Bài giảng môn Vật lý 10 - Bài 19: Quy tắc hớp lực song song cùng chiều

Thí Nghiệm

Quy Tắc Tổng Hợp Hai Lực

Song Song Cùng Chiều

Củng Cố

Vận Dụng

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Vật lý 10 - Bài 19: Quy tắc hớp lực song song cùng chiều, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SpLýK06SpLýK06ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊNĐẠI HỌC TÂY NGUYÊNHOAN NGHÊNH CÁC THẦY CÔ GIÁO KIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Mômen lực đối với một trục quay là gì?Câu 2: Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (quy tắc mô men lực)?SpLýK06SpLýK06ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊNĐẠI HỌC TÂY NGUYÊNBÀI 19:QUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUThí NghiệmQUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUQuy Tắc Tổng Hợp Hai Lực Song Song Cùng ChiềuCủng CốVận DụngQUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUThí NghiệmQuy Tắc Tổng Hợp Hai Lực Song Song Cùng ChiềuCủng CốVận DụngQUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUTHÍ NGHIỆMDỤNG CỤ THÍ NGHIỆMCác Quả Nặng Giống Nhau:??????????????( Mỗi quả nặng 50g )?Lực kế:( Mỗi đoạn dài 1cm )Thước Dài Nhẹ:120785346QUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU: Các Bước Làm Thí Nghiệm0 1 2 3 4 5 6 7 8??0 1 2 3 4 5 6 7 8?O??O1O2?0 1 2 3 4 5 6 7 8??0 1 2 3 4 5 6 7 8?O??O1O20 1 2 3 4 5 6 7 8????0 1 2 3 4 5 6 7 8????NẾU DÙNG 6 QUẢ NẶNGQUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUNẾU DÙNG 5 QUẢ NẶNG0 1 2 3 4 5 6 7 8??0 1 2 3 4 5 6 7 8?O??O1O2OQUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU0 1 2 3 4 5 6 7 8???0 1 2 3 4 5 6 7 8??NẾU DÙNG 5 QUẢ NẶNGQUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU?1. Quy tắcHợp lực của hai lực song song, cùng chiều tác dụng vào một vật rắn, là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.Giá của hợp lực nằm trong mặt phẳng chứa và chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấyQUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUII: QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG CUNG CHIỀUQUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU2.Ví dụ:Khoảng cách giữa hai lực được tính từ giá của lực này đến giá của lực kiaOO1O2F1FF2d1d2O1O2OF1F2Fd1d2F1F2F3F12F1F2F12F123F3Nếu tổng hợp 3 lực song song cùng chiều thì ta vận dụng quy tắc này như thế nào?QUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUTrong trường hợp này thì sao?R1F1F2F3QUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUa. Lí giải về trọng tâm của vật rắn2. Chú ýABOP1P2P3P4P5P6QUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU b. Phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiềuO2llQUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUF3F1F2F12ABO1O2d1d2Đặc điểm của hệ 3 lực song song cân bằng+ Ba lực đó phải có giá đồng phẳng + Lực ở trong phải ngược chiều với hai lực ở ngoài+ Hợp lực của hai lực ở ngoài phải cân bằng với lực ở trongQUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUCỦNG CỐQuy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều:+ Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.+ Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn hai lực ấy.VẬN DỤNGCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCÂU HỎI 1Cho hai lực song song cùng chiều, cùng tác dụng vào một vật. F1=20N, F2=30N, Hỏi hợp lực của hai lực có độ lớn bằng bao nhiêu?A. F=25N B. F=10N C. F=15N D. F=50NQUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCÂU HỎI 2Cho hai lực song song cùng chiều, cùng tác dụng vào một vật, với F1=20N, F2=30N, Hợp lực của hai lực cách vị trí đặt lực F1 là 6cm, hỏi lực F2 đặt cách lực F1 là bao nhiêu?A 4cm B 5cm C 8cm D 10cmBÀI TẬP TỰ LUẬNMột người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Biết đòn gánh không bị cong, bỏ qua trọng lượng của đòn gánhĐáp số: Vai đặt tại điểm cách mép trái đòn gánh là 0,4m Vai chịu một lực bằng 500N QUY TẮC HỚP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUd1d2P1P2BÀI HỌC HÔM NAYBÀI HỌC HÔM NAYBÀI HỌC HÔM NAY

File đính kèm:

  • pptBAI Giang.ppt