Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Tiết 11: Bài tập

I/Mục tiêu:

Kiến thức :

 - Ôn tập và vận dụng được các công thức xác định vận tốc, đường đi của sự rơi tự do để giải một số bài tập.

 - Luyện tập bài toán chuyển động tròn đều và công thức cộng vận tốc.

 -Nắm vững các bước tiến hành giải bài toán chuyển động cơ.

Kỹ năng:

- Hiểu, vận dụng, tính toán và giải được một số bài toán về sự rơi tự do,CĐTĐ, công thức cộng vận tốc.

Thái độ :

II/ Phân phối thời gian : 45

III/ Chuẩn bị thí nghiệm :

IV/Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1 :5 Kiểm tra bài củ

 - Viết các công thức xác định vận tốc, đường đi của sự rơi tự do?

 - Viết các công thức xác định tốc độ dài, tốc độ góc, chu kỳ, tần số, các công thức liên hệ trong CĐTĐ?

 - Viết công thức cộng vận tốc trong trường hợp các vectơ vận tốc cùng phương cùng chiều, cùng phương ngược chiều?

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 513 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Tiết 11: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7 Ngày sọan: 15.10. 07 Tiết 11 Ngày dạy:16.10.07 BÀI TẬP I/Mục tiêu: Kiến thức : - Ôn tập và vận dụng được các công thức xác định vận tốc, đường đi của sự rơi tự do để giải một số bài tập. - Luyện tập bài toán chuyển động tròn đều và công thức cộng vận tốc. -Nắm vững các bước tiến hành giải bài toán chuyển động cơ. ‚Kỹ năng: Hiểu, vận dụng, tính toán và giải được một số bài toán về sự rơi tự do,CĐTĐ, công thức cộng vận tốc. ƒThái độ : II/ Phân phối thời gian : 45 III/ Chuẩn bị thí nghiệm : IV/Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1 :5 Kiểm tra bài củ - Viết các công thức xác định vận tốc, đường đi của sự rơi tự do? - Viết các công thức xác định tốc độ dài, tốc độ góc, chu kỳ, tần số, các công thức liên hệ trong CĐTĐ? - Viết công thức cộng vận tốc trong trường hợp các vectơ vận tốc cùng phương cùng chiều, cùng phương ngược chiều? Hoạt động 2: 15 Giải bài toán 1 vật rơi tự do. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi bảng - Từ h= gt2 ; tính được thời gian t; từ đó tính được vận tốc v. - Làm việc nhóm và đưa ra kết quả. - Xác định độ cao từ điểm hòn sỏi bắt đầu rơi theo sự hướng dẫn của giáo viên. - Công thức tính h =? - Từ h= gt2 t = ? - Công thức tính v = ? - Hd học sinh làm bài tập. 1/ BT 10/27 Sgk: + h= gt2 t = t = 2s + v = gt = 10*2 = 20m/s 2/ BT 12/27 Sgk: Quãng đường sỏi rơi từ gác xuống đất trong t (s): h= gt2 = 5t2 (1) Quãng đường sỏi rơi trong (t-1) (s) đầu tiên: h’= g(t-1)2 = 5 (t-1)2 (2) Ta có: h – h’ = 15m 5t2 - 5 (t-1)2 = 15 Giải pt ta được: t = 2s; h = 20m. Hoạt động 2: 15 Giải bài toán chuyển động tròn đều. - Xác định tốc độ dài và tốc độ góc? 1 km = ? m 1 h = ? s - Công thức tính tốc độ dài? - Công thức tính tốc độ góc? 3/Bài 12/34Sgk: + Tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe bằng vận tốc xe đạp chuyển động thẳng đều: v = 12km/h = 3,33m/s. + Tốc độ góc: = v / r = 10,1 rad/s. Hoạt động 2: 10 Giải bài toán cộng vận tốc. - Viết công thức. - Xác định vận tốc của Bđối với A. - Yêu cầu viết công thức cộng vận tốc trong các trường hợp : các vận tốc cùng phương cùng chiều, các vận tốc cùng phương ngược chiều. - Hd học sinh làm bài. 3/Bài 8/38Sgk: Lấy chiều dương làm chiều chuyển động của A. VBA = VBĐ + VĐA = -10 -15 = -25 km/h. V/ Cũng cố dặn dò : - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. - Câu hỏi và bài tập /38 SGK. - Bài mới : Sai số của phép đo các đại lượng vật lý.

File đính kèm:

  • docTiet 11.doc