Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - TrườngTHPT Hoà Vang - Tiết 43: Động năng

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

 - Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của động năng (của một chất điểm hay một vật rắn chuyển động tịnh tiến).

 - Phát biểu được định lí biến thiên động năng (cho trường hợp đơn giản).

 2. Kĩ năng:

 - Vận dụng được định luật biến thiên động năng để giải các bài toán tương tự như trong SGK.

 - Nêu được nhiều ví dụ về những vật có động năng sinh công.

II. CHUẨN BỊ

 1. Giáo viên:

 - Các ví dụ thực tế về những vật có động năng sinh công.

 2. Học sinh:

 - Ôn lại phần động năng đã học ở lớp 8.

 - Ôn lại công thúc tính công của một lực.

 - Ôn lại các công thức về chuyển động thẳng biến

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - TrườngTHPT Hoà Vang - Tiết 43: Động năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrườngTHPT Hoà Vang GV: Lờ Tài Trớ Ngày soạn: 15 - 1 - 2009. Tiết 43 động năng I. Mục tiêu 1. Kiến thức : - Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của động năng (của một chất điểm hay một vật rắn chuyển động tịnh tiến). - Phát biểu được định lí biến thiên động năng (cho trường hợp đơn giản). 2. Kĩ năng: - Vận dụng được định luật biến thiên động năng để giải các bài toán tương tự như trong SGK. - Nêu được nhiều ví dụ về những vật có động năng sinh công. II. Chuẩn bị  1. Giáo viên : - Các ví dụ thực tế về những vật có động năng sinh công. 2. Học sinh: - Ôn lại phần động năng đã học ở lớp 8. - Ôn lại công thúc tính công của một lực. - Ôn lại các công thức về chuyển động thẳng biến đổi đều. III. Tiến trình dạy học  1. ổn định lớp: 2. Nội dung bài dạy: Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về động năng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Nhắc lại khái niệm năng lượng. - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: CH1: Câu hỏi C1. 2. Động năng - Thông báo: dạng năng lượng mà một vật có được do nó chuyển động gọi là động năng. - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: CH2: Câu hỏi C2. I. khái niệm động năng 1. Năng lượng - Một vật có khả năng sinh công thì vật có năng lượng. - Khi một vật tương tác với các vật khác thì giữa chúng có thể trao đổi năng lượng. Quá trình trao đổi năng lượng diễn ra dưới những dạng khác nhau: thực hiện công, truyền nhiệt, phát ra các tia mang năng lượng 2. Động năng - Định nghĩa: Là dạng năng luợng của một vật có được do nó chuyển động.I. Hoạt động 2: Xây dựng công thức tính động năng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Nêu bài toán vật chuyển động dưới tác dụng của lực không đổi và hướng dịch chuyển của điểm đặt của lực cùng hướng với hướng của lực . + Trợ giúp: Viết biểu thức liên hệ giữa gia tốc với vận tốc và với lực tác dụng lên vật. - Nêu và phân tích công thức tính động năng của một vật. + Trợ giúp: Xét trường hợp đơn giản vật chuyển động từ trạng thái nghỉ. - Yêu cầu HS nêu đơn vị của động năng và trả lời câu hỏi: CH2: Câu hỏi C3. II. công thức tính động năng 1. Bài toán: (SGK) Theo định luật II Niu-tơn, gia tốc vật thu được là: Mà Suy ra Hay Vậy (*) 2. Công thức tính động năng - Xét trường hợp đơn giản dưới tác dụng của lực , vật chuyển động từ trạng thái nghỉ (v1 = 0) sang trạng thái có vận tốc v2 = v. Biểu thức (*) được viết lại: - Vậy khi lực tác dụng lên vật sinh công, vật nhận được năng lượng và chuyển từ trạng thái nghỉ sang trạng thái chuyển động. - Động năng của một vật: (SGK) - Đơn vị động năng: Jun (J))II. côn Hoạt động 3: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Đã có khái niệm về động năng, yêu cầu HS viết lại biểu thức (*). - Yêu cầu HS tìm mối quan hệ giữa công của ngoại lực và độ biến thiên động năng của vật. - Từ biểu thức của định lí biến thiên động năng, yêu cầu HS rút ra hệ quả. - Yêu cầu HS xem ví dụ ở SGK. III. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng - Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật. - Hệ quả: + Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng (tức là vật thu thêm công- hay vật sinh công âm). + Khi lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm (tức là vật sinh công dương. + Khi lực tác dụng lên vật không sinh công thì động năng của vật không đổi.III. Công của 3. Củng cố và hướng dẫn về nhà - Củng cố: Cho HS trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở SGK. - Hướng dẫn về nhà: Xem trước bài thế năng. IV. đánh giá V. rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docTiet 42.dong nang.doc