Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 7: Luyện tập trang 40 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

4. Núi Phan – Xi – Păng ở tỉnh Lào Cai cao 3143 m. Núi Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét ?

Ta thấy 3143 > 2428

vậy núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.

Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:

3143 – 2428 = 715 (m)

 Đáp số : 715 m

5. Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Số lớn nhất có 5 chữ số là: 99 999

Số bé nhất có 5 chữ số là: 10 000

Hiệu của chúng là:

99 999 – 10 000 =89 999

1. Trung bình cộng của 1 và 5

2. 1000 triệu còn gọi là gì?

3. Đây là hình có 3 cạnh và 3 góc

4. Đơn vị đo khối lượng đứng sau tạ

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 7: Luyện tập trang 40 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN Luyện tập KIỂM TRA BÀI CŨ:48600 – 9455 = 60161765102 – 13859 = 512431. Thử lại phép cộng.a) Mẫu :Thử lại :b) Tính rồi thử lại ( theo m) :35462 + 2751969108 + 5385267345 + 31925+++69 108031 925-62 98168 179299 27035 462 + 27 51969 108 + 2 071267 345 + 31 92535 46227 51962 98135 46227 5192 07168 17969 1082 071267 34531 925299 270267 3454025 - 3125901 - 6387521 - 98Mẫu:Thử lại :2. Thử lại phép trừ.-+4 0 2 5 3 1 2 3 1 23 7 1 337134025-+5 9 0 1 6 3 8 6 3 85 2 6 352635901-+7 5 2 1 9 8 9 87 4 2 3742375214025 - 3125901 - 6387521 - 98 Tìm x : a. x + 265 = 4848Bài 3: x = 4848 - 265 x = 4583 b. x - 707 = 3 535 x = 3535 + 707 x = 4242Bài giảiTa thấy 3143 > 2428 vậy núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:3143 – 2428 = 715 (m) Đáp số : 715 m 4. Núi Phan – Xi – Păng ở tỉnh Lào Cai cao 3143 m. Núi Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét ?Số lớn nhất có 5 chữ số là: 99 999Số bé nhất có 5 chữ số là: 10 000Hiệu của chúng là:99 999 – 10 000 =89 999 5. Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.Bài giải1423 Ô CHỮ TOÁN HỌC 3. Đây là hình có 3 cạnh và 3 góc 2. 1000 triệu còn gọi là gì?1. Trung bình cộng của 1 và 5 T A M G I A CM O TTY B A Y E N T O A N 4. Đơn vị đo khối lượng đứng sau tạChócthÇyc« vµ c¸cemsøckhoÎ!tiÕt häc ®Õn ®©y ®· kÕt thóc

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_7_luyen_tap_trang_40_nam_hoc_2020.ppt