Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 9: Hai đường thẳng vuông góc - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

- Hai đường thẳng OM và ON vuông góc với nhau tạo thành bốn góc vuông có chung đỉnh O.

- Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau

1. Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không.

 2 đường thẳng IK và IH vuông góc với nhau

 2 đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Hình ABCD có các cặp cạnh vuông góc với nhau là:

Cạnh AB và cạnh AD

Cạnh BA và cạnh BC

Cạnh CB và cạnh CD

Cạnh DA và cạnh DC

Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 511 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 9: Hai đường thẳng vuông góc - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁNUBND QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BHai đường thẳng vuông gócAKéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng vuông góc với nhauBCDM- Hai đường thẳng OM và ON vuông góc với nhau tạo thành bốn góc vuông có chung đỉnh O.- Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhauONLuyện tập1. Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không.IHK 2 đường thẳng IK và IH vuông góc với nhauMPQ 2 đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau2. Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó. A B D C Hình ABCD có các cặp cạnh vuông góc với nhau là:Cạnh AB và cạnh ADCạnh BA và cạnh BCCạnh CB và cạnh CDCạnh DA và cạnh DC 3.Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:Hình a có hai cặp cạnh vuông góc là: Cạnh EA và EDCạnh DC và DEBAECDMNPQRHình b có hai cặp cạnh vuông góc là: Cạnh NP và NMCạnh PQ và PN4.Cho tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuônga. Hãy nêu từng cặp cạnh vuông góc với nhaub. Hãy nêu từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc A B D Ca. Cặp cạnh vuông góc với nhau là: Cạnh AB và cạnh ADCạnh DA và cạnh DCb. Cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau là: Cạnh BA và cạnh BCCạnh CD và cạnh CBChúc các em chăm ngoan, học giỏi!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_9_hai_duong_thang_vuong_goc_nam_ho.ppt