Bài giảng Thể dục Lớp 8 - Tuần 10, Bài 22: Chạy ngắn (chạy nhanh), chạy bền

 CHẠY NGẮN: MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT (DO GIÁO VIÊN CHỌN); TẬP LUYỆN CHẠY NGẮN: 30 – 40m (XUẤT PHÁT THẤP ĐUỔI XUẤT PHÁT THẤP)

 CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN.

MỤC TIÊU

Chạy 30m xuất phát thấp lặp lại

Chạy toàn bộ cự ly

 

ppt14 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thể dục Lớp 8 - Tuần 10, Bài 22: Chạy ngắn (chạy nhanh), chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG Tuần : 10 Tiết : 22 Bài : CHẠY NGẮN (CHẠY NHANH) – CHẠY BỀN Gv : Trần Ngọc Gian CHẠY NGẮN: MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT (DO GIÁO VIÊN CHỌN); TẬP LUYỆN CHẠY NGẮN: 30 – 40m (XUẤT PHÁT THẤP ĐUỔI XUẤT PHÁT THẤP) CHẠY BỀN : CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN. Gv : Trần Ngọc Gian A. MỤC TIÊU + Än táûp caïc âäüng taïc bäø tråü , ké thuáût chaûy ngàõn vaì luyãûn táûp chaûy bãön . + Reìn luyãûn phaït triãøn caïc täú cháút : Nhanh , maûnh , bãön vaì kheïo leïo . + Reìn luyãûn tênh ké luáût , taïc phong nhanh nheûn vaì tênh tæû giaïc trong táûp luyãûn . Gv : Trần Ngọc Gian Gv : Trần Ngọc Gian B.PHƯƠNG PHÁP Khởi động Bài tập 1 Ôn lại kỹ thuật xuất phát thấp . MỘT SỐ BÀI TẬP CHẠY NGẮN Gv : Trần Ngọc Gian Mặt , vai , lưng , hướng chạy Gv : Lưu Thế Vĩnh Bài tập 2 Chạy 30m xuất phát thấp lặp lại Gv : Trần Ngọc Gian Bài tập 3 Chạy toàn bộ cự ly Gv : Trần Ngọc Gian Bài tập 4 Nâng cao đùi tại chổ Gv : Lưu Thế Vĩnh Bài tập 5 Chạy biến tốc Gv : Lưu Thế Vĩnh MỘT SỐ BÀI TẬP CHẠY BỀN Bài tập 1 Chạy vòng số 8 Gv : Lưu Thế Vĩnh Bài tập 2 Chạy trên địa hình tự nhiên Gv : Lưu Thế Vĩnh sau ®©y xin mêi quy thÇy-c « gi¸o ra dù tiªt d¹y thùc hµnh Gv : Trần Ngọc Gian Tháng 10/2010

File đính kèm:

  • pptbai_giang_the_duc_lop_8_tuan_10_bai_22_chay_ngan_chay_nhanh.ppt