Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Luyện tập trang 28 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

* Bài toán 1:Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a. 96 , 121 và 143

Số trung bình cộng của các số 96 , 121 và 143 là:

(96 + 121 + 143 ) : 3 = 120

b. 35 , 12 , 24 , 21 và 43

 Số trung bình cộng của các số 35 , 12 , 24 , 21 và 43 là:

( 35 + 12 + 24 + 21 + 43 ) : 5 = 27

* Bài 2: Dân số của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

* Bài 3 : Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp 4 lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130 cm, 136 cm, 134 cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng – ti - mét?

* Bài 4: Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu , mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Luyện tập trang 28 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤYToán – Lớp 4Luyện tập. ( Trang 28) * Tìm số trung bình cộng của các số từ 1 đến 9.* Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm thế nào?KIỂM TRA BÀI CŨ Số trung bình cộng của các số từ 1 đến 9 là:( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) : 9 =ToánLuyện tập ( trang 28) * Bài toán 1:Tìm số trung bình cộng của các số sau: a. 96 , 121 và 143 b. 35 , 12 , 24 , 21 và 43 Số trung bình cộng của các số 96 , 121 và 143 là:(96 + 121 + 143 ) : 3 = 120 Số trung bình cộng của các số 35 , 12 , 24 , 21 và 43 là:( 35 + 12 + 24 + 21 + 43 ) : 5 = 27 Tóm tắt:? người? người? người96 người 82 người 71 ngườiBài giảiTổng số dân tăng trong 3 năm là:96 + 82 + 71 = 249 ( người)Trung bình mỗi năm số dân tăng là:249 : 3 = 83 ( người )Đáp số : 83 người.* Bài 2: Dân số của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?(96 + 82 + 71) : 3 = 83 ( người)Hoặc* Bài 3 : Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp 4 lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130 cm, 136 cm, 134 cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng – ti - mét?Bài giải:130 cm136 cm132 cm 134 cm? cm? cm? cm? cmTóm tắt:Năm em có tổng số đo chiều cao là:138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 ( cm)Trung bình mỗi em cao là:670 : 5 = 134( cm)Đáp số: 134cm.? cm 138 cm(138 + 132 + 130 + 136 + 134) : 5 = 134 (cm) Hoặc* Bài 4: Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu , mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?Bài giải:5 ô tô đầu chuyển được số thực phẩm là:36 x 5 = = 180 ( tạ)Trung bình mỗi ô tô chuyển được số thực phẩm là:( 180 + 180 ): (5 + 4) = 40 ( tạ) Đáp số: 4 tấn.4 ô tô sau chuyển được số thực phẩm là:45 x 4 = 180 ( tạ)= 4 tấn* Bài 5: a. Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số kia.Bài giảiTổng hai số là: Số kia là:18 – 12 = 69 x 2 = 18b. Số trung bình cộng của hai số bằng 28 . Biết một trong hai số đó bằng 30 . Tìm số kia.Bài giảiTổng hai số là: Số kia là:56 - 30 = 2628 x 2 = 56CỦNG CỐDặn dò

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_5_luyen_tap_trang_28_nam_hoc_2020.ppt
Giáo án liên quan