Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 19: Ki-lô-mét vuông - Năm học 2017-2018

Kiểm tra bài cũ

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

1m2 = dm2

400dm2 = m2

15m2 = .cm2

2. Để lát nền một căn phòng, người ta sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể.

Diện tích viên gạch hình vuông:

 30 x 30 = 900(cm2)

 Diện tích căn phòng:

 900 x 200 = 180 000(cm2) = 18(m2)

 Đáp số: 18m2

Ki- lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 km.

Ki- lô-mét vuông viết tắt là km2.

Ví dụ: Diện tích Thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2002) là 921 km2.

 2 .Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 km2 = m2

1 000 000 m2 = km2

32m249dm2 = dm2

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 19: Ki-lô-mét vuông - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINHThứ ngày tháng năm 20Toán Kiểm tra bài cũViết số thích hợp vào chỗ chấm1m2 = dm2 400dm2 = m215m2 = .......cm210041500002. Để lát nền một căn phòng, người ta sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể.Giải: Diện tích viên gạch hình vuông: 30 x 30 = 900(cm2) Diện tích căn phòng: 900 x 200 = 180 000(cm2) = 18(m2) Đáp số: 18m2Toán Ki-lô-mét vuông12Thứ ngày tháng năm 201kmDiện tích khu rừng: 1km x 1km = 1km2Toán Ki- lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 km.Ki- lô-mét vuông viết tắt là km2.Ví dụ: Diện tích Thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2002) là 921 km2.Ki-lô-mét vuôngThứ ngày tháng năm 201kmDiện tích khu rừng: 1km x 1km = 1km21000m 1000m x=1000000m2Toán Ki- lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 km.Ki- lô-mét vuông viết tắt là km2.Ví dụ: Diện tích Thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2002) là 921 km2.Ki-lô-mét vuông1km2 = 1 000 000m2Thứ ngày tháng năm 20Toán Ki-lô-mét vuông 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống : Đọc Viết Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông Hai nghìn ki - lô - mét vuông 509 km2320000km2921 km22000 km2Năm trăm linh chín ki-lô-mét vuôngBa trăm hai mươi nghìn ki-lô-mét vuông Thứ ngày tháng năm 20Toán Ki–lô–mét vuông 2 .Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1 km2 = m21 000 000 m2 = km21m2 = ..dm25 km2 = .. m232m249dm2 = dm22 000 000 m2 = km21 000 000 11005 000 00032492Thứ ngày tháng năm 20Toán Ki-lô-mét vuông 4 . Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ:b/ Diện tích nước Việt Nam: 5 000 000m2; 324 000dm2 ;330 991km2.Diện tích nước Việt Nam: 330 991 km2Thứ ngày tháng năm 201. Khoanh tròn vào các chữ cái trước các câu trả lời đúng:5 000 000m2 = 5km2b. 5 000 000m2 = 500km2c. 5 000 000m2 = 50km2aTRÒ CHƠI AI NHANH HƠN1Start23456789102. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:36dm2 3cm2 = cm236031Start23456789103. Khoanh tròn vào các chữ cái trước các câu trả lời đúng:Diện tích của một phòng học khoảng:80 cm2b. 900dm2c. 40m2c12345678910Start4. Đúng ghi Đ sai ghi S:Diện tích của xã Đại Quang là:36m2b. 37 km2c. 4000dm2SĐS12345678910StartChào tạm biệt, chúc quý thầy cô sức khoẻ!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_19_ki_lo_met_vuong_nam_hoc_2017_20.ppt
Giáo án liên quan