Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 23: Luyện tập trang 128 - Năm học 2018-2019

- Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó.

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:
 - Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
 - Chia tử số và mẫu số cho số đó.
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:
 - Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
 - Chia tử số và mẫu số cho số đó.
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 23: Luyện tập trang 128 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?- Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó.Tính:++a)b)Đáp án: = = ++= = += += = = = += += = = = a)b)ToánLuyện tập chung1Tính:a)+b)+c)++Đáp án: a)+==b)+====c)++===1Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta làm thế nào?Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.2Tính:a)+b)+Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó.Đáp án: = = = = += += = = = += += = a)+b)+3Rút gọn rồi tính:a)+b)+Muốn rút gọn phân số ta làm thế nào?Khi rút gọn phân số có thể làm như sau: - Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. - Chia tử số và mẫu số cho số đó. Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.Đáp án: a)+b)+= = = += = += = = = += += = Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó.Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta làm thế nào?Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.Muốn rút gọn phân số ta làm thế nào?Khi rút gọn phân số có thể làm như sau: - Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. - Chia tử số và mẫu số cho số đó. Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.Củng cố và dặn dò: Làm lại các bài tập và làm các bài tập còn lại đầu trang 128. Xem trước bài luyện tập cuối trang 128. Chào tạm biệt các em !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_23_luyen_tap_trang_128_nam_hoc_201.ppt