Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (nâng cao) - TrườngTHPT Hoà Vang - Tiết 47: Công – công suất

I MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nắm vững công cơ học gắn với hai yếu tố: lực tác dụng và độ dời cuả điểm đặt lực.

- Hiểu rõ công là một đại lượng vô hướng, giá trị của nó có thể dương hoặc âm ứng với công phát động hặoc công cản.

- Nắm được khái niệm công suất, ‎ nghĩa của công suất trong thực tiễn đời sống và kỹ thuật.

- Nắm được đơn vị công, đơn vị năng lượng, đơn vị công suất.

2. Kỹ năng

- Phân biệt khái niệm công trong ngôn ngữ thông thường và công trong vật lí.

- Biết vận dụng công thức tính côngtrong các trường hợp cụ thể: lực átc dụng khác phương độ dời, vật chịu tác dụng của nhiều lực.

- Giải thích ứng dụng của hộp số trên xe.

- Phân biệt được các đơn vị công và công suất.

II CHUẨN BỊ

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (nâng cao) - TrườngTHPT Hoà Vang - Tiết 47: Công – công suất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrườngTHPT Hoà Vang GV: Lê Tài Trí Ngày soạn:. Bài 33. CÔNG – CÔNG SUẤT I MỤC TIÊU Kiến thức Nắm vững công cơ học gắn với hai yếu tố: lực tác dụng và độ dời cuả điểm đặt lực. Hiểu rõ công là một đại lượng vô hướng, giá trị của nó có thể dương hoặc âm ứng với công phát động hặoc công cản. Nắm được khái niệm công suất, ‎ nghĩa của công suất trong thực tiễn đời sống và kỹ thuật. Nắm được đơn vị công, đơn vị năng lượng, đơn vị công suất. Kỹ năng Phân biệt khái niệm công trong ngôn ngữ thông thường và công trong vật lí. Biết vận dụng công thức tính côngtrong các trường hợp cụ thể: lực átc dụng khác phương độ dời, vật chịu tác dụng của nhiều lực. Giải thích ứng dụng của hộp số trên xe. Phân biệt được các đơn vị công và công suất. II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Hình vẽ thí nghiệm về sự sinh công cơ học. - Bảng giá trị một số công suất. 2 Học sinh - Công và công suất đã học cấp phổ thông cơ sở. - Đọc trước bài này. 3. Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin. - Chuẩn bị hình ảnh sinh công của các máy khác nhau. - Mô phỏng họat động của hộp số. NỘI DUNG GHI BẢNG 1. Công a. Định nghĩa: Công thực hiện bởi một lực không đổi là đại lượng đo bằng tích độ lớn của lực và hình chiếu của độ dời điểm đặt trên phương của lực. b. Công phát động, công cản - Nếu thì A>0 và đựơc gọi là công phát động. -Nếu thì A<0 và đựơc gọi là công cản. - nếu thì A=0, dù có lực tác dụng nhưng không có công thực hiện. c. Đơn vị của công Trong he SI, công được tính bằng Joule (J) 2. Công suất a. Định nghĩa: Công suất là đại lượng cho tốc độ thực hiện công của một động cơ, có gái trị bằng thương số giữa công A và thời gian t cần để thực hiện công ấy. b. Đơn vị: Trong hệ Si, công suất được đo bằng Oát, kí hiệu W. c. Biểu thức khác của công suất 3. Hiệu suất 4. Bài tập vận dụng: (sgk) III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: Tìm hiểu công, công suất và hiệu xuất HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hướng dẫn cho HS tìm giá trị của công trong các trường hợp khác nhau - Nêu câu hỏi C1, C2, C3. - Nhận xét câu trả lời của HS. Yêu cầu HS tìm hiểu khái niệm công suất và y nghĩa của nó. - Nêu câu hỏi C4, hướng dẫn HS trả lời. Yêu cầu HS tìm hiểu hiệu xuất máy - Tìm cách tính công các trường hợp lực và độ dời cùng phương và khác phương để đưa ra công thức. - thảo luận và đưa ra nhận xét về công phát động và công cản. - TÌm hiểu về đơn vị của công. - Trả lời câu hỏi C1, C2, C3. - Tìm hiểu khái niệm công suất. - Tìm hiểu định nghĩa công suất và đơn vị của công suất. - Tìm hiểu ứng dụng cuả hợp số. - Trả lời câu C4. - Phân biệt đơn vị của công và công suất. Hoạt động 2: Vận dụng và củng cố HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS đọc bài và làm bài tập SGK.. - Nhận xét đáp án. - Nếu câu hỏi vận dụng. - Nhận xét câu trả lời của hs. - Đánh giá giời dạy. - Đọc và làm bài tập phần 4 SGK. - Trình bày đáp án. -Trả lời câu hõi của GV. - làm việc cá nhân giải bài tập 4 SGK IV. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docTiet 47. cong va cong suat.doc
Giáo án liên quan