Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 26: Luyện tập chung trang 139 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

2. Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều làm 4 tổ. Hỏi:

a. 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp?

b. 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

a. Ba tổ chiếm 3/4 số học sinh của cả lớp.

b. Ba tổ có số học sinh là:

 32 × 3/4 = 24 (học sinh)

 3. Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi được 2/3 quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì đến thị xã?

 Bài giải
Đoạn đường anh Hải đã đi là :

15 × = 10 (km)
Đoạn đường anh Hải còn phải đi nữa là :
 15 - 10 = 5 (km)
Đáp số: 5 km

Số phần quãng đường anh Hải còn phải đi nữa là:

quãng đường )

Đoạn đường anh Hải còn phải đi nữa là :
15 × = 5 (km)
 Đáp số : 5 km.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 26: Luyện tập chung trang 139 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 4PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BLUYỆN TẬP CHUNG(TRANG 139)1. Cho các phân số:a) Rút gọn các phân số trên;b) Cho biết trong các phân số trên có những phân số nào bằng nhau. a) Rút gọn các phân số:là phân số tối giảnlà phân số tối giảnb) Các phân số bằng nhau là:2. Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều làm 4 tổ. Hỏi:a. 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp?b. 3 tổ có bao nhiêu học sinh?Bài giải:a. Ba tổ chiếm số học sinh của cả lớp.b. Ba tổ có số học sinh là: 32 × = 24 (học sinh) Đáp số: a) số học sinh. b) 24 học sinh.3. Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi được quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì đến thị xã?Thị xãNhà15 kmĐã đi? Ki-lô-metTóm Tắt:Thị xãNhà15 kmĐã đi? Ki-lô-metBài giải Đoạn đường anh Hải đã đi là : 15 × = 10 (km) Đoạn đường anh Hải còn phải đi nữa là : 15 - 10 = 5 (km) Đáp số: 5 kmCách 2 Số phần quãng đường anh Hải còn phải đi nữa là: ( quãng đường ) Đoạn đường anh Hải còn phải đi nữa là : 15 × = 5 (km) Đáp số : 5 km.4. Có một kho chứa xăng. Lần đầu người ta lấy ra 32850 l xăng, lần sau lấy ra bằng lần đầu thì trong kho còn lại 56 200 l xăng. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng?Lần đầu lấy : 32 850 lít Lần sau lấy : của 32 850 lít Còn lại : 56 200 lítTóm tắt lít xăng? Bài giải Lần sau lấy ra số lít xăng là : 32 850 : 3 = 10 950 (l) Cả hai lần lấy ra số lít xăng là : 32 850 + 10 950 = 43 800 (l) Lúc đầu trong kho có số lít xăng là : 56 200 + 43 800 = 100 000 (l) Đáp số : 100 000 lít xăngCách 2 Lần sau lấy ra số lít xăng là : 32 850 : 3 = 10 950 (l) Lúc đầu trong kho có số lít xăng là : 32 850 + 10 950 + 56 200 = 100 000 (l) Đáp số : 100 000 lít xăng.Tiết học kết thúc!Các em học sinh học giỏi, chăm ngoan..

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_26_luyen_tap_chung_trang_139_nam_h.ppt