Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Tìm số trung bình cộng - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tổng số lít dầu của 2 can là :

6 + 4 = 10 (l )

Số lít dầu rót đều vào mỗi can là :

10 : 2 = 5 (l )

Đáp số : 5 l l

Bài toán 2:

Tổng số học sinh của 3 lớp là: :

25 + 27 + 32 = 84 (học sinh)

Trung bình mỗi lớp có số học sinh là :

84 : 3 = 28 (học sinh)

Đáp số : 28 học sinh

Ghi nhớ:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Bài tập 1 :

Tìm số trung bình cộng của các số sau :

a) 42 và 52

b) 36 ; 42 và 57

c) 34 ; 43 ; 52 và 39.

d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 481 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Tìm số trung bình cộng - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Bích Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV: Nguyễn Thị Bích NgọcChào mừng các thầy cô dự giờ môn Toán \Lớp 4A3ToánTìm số trung bình cộngBµi to¸n 1:Tóm tắt 6 l4 l? l? lBài giảiTổng số lít dầu của 2 can là :6 + 4 = 10 (l )Số lít dầu rót đều vào mỗi can là :10 : 2 = 5 (l )Đáp số : 5 l dÇu Bµi to¸n 2:Tóm tắt25 HS32 HS 27 HS? HS? HS? HSBài giảiTổng số häc sinh của 3 lớp là: :25 + 27 + 32 = 84 (häc sinh)Trung bình mỗi lớp có số häc sinh là :84 : 3 = 28 (häc sinh)Đáp số : 28 häc sinhGhi nhớ: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tÝnh tæng cña c¸c sè ®ã, råi chia tæng ®ã cho sè c¸c sè h¹ng.a) 42 và 52.Bài tập 1 :Tìm số trung bình cộng của các số sau :( 42 + 52 ) : 2 = 47 b) 36 ; 42 và 57.( 36 + 42 + 57 ) : 3 = 45 c) 34 ; 43 ; 52 và 39.( 34 + 43 + 52 + 39 ) : 4 = 42 d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73( 20 + 35 + 37 + 65 + 73) : 5 = 46 Bài tập 2 :Tóm tắt Mai: 36 kg Hoa: 38 kg? kg? kg? kg? kgTrung bình mỗi bạn cân nặng là : (36 + 38 + 40 + 34 ) : 4 = 37 (kg) Đáp số:37kg Bài giảiThịnh: 34 kgHưng: 40 kgBài tập 3 :Các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9.Trung bình cộng của các số đó là : (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) : 9 = 5 Đáp số:5 Bài giảiKÍNH CHÚC CÁC THẦY, CÔ GIÁOYÊU NGHỀ MẠNH KHỎE – HẠNH PHÚCChúc các con chăm ngoan, học giỏi

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_5_tim_so_trung_binh_cong_nam_hoc_2.ppt
Giáo án liên quan