Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 13: Luyện tập trang 74 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

1. Tính:

a. 345 x 200 b. 237 x 24 c. 403 x 346

Để tính các phép tính ở bài 1, ta dựa vào những kiến thức nào?

Hãy nêu cách nhân với số có tận cùng là chữ số 0?

Hãy nêu các bước thực hiện nhân với số có 2,3 chữ số?

2. Tính:

95 + 11 x 206

95 x 11 + 206

c. 95 x 11 x 206

 . Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng giá 3 500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện cho các phòng học?

Số bóng điện của 32 phòng học là:

 8 x 32 = 256 ( bóng)

 Số tiền nhà trường phải trả để mua bóng điện là:

 3500 x 256 = 896 000 (đồng)

 Đáp số: 896 000 đồng.

pptx11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 414 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 13: Luyện tập trang 74 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BTOÁN 4 LUYỆN TẬP ( tr 74)Ôn bài cũ:Đặt tính và tính:276 x 2341652 x 306Nhắc lại cách nhân với số có 3 chữ số.TOÁN LUYỆN TẬP ( tr 74)1. Tính:a. 345 x 200 b. 237 x 24 c. 403 x 346a. 345 x 200 =b. 237 x 24 = c. 403 x 346 = 69 000139 4385688Để tính các phép tính ở bài 1, ta dựa vào những kiến thức nào?Hãy nêu cách nhân với số có tận cùng là chữ số 0?Hãy nêu các bước thực hiện nhân với số có 2,3 chữ số?2. Tính:95 + 11 x 206 95 x 11 + 206 c. 95 x 11 x 206a. 95 + 11 x 206= 95 + 2266 = 2361 b. 95 x 11 + 206 = 1045 + 206 = 1251 b. 95 x 11 x 206 = 1045 x 206 = 215 2703: Tính bằng cách thuận tiện nhất :142 x 12 + 142 x 1849 x 365 – 39 x 3654 x 18 x 25142 x 12 + 142 x 18= 142 x ( 12 + 18)= 142 x 30= 4230b. 49 x 365 – 39 x 365= 365 x (49 – 39) = 365 x 10= 3650c. 4 x 18 x 25= (4 x 25) x 18= 100 x 18= 1800 . Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng giá 3 500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện cho các phòng học?4Giải Giải Số bóng điện của 32 phòng học là: 8 x 32 = 256 ( bóng) Số tiền nhà trường phải trả để mua bóng điện là: 3500 x 256 = 896 000 (đồng) Đáp số: 896 000 đồng. Số tiền mua bóng điện cho 1 phòng học là: 3500 x 8 = 28000 ( đồng) Số tiền nhà trường phải trả để mua bóng điện là: 28 000 x 32 = 896 000 (đồng) Đáp số: 896 000 đồng.5Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức : S = a x b ( a,b cùng một đơn vị đo).Tính S, biết: a = 12cm, b = 5 cm a = 15 cm, b = 10 cm.b. Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên mấy lần?abHình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b thì diện tích được tính theo công thức nào? S = a x ba, Nếu a = 12 cm, b = 5 cm thì S = 12 x 5 = 60 ( cm2)Nếu a = 15 cm, b = 10 cm thì S = 15 x 10 = 150 ( cm2) b, Gọi chiều dài ban đầu là a, chiều dài mới là a x 2 Khi đó, diện tích là: a x 2 x b = 2 x ( a x b) = 2 x S Vậy diện tích hình chữ nhật tăng thêm 2 lần.Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏeCác em học sinh chăm ngoan học giỏi

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tuan_13_luyen_tap_trang_74_nam_hoc_2020.pptx
Giáo án liên quan