Bài soạn Vật lý lớp 10 - Bài 32: Nội năng và sự thay đổi nội năng

I. Mục tiêu:

- Phát biểu được định nghĩa nội năng trong nhiệt động lực học.

- Chứng minh được nội năng của một vật phụ thuộc vào thể tích và nhiệt độ.

- Nêu được các thí dụ cụ thể về thực hiện công và truyền nhiệt.

- Viết được công thức tính nhiệt lượng thu vào hay toả ra, nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong biểu thức.

- Giải thích được một cách định tính một số hiện tượng đơn giản về sự thay đổi nội năng

- Vận dụng giải các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 450 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Vật lý lớp 10 - Bài 32: Nội năng và sự thay đổi nội năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : Ngày dạy: Bài 32 : Nội năng và sự thay đổi nội năng I. Mục tiêu: - Phát biểu được định nghĩa nội năng trong nhiệt động lực học. - Chứng minh được nội năng của một vật phụ thuộc vào thể tích và nhiệt độ. - Nêu được các thí dụ cụ thể về thực hiện công và truyền nhiệt. - Viết được công thức tính nhiệt lượng thu vào hay toả ra, nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong biểu thức. - Giải thích được một cách định tính một số hiện tượng đơn giản về sự thay đổi nội năng - Vận dụng giải các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự. II. Chuẩn bị - Học sinh chuẩn bị bài trước khi lên lớp, ôn lại các kiến thức đã học về cấu tạo chất ở lớp 8. - Giáo viên chuẩn bị các dụng cụ trực quan, thí nghiệm minh hoạ hình 32.2. III. ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số của lớp và ghi tên những học sinh vắng mặt vào sổ đầu bài. Chia lớp thành từng nhóm từ 6 - 8 học sinh. - Kiểm tra bài cũ: IV. Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài: Như phần mở đầu của sgk. Hoạt động 2 : Tìm hiểu về nội năng. Hoạt động của thày và trò GV: + Nội năng là gì ? + Giải thích rõ sự phụ thuộc của nội năng vào nhiệt độ và thể tích của vật? + Chứng tỏ nội năng của khí lí tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ? HS: Trả lời các câu hỏi của gv, ghi bài. Nội dung I. Nội năng. 1. Nội năng là gì ? + Nội năng của vật: Gồm tổng động năng và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật U = f(V, T) 2. Độ biến thiên nội năng. * ĐN : Là phần nội năng tăng thêm hay giảm đi trong một quá trình. Hoạt động 3: Các cách làm thay đổi nội năng. GV : Ta đã biết rằng U = f(V, T), vậy muốn làm thay đổi nội năng của một vật, ta phải làm thế nào? HS : Ta phải làm thay đổi thể tích hoặc nhiệt độ của vật (Tức là làm cho chất khí thực hiện công hoặc truyền nhiệt) - GV : Em hãy lấy VD khi thực hiện công, nội năng của khí thay đổi? + Quá trình truyền nhiệt làm thay đổi nội năng của vật? Phân biệt với quá trình thực hiện công? + GV : Nêu câu hỏi C 3? - HS : trả lời câu hỏi C3? GV : Em hãy lấy các thí dụ cụ thể quá trình truyền nhiệt làm thay đổi nội năng của vật? - HS : trả lời câu hỏi của gv. GV: Trong quá trình truyền nhiệt có sự chuyển hoá từ dạng năng lượng nào sang nội năng ? GV: Nhiệt lượng là gì? Công thức tính? GV : Nêu câu hỏi C 4? - HS : trả lời câu hỏi C3; C4? II. Các cách làm thay đổi nội năng 1.Thực hiện công - Lấy thí dụ cụ thể trong thực tế hoặc thí dụ hình 32.1 trong sgk. - Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hoá từ các dạng năng lượng khác sang nội năng. 2. Truyền nhiệt a) Quá trình truyền nhiệt. ĐN : sgk (tr.171) b) Nhiệt lượng - Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng DU = Q Q = c.m.Dt DU : Độ biến thiên nội năng của vật. m là khối lượng (kg) Q là nhiệt lượng (J) c là nhiệt dung riêng (J/kg.độ) là độ biến thiên nhiệt độ (0C hay K) - So sánh sự thực hiện công và quá trình truyền nhiệt. Hoạt động 4 : Củng cố bài, hướng dẫn hs học tập ở nhà. - Nhắc lại phần in đậm cuối bài. - Nêu câu hỏi 1, 2, 3 sgk. - Hướng dẫn hs làm bài tập 4, 5 tại lớp. - Cho bài tập về nhà 6, 7, 8 . - Nhắc hs đọc bài đọc thêm sgk (173) - Giờ sau học bài mới. - Trả lời câu hỏi và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên. V. Rút kinh nghiệm sau giờ giảng.

File đính kèm:

  • docBai 32 - Noi nang.doc
Giáo án liên quan