Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 8: Nếu chúng mình có phép lạ - Trường Tiểu học Thanh Am

Nếu chúng mình có phép lạ

Bắt hạt giống nảy mầm nhanh

Chớp mắt thành cây đầy quả

Tha hồ hái chén ngọt lành.

Nếu chúng mình có phép lạ

Ngủ dậy thành người lớn ngay

Đứa thì lặn xuống đáy biển

Đứa thì ngồi lái máy bay.

Nếu chúng mình có phép lạ

 Hái triệu vì sao xuống cùng

 Đúc thành ông mặt trời mới

 Mãi mãi không còn mùa đông.

 Nếu chúng mình có phép lạ

 Hoá trái bom thành trái ngon

 Trong ruột không còn thuốc nổ

 Chỉ toàn kẹo với bi tròn.

 Nếu chúng mình có phép lạ!

 Nếu chúng mình có phép lạ!

Câu 2: Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là gì ?

Câu 2: Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là gì ?

Khổ thơ 1 : Các bạn nhỏ ước muốn cây mau lớn để cho quả ngọt.

Khổ thơ 2 : Các bạn nhỏ ước trẻ em trở thành người lớn ngay để làm việc.

Khổ thơ 3 : Các bạn nhỏ ước trái đất không còn mùa đông.

Khổ thơ 4 : Các bạn nhỏ ước trái đất không còn bom đạn, những trái bom biến thành trái ngon chứa toàn kẹo với bi tròn.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 8: Nếu chúng mình có phép lạ - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_8_neu_chung_minh_co_phep_la_tru.ppt