Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 11: What time is it? (Lesson 1) - Trường Tiểu học Ái Mộ

What time is it?

It’s seven

What time is it?

It’s seven fifteen

What time is it?

It’s seven twenty-five

What time is it?

It’s seven thirty

1. Vocabulary

- clock

time

2. Model sentence

What time is it?

It’s seven (o’clock)

LOOK & WRITE

A: What time is it?

B: It’s four o’clock

 

ppt27 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 638 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 11: What time is it? (Lesson 1) - Trường Tiểu học Ái Mộ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 11. WHAT TIME IS IT?LESSON 1WARM UPCLOCKsevenSeven fifteenSeven twenty-fiveSeven thirtySeven forty-fiveIt What time is it?It It’ssevenIt What time is it?It It’sseven fifteenIt What time is it?It It’sseven twenty-fiveIt What time is it?It It’sseven thirtyIt What time is it?It It’sseven forty-five1. Vocabulary- clocktime2. Model sentenceWhat time is it? It’s seven (o’clock)LISTEN & TICK1acbLISTEN & TICK2acbLISTEN & TICK3abcLOOK & WRITEA: What time is it? B: It’s  four o’clock1LOOK & WRITEA: What time is it? B: It’s  four o’clock1LOOK & WRITEA: What time is it? B: It’s  ten twenty2LOOK & WRITEA: What time is it? B: It’s  ten thirty3LOOK & WRITEA: What time is it? B: It’s  eleven fifty4555045403551015202530123456789123456789Team 1 ScoreTeam 2 Score123456789123456789Team 3 ScoreTeam 4 Score0000

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_11_what_time_is_it_lesson_1_t.ppt