01 = t02 B. t01 > t02 C. t01 < t02 D. Cả A, B, C đều đúng Câu 3 : chọn đáp án đúng Trong mặt phẳng toạ độ ( 0TV) có hai đồ thị ( I & II )là hai đoạn thẳng biểu diễn hai quá trình biến đổi đẳng áp của cùng một khối lượng khí lí tưởng nhưng ở hai áp suất ( p1& p2) Biết rằng đồ thị II ở phía trên đồ thị I thì : A. p1= p2 B. p1> p2 C. . p1< p2 D. Cả A, B, C đều đúng Câu 4 : Chọn kết luận sai A. Trong một hệ kín động lượng của hệ được bảo toàn B. Trong một hệ kín động lượng của hệ được bảo toàn, Cơ năng của hệ được bảo toàn C. Trong một hệ kín chỉ có lực thế tác dụng thì , Cơ năng của hệ được bảo toàn D. Các Định luật bảo toàn chỉ áp dụng cho hệ kín Câu 5 : Chọn đáp án đúng Biểu thức của định luật Béc -nu-li cho ống dòng nằm ngang A. png +gh= hằng số B. p +v2 = hằng số C. v1.S1 = v2. S2 D. v1: S1 = v2 :S2 Câu 6:Chọn câu đúng A. Vật rắn chỉ ở trạng thái kết tinh B. Vật rắn chỉ ở trạng thái vô định hình C. Vật rắn là vật có hình dạng và thể tích riêng xác định D. Cả A,B,C đều sai Câu 7 : Chọn đáp án đúng Với một lượng khí lí tưởng không đổi , quá trình đẳng áp là : A. Khi áp suất không đổi thể tích không phụ thuộc vào nhiệt độ B. Khi áp suất không đổi thể tích phụ thuộc vào nhiệt độ C. Khi áp suất không đổi thể tích phụ thuộc vào nhiệt độ tuyệt đối D. Khi áp suất không đổi thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối Câu8: Chọn đáp án đúng Công thức tính công của một lực thực hiện A . A=Fs sin B. A=F v sin C. . A=Fs cos D. A=F v cos Phần tự luận ( 6điểm ) Bài 1: ( 2 điểm ) Một bình hình trụ đặt thẳng đứng và miệng bình hướng lên , miệng bình để hở , trong có chứa dầu đến độ cao h=50 cm. Lấy khối lượng riêng của dầu là =800kg/m3 , g=10m/s2 và áp suất khí quyển p0= 100KPa Tính áp suất thuỷ tĩnh tại một điểm nằm ở đáy bình Bài 2 ( 2 điểm ) Một thanh thép hình trụ có chiều dài 3m , tiết diện đáy 10cm2, ở 300 C và hệ số nở dài =1,2.10-5 K-1 , suất đàn hồi E=2.1011 N/m. Tăng nhiệt độ của thanh thép đó đến 1000C 1) Tính độ tăng chiều dài của thanh thép 2) Nếu Thanh thép đặt nằm ngang có hai đầu được giữ chặt nhờ hai bức tường thẳng đứng . Tính lực do thanh thép tác dụng vào tường khi giàn nở ( Không tính đến trọng lượng của thanh thép ) Bài 3 ( 2điểm ) Một vật có khối lượng m= 2kg bay theo phương ngang với vận tốc 10m/s so với mặt đất , ở điểm B có độ cao 2m so với mặt đất , ở nơi có gia tốc trọng trường g= 10m/s2 . Lấy hệ qui chiếu gắn với mặt đất gốc thế năng tại mặt đất và bỏ qua ma sát và sức cản của môi trường 1.Tính Cơ năng của vật tại điểm B 2).Giả sử sau một thời gian chuyển động vật rơi chạm mặt đất tại điểm C. a) Tính vận tốc của vật tại C b) Tính thời gian để vật bay từ B đến C

File đính kèm:

  • docGAT-87VL10NC.doc
Giáo án liên quan