Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 7: Tính chất kết hợp của phép cộng - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

2. Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được

86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

75 500 000+86 950 000= 162 450 000 (đồng )

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

162 450 000+14 500 000= 176 950 000 (đồng )

 Đs: 176 950 000 đồng

Cách 2

Ngày thứ nhất và ngày thứ ba quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

75 500 000+14 500 000= 90 000 000 (đồng)

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

90 000 000+86 950 000= 176 950 000 (đồng )

 Đs: 176 950 000 đồng

Cách 3

Hai ngày sau quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

86 950 000 +14 500 000 = 101 450 000 (đồng )

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

101 450 000+ 75 500 000= 176 950 000 (đồng )

 Đs: 176 950 000 đồng

3. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) a + 0 = + a =

b) 5 + a = + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + ) = a +

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 7: Tính chất kết hợp của phép cộng - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: ToánLớp 4PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BTÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNGÔn bài cũ:2975 + 4017 . 4017 + 29752975 + 4017 . 4017 + 30002975 + 4017 . 4017 + 2900 >Tính giá trị của biểu thức a+ b+ c nếu a= 2, b = 3, c = 5.Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a+ b+ c = 2 + 3 + 5 = 10.12TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNGca5b46Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c )Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.( a + b ) + ca + ( b + c )351520284951( a + b ) + c Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:( a + b ) + c = a + ( b + c ) a + ( b + c )a + b + c = (5 + 4) + 6 =9 + 6 =155 + ( 4 + 6 ) =5 +10 =15(35 + 15) + 20 =50 + 20 =7035 + (15+ 20) =35 +35 =70(28+49) + 51 =77 + 51 =12828+ (49+51) =28 +100 =128luôn luôn bằng nhau , ta viết:Vậy ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như thế nào?So sánh giá trị của (a+b)+c và a+(b+c).=1. Tính bằng cách thuận tiện nhất.4367 + 199 + 501 4400 + 2148 + 252 a.b.921 + 898 + 2079 467 + 999 + 9533 = 4367 + (199 + 501) = 4367 + 700= 5067= 4400 + (2148 + 252 )= 4400 + 2400= 6800= (921 + 2079 )+ 898 = 3000 + 898 = 3898 = (467 + 9533) + 999= 10 000 + 999= 10 9993254 + 146 + 16981255 + 436 + 145 = (3254 + 146 )+ 1698 = 3 400 + 1 698 = 5 098 = (1255 + 145 )+ 436= 1 400 + 436 = 1 8362. Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:75 500 000+86 950 000= 162 450 000 (đồng )Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:162 450 000+14 500 000= 176 950 000 (đồng ) Đs: 176 950 000 đồngTóm tắtNgày đầu: 75 500 000 đồngNgày thứ hai: 86 950 000 đồng Ngày thứ ba: 14 500 000 đồng? đồngGiải Ngày thứ nhất và ngày thứ ba quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:75 500 000+14 500 000= 90 000 000 (đồng)Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:90 000 000+86 950 000= 176 950 000 (đồng ) Đs: 176 950 000 đồngCách 2Hai ngày sau quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:86 950 000 +14 500 000 = 101 450 000 (đồng )Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:101 450 000+ 75 500 000= 176 950 000 (đồng ) Đs: 176 950 000 đồngCách 33. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:a) a + 0 = + a = b) 5 + a = + 5c) (a + 28) + 2 = a + (28 + ) = a + a0a302Ai thông minh hơn?Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là tính chất kết hợp của phép cộng?Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.abbKhi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.cCả a và b đều đúng.Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.Câu 2: Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng có tác dụng:Tính bài toán với nhiều cách.acbTính bài toán bằng cách thuận tiện nhất.cCả a và b đều đúng.Cả a và b đều đúng.Câu 3: Cho ( a + 12) + 2 = a + ( 12 +..). Số điền phù hợp và dấu .. Là:2aab3c4.2Hẹn gặp lại

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_7_tinh_chat_ket_hop_cua_phep_cong.ppt
Giáo án liên quan