Bài giảng môn Toán Khối 4 - Tuần 31: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021

Viết số và nêu giá trị chữ số 3 trong:

Hai triệu ba trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi tám.

 Bảy triệu chín trăm năm mươi ba nghìn hai trăm bảy mươi tám.

Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

a) 7426; 999; 7642; 7624

Xếp lại là:

b) 3158; 3518; 1853; 3190

Xếp lại là: 1853; 3158; 3190; 3518

Bài 5: Tìm x, biết 57 < x < 62 và:

Theo đề bài, X sẽ có những giá trị : 58, 59, 60, 61

a) X là số chẵn:

b) X là số lẻ:

c) X là số tròn chục:

 

ppt21 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Toán Khối 4 - Tuần 31: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GDChào mừng Quý thầy cô về dự giờ.Viết số và nêu giá trị chữ số 3 trong:Hai triệu ba trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi tám. Bảy triệu chín trăm năm mươi ba nghìn hai trăm bảy mươi tám.ÔN TẬPVỀ SỐ TỰ NHIÊN Số 2 357 288, giá trị chữ số 3 là: 300 000Số 7 953 278, giá trị chữ số 3 là: 3 000ÔN Bài cũ989 1 32127 108 7 9058 300 :10 83034 579 34 601150 482 150 45972 600 726 x 100=<=?Bài 2: Viết các số sau theo thứ tựtừ bé đến lớntừ bé đến lớna) 7426; 999; 7642; 7624b) 3158; 3518; 1853; 3190Xếp lại là:9997426;;7624;7642Xếp lại là: 1853; 3158; 3190; 3518 Bài 3: Viết các số sau theo thứ tựtừ lớn đến bétừ lớn đến béa) 1567; 1590; 897; 10261b) 2476; 4270; 2490; 2518Xếp lại là: 10261; 1590; 1567; 897Xếp lại là: 4270; 2518; 2490; 2476Bài tập 4: Tìm số tự nhiên Số bé nhất:- Có 1 chữ số - Có 2 chữ số- Có 3 chữ số Số lớn nhất:Số lẻ bé nhất:Số chẵn lớn nhất:653472181211109CON SỐ TRI THỨCBài 5: Tìm x, biết 57 < x < 62 và:b) X là số lẻ:c) X là số tròn chục:a) X là số chẵn:58; 6059; 6160Theo đề bài, X sẽ có những giá trị : 58, 59, 60, 61 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINHSố lớn nhất có một chữ số ? Câu 1§¸p ¸n:Ñaùp aùn 9Số lẻ bé nhất có ba chữ số? Câu 2§¸p ¸nÑaùp aùn101Số lẻ bé nhất có một chữ số ? Câu 3§¸p ¸nÑaùp aùn1Số chẵn lớn nhất có hai chữ số? Câu 4§¸p ¸nÑaùp aùn98Số bé nhất có một chữ số ? Câu 5§¸p ¸nÑaùp aùn0Số lẻ lớn nhất có ba chữ số? Câu 6§¸p ¸nÑaùp aùn999Số chẵn lớn nhất có một chữ số ? Câu 7§¸p ¸nÑaùp aùn8Số chẵn lớn nhất có ba chữ số ? Câu 8§¸p ¸nÑaùp aùn998Số bé nhất có ba chữ số ? Câu 9§¸p ¸nÑaùp aùn100Số bé nhất có hai chữ số ?Câu 10§¸p ¸nÑaùp aùn10Số lớn nhất có ba chữ số ?Câu 11§¸p ¸nÑaùp aùn999 Số lớn nhất có hai chữ số ?Câu 12§¸p ¸nÑaùp aùn99

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_khoi_4_tuan_31_on_tap_ve_so_tu_nhien_tiep.ppt
Giáo án liên quan