Bài soạn Vật lý lớp 10 - Chủ đề 1: Tụ điện – Ghép tụ điện thành bộ

I. Lý thuyết

1. Vật dẫn trong điện trường

 Vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện : Sự phân bố điện tích trên vật dẫn không còn thay đổi theo thời gian, không có dòng điện tích chạy từ nơi này đến nơi khác.

 Đặc điểm của vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện :

+ Điện tích chỉ phân bố ở mặt ngoài vật dẫn.

+ Không có điện trường ở bên trong vật đẫn.

+ Véc tơ cường độ điện trường ở mặt vật đãn luôn vuông góc với mặt đó.

+ Tất cả các điểm trên vật dẫn đều có cùng điện thế (đẵng thế).

2. Điện môi trong điện trường

 Khi điện môi đặt trong điện trường thì trong điện môi có sự phân cực điện.

 Sự phân cực điện môi làm xuất hiện một điện trường phụ ngược chiều với điện trường ngoài làm giảm điện trường ngoài.

3. Điện dung của tụ điện phẵng

C = =

 Trong đó S là phần diện tích đối diện giữa hai bản, d là khoảng cách giữa hai bản và là hằng số điện môi của chất điện môi chiếm đầy giữa hai bản.

4. Năng lượng điện trường trong tụ điện

W = QU = = CU2

5. Mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện

w =

 Mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện tỉ lệ với bình phương của cường độ điện trường E.

 

doc28 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 546 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài soạn Vật lý lớp 10 - Chủ đề 1: Tụ điện – Ghép tụ điện thành bộ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ đề 1 : TỤ ĐIỆN – GHÉP TỤ ĐIỆN THÀNH BỘ (3 tiết) Tiết 1. TỤ ĐIỆN VÀ ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu định nghĩ tụ điện, điện dụng của tụ điện. Hoạt động 2 (25 phút) : Tìm hiểu vật dẫn và điện môi trong điện trường, điện dung của tụ điện phẵng và năng lượng điện trường trong tụ điện. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Giới thiệu vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện. Cho học sinh tìm ví dụ. Nêu đặc điểm của vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện. Phân tích từng đặc điểm. Vẽ hình 1.2. Giới thiệu sự phân cực điện môi. Giới thiệu kết quả của sự phân cực điện môi. Giới thiệu điện dung của tụ điện phẵng. Giới thiệu năng lượng điện trường của tụ điện. Giới thiệu mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện. Ghi nhận khái niệm. Tìm ví dụ. Ghi nhận các đặc điểm của vật dân cân bằng tĩnh điện. Vẽ hình. Ghi nhận khái niệm. Ghi nhận sự phân cực điện môi làm giảm điện trường ngoài. Ghi nhận điện dung của tụ điện phẵng. Hiểu rỏ các đại lượng trong biểu thức. Ghi nhận biểu thức tính năng lượng điện trường của tụ điện. Ghi nhận biểu thức tính mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện. I. Lý thuyết 1. Vật dẫn trong điện trường Vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện : Sự phân bố điện tích trên vật dẫn không còn thay đổi theo thời gian, không có dòng điện tích chạy từ nơi này đến nơi khác. Đặc điểm của vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện : + Điện tích chỉ phân bố ở mặt ngoài vật dẫn. + Không có điện trường ở bên trong vật đẫn. + Véc tơ cường độ điện trường ở mặt vật đãn luôn vuông góc với mặt đó. + Tất cả các điểm trên vật dẫn đều có cùng điện thế (đẵng thế). 2. Điện môi trong điện trường Khi điện môi đặt trong điện trường thì trong điện môi có sự phân cực điện. Sự phân cực điện môi làm xuất hiện một điện trường phụ ngược chiều với điện trường ngoài làm giảm điện trường ngoài. 3. Điện dung của tụ điện phẵng C = = Trong đó S là phần diện tích đối diện giữa hai bản, d là khoảng cách giữa hai bản và e là hằng số điện môi của chất điện môi chiếm đầy giữa hai bản. 4. Năng lượng điện trường trong tụ điện W = QU = = CU2 5. Mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện w = Mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện tỉ lệ với bình phương của cường độ điện trường E. Hoạt động 3 (10 phút) : Giải bài tập ví dụ. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Yêu cầu học sinh viết biểu thức tính điện dung của tụ điện phẳng. Yêu cầu học sinh tính diện tích bản tụ. Y/c h/s tính điện dung của tụ. Y/c h/s tính điện tích của tụ. Yêu cầu học sinh xác điện điện tích và điện dung của tụ khi tháo tụ ra khỏi nguồn và tăng khoảng cách giữa hai bản lên gấp đôi. Yêu cầu học sinh tính hiệu điện thế giữa hai bản khi đó. Viết biểu thức tính điện dung của tụ điện phẵng. Tính diện tích mỗi bản tụ. Tính điện dung của tụ. Tính điện tích của tụ. Xác định Q’ và C’ Tính U’ II. Bài tập ví dụ a) Điện dung của tụ điện C = = = 28.10-12(F) b) Điện tích của tụ điện Q = CU = 28.10-12.120 = 336.10-11 (C) c) Hiệu điện thế mới giữa hai bản Ta có : Q’ = Q C’ = = = U’ = = = 2U = 2.120 = 240 (V) Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã hocï. Yêu cầu học sinh về nhà giải các câu hỏi và bài tập từ 1 đến 7 trang 8, 9 sách TCNC. Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 2. GHÉP CÁC TỤ ĐIỆN Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Điện dung của tụ điện phẵng phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Làm thế nào để thay đổi điện dung của tụ điện phẵng. Cách thay đổi điện dung của tụ điện phẵng thường sử dụng. Hoạt động 2 (20 phút) : Tìm hiểu cách ghép các tụ điện. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Giới thiệu bộ tụ mắc nối tiếp Hướng dẫn học sinh xây dựng các công thức. Giới thiệu bộ tụ mắc song song Hướng dẫn học sinh xây dựng các công thức. Vẽ bộ tụ mắc nối tiếp. Xây dựng các công thức. Vẽ bộ tụ mắc song song. Xây dựng các công thức. I. Lý thuyết 1. Bộ tụ điện mắc nối tiếp Q = q1 = q2 = = qn U = U1 + U2 + + Un 2. Bộ tụ điện mắc song song U = U1 = U2 = = Un Q = q1 + q2 + + qn C = C1 + C2 + + Cn Hoạt động 3 (15 phút) : Giải bài tập ví dụ. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Yêu cầu học sinh lập luận để xác định hiệu điện thế giới hạn của bộ tụ. Yêu cầu học sinh tính điện dung của bộ tụ. Yêu cầu học sinh tính điện tích tối đa mà bộ tụ tích được. Yêu cầu học sinh lập luận để tính điện tích tối đa mà bộ tụ có thể tích được. Yêu cầu học sinh tính điện dung của bộ tụ. Yêu cầu học sinh tính hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào giữa hai đầu bộ tụ. Xác định hiệu điện thế giới hạn của bộ tụ. Tính điện dung tương đương của bộ tụ. Tính điện tích tối đa mà bộ tụ tích được. Xác định điện tích tối đa mà bộ tụ có thể tích được. Tính điện dung tương đương của bộ tụ. Tính hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào giữa hai đầu bộ tụ. II. Bài tập ví dụ a) Trường hợp mắc song song Hiệu điện thế tối đa của bộ không thể lớn hơn hiệu điện thế tối đa của tụ C2, nếu không tụ C2 sẽ bị hỏng. Vậy : Umax = U2max = 300V Điện dung của bộ tụ : C = C1 + C2 = 10 + 20 = 30(mF) Điện tích tối đa mà bộ có thể tích được : Qmax = CUmax = 30.10-6.300 = 9.10-3(C) b) Trường hợp mắc nối tiếp Điện tích tối đa mà mỗi tụ có thể tích được : Q1max = C1U1max = 10.10-6.400 = 4.10-3(C) Q2max = C2U2max = 20.10-6.300 = 6.10-3(C) Điện tích tối đa mà bộ tụ có thể tích được không thể lớn hơn Q1max , nếu không, tụ C1 sẽ bị hỏng. Vậy : Qmax = Q1max = 4.10-3C Điện dung tương đương của bộ tụ : C = (mF) Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào giữa hai đầu bộ : Umax = = 600 (V) Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã hocï. Yêu cầu học sinh về nhà giải các câu hỏi và bài tập từ 1 đến 8 trang 13, 14 sách TCNC. Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 3. BÀI TẬP Hoạt động 1 (10 phút) : Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải : Viết biểu thức xác định điện tích, hiệu điện thế và điện dung tương đương của các bộ tụ gồm các tụ mắc song song và bộ tụ gồm các tụ mắc nối tiếp. Hoạt động 2 (15 phút) : Giải các câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn C. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn D. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn B. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn D. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn D. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Câu 1 trang 13 : C Câu 2 trang 13 : D Câu 3 trang 13 : B Câu 4 trang 13 : D Câu 5 trang 13 : D Hoạt động 3 (20 phút) : Giải các bài tập Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Cho học sinh phân tích mạch Yêu cầu học sinh tính điện dung của bộ tụ. Hướng dẫn để học sinh tính điện tích của mỗi tụ điện. Yêu cầu học sinh tính điện tích của mỗi tụ khi đã tích điện. Hướng dẫn để học sinh tính điện tích, điện dung của bộ tụ và hiệu điện thế trên từng tụ khi các bản cùng dấu của hai tụ điện được nối với nhau. Hướng dẫn để học sinh tính điện tích, điện dung của bộ tụ và hiệu điện thế trên từng tụ khi các bản trái dấu của hai tụ điện được nối với nhau. Phân tích mạch. Tính điện dung tương đương của bộ tụ. Tính điện tích trên từng tụ. Tính điện tích của mỗi tụ điện khi đã được tích điện. Tính điện tích của bộ tụ Tính điện dung của bộ tụ. Tính hiệu điện thế trên mỗi tụ. Tính điện tích của bộ tụ Tính điện dung của bộ tụ. Tính hiệu điện thế trên mỗi tụ. Bài 6 trang 14 a) Điện dung tương đương của bộ tụ Ta có : C12 = C1 + C2 = 1 + 2 = 3(mF) C = = 2(mF) b) Điện tích của mỗi tụ điện Ta có : Q = q12 = q3 = C.U = 2.10-6.30 = 6.10-5 (C) U12 = U1 = U2 = = 20 (V) q1 = C1.U1 = 10-6.20 = 2.10-5 (C) q2 = C2.U2 = 2.10-6.20 = 4.10-5 (C) Bài 7 trang 14 Điện tích của các tụ điện khi đã được tích điện q1 = C1.U1 = 10-5.30 = 3.10-4 (C) q1 = C2.U2 = 2.10-5.10 = 2.10-4 (C) a) Khi các bản cùng dấu của hai tụ điện được nối với nhau Ta có Q = q1 + q2 = 3.10-4 + 2.10-4 = 5.10-4 (C) C = C1 + C2 = 10-5 + 2.10-5 = 3.10-5 (C) U = U’1 = U’2 = = 16,7 (V) b) Khi các bản trái dấu của hai tụ điện được nối với nhau Ta có Q = q1 - q2 = 3.10-4 - 2.10-4 = 10-4 (C) C = C1 + C2 = 10-5 + 2.10-5 = 3.10-5 (C) U = U’1 = U’2 = = 3,3 (V) RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Chủ đề 2 : ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CÓ CHỨA NGUỒN ĐIỆN VÀ MÁY THU ĐIỆN (4 tiết) Tiết 4. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CÓ MÁY THU ĐIỆN Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Phát biểu, viết biểu thức của định luật Ôm đối với toàn mạch. Hoạt động 2 (25 phút) : Tìm hiểu máy thu điện, định luật Ôm đối với đoạn mạch có máu thu điện, công suất tiêu thụ của máy thu điện, hiệu suất của máy thu điện. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Cho học sinh kể tên một số dụng cụ tiêu thụ điện. Giới thiệu máy thu điện. Giới thiệu suất phản điện và điện trở trong của máy thu điện. Vẽ đoạn mạch. Xây dựng định luật Ôm cho đoạn mạch có máy thu điện. Giới thiệu điện năng tiêu thụ trên máy thu điện. Giới thiệu công suất tiêu thụ trên máy thu điện. Giới thiệu hiệu suất của máy thu điện. Kể tên một số dụng cụ tiêu thụ điện. Ghi nhận khái niệm. Ghi nhận khái niệm. Vẽ hình. Ghi nhận định luật. Ghi nhận khái niệm. Ghi nhận khái niệm. Ghi nhận khái niệm. I. Lý thuyết 1. Máy thu điện Có hai loại dụng cụ tiêu thụ điện thường gặp là dụng cụ toả nhiệt và máy thu điện. Máy thu điện là dụng cụ tiêu thụ điện mà phần lớn điện năng được chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác nhiệt năng. Mỗi máy thu diện có một suất phản điện E p và một điện trở trong rp, với E p = . Trong đó A là phần điện năng được chuyển hoá thành năng lượng, không phải là nhiệt năng khi có điện lượng q chuyển qua máy thu điện. 2. Định luật Ôm cho đoạn mạch có máy thu Dòng điện qua máy thu điện đi từ cực dương sang cực âm của máy thu Cường độ dòng điện qua máy thu điện : I = Với U là hiệu điện thế giữa hai cực của máy thu. 3. Công suất điện tiêu thụ của máy thu Điện năng tiêu thụ trên máy thu trong thời gian t : Atp = E pI t+ rpI2t. Công suất tiêu thụ điện của máy thu điện : P = E pI + rpI2 4. Hiệu suất của máy thu điện H = = 1 - Hoạt động 3 (10 phút) : Giải bài tập ví dụ. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Hướng dẫn để học sinh tính cường độ dòng điện chạy qua máy thu điện. Yêu cầu học sinh tính công suất tiêu thụ và hiệu suất của máy thu. Hướng dẫn học sinh lập phương trình để tính cường độ dòng điện chạy qua máy thu. Yêu cầu học sinh giải phương trình để tính I’. Yêu cầu học sinh lập luận để loại nghiệm I’ = 1,5A. Yêu cầu học sinh tính suất phản điện của máy thu. Tính cường độ dòng điện chạy qua máy thu điện. Tính công suất tiêu thụ. Tính hiệu suất của máy thu. Lập phương trình để tìm I’ Giải phương trình bậc 2 bằng máy tính bỏ túi. Lập luận để loại nghiệm I’ = 1,5A. Tính suất phản điện của máy thu. II. Bài tập ví dụ a) Công suất điện tiêu thụ và hiệu suất của máy Ta có : PN = rpI2 => I = = 0,5(A) Công suất tiêu thụ : P = UI = 12.0,5 = 6(W) Hiệu suất : H = 1 - = 1 - = 0,75 b) Cường độ dòng điện và suất phản điện của máy thu Ta có : U’.I’ = Ep,I’ + rp.I’2 Hay 12,6.I’ = 5,4 + 6.I’2 => 6I’2 -12,6I’ + 5,4 = 0 Giải ra ta có I’ = 0,6A và I’ = 1,5A. Loại nghiệm I’ = 1,5A vì ứng với nó công suất toả nhiệt trên máy thu rpI’2 lớn hơn công suất có ích của máy. Suất phản điện : E p = U’ – rpI’ = 12,6 – 6.0,6 = 9(V) Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã hocï. Yêu cầu học sinh về nhà giải các câu hỏi và bài tập từ 1 đến 5 trang 21, 22 và 7, 8, 9 trang 22 sách TCNC Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 5. BÀI TẬP VỀ ĐOẠN MẠCH CÓ NGUỒN ĐIỆN VÀ ĐOẠN MẠCH CÓ MÁY THU ĐIỆN Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Viết biểu thức định luật Ôm cho mạch kín, cho đoạn mạch có máy thu điện, biểu thức tính công suất tiêu thụ của máy thu và hiệu suất máy thu điện. Hoạt động 2 (20 phút) : Ôn tập lý thuyết : So sánh các công thức về đoạn mạch có chứa nguồn điện và đoạn mạch có chứa máy thu điện. Nguồn điện Máy thu điện Chiều dòng điện Hiệu điện thế giữa đầu vào và đầu ra UAB = Ir - E (UAB < 0) UAB = Irp + Ep (UAB > 0) Cường độ dòng điện I = I = Công suất P = E.I (Cung cấp điện) P = Ep.I + rp.I2 (Tiêu thụ điện) Hiệu suất H = (UN = UBA) H = Hoạt động 3 (15 phút) : Giải bài tập ví dụ. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Yêu cầu học sinh viết biểu thức xác định hiệu điện thế giữa hai của acquy khi nạp điện và khi phát điện. Hướng dẫn học sinh tính điện trở trong của acquy. Hướng dẫn học sinh tính suất điện động của acquy. Yêu cầu học sinh tính hiệu suất của acquy khi nạp điện. Viết biểu thức xác định hiệu điện thế giữa hai của acquy khi nạp điện và khi phát điện. Tính điện trở trong của acquy. Tính suất điện động của acquy. Tính hiệu suất của acquy khi nạp điện. Khi nạp điện thì acquy là máy thu điện. Hiệu điện thế giữa cực dương và cực âm của acquy là E + Ir. Khi phát điện thì hiệu điện thế đó là : UBA = - UAB = E – Ir. Do đó ta có: a) (E + Ir) – (E – Ir) = DU => r = = 0,3(W) b) Hiệu suất của acquy khi dùng làm nguồn H = => E = = 6(V) Khi nạp điện thì hiệu suất là H’ = = 0,91 Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã hocï. Yêu cầu học sinh về nhà giải các câu hỏi và bài tập từ 1 đến 7 trang 25, 26 sách TCNC. Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 6. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CÓ CẢ NGUỒN ĐIỆN VÀ MÁY THU ĐIỆN Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu cách phân biệt nguồn phát và máy thu trên mạch điện. Hoạt động 2 (20 phút) : Tìm hiểu đoạn mạch và mạch kín có cả nguồn điện và máy thu điện. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Vẽ đoạn mạch điện có cả nguồn điện và máy thu điện. Hướng dẫn học sinh cách phân biệt nguồn và máy thu. Hwớng dẫn học sinh xây dựng biểu thức định luật. Đưa ra trường hợp mạch điện chưa biết chắc chắn chiều dòng điện để từ đó hướng dẫn học sinh xử lí trường hợp đó. Vẽ mạch điện. Hướng dẫn học sinh xây dựng biểu thức định luật. Vẽ hình. Phân biệt nguồn và máy thu. Xây dựng biểu thức định luật. Ghi nhận cách xữ lí tình huống chưa biết chắc chán chiều dòng điện. Vẽ hình. Xây dựng biểu thức định luật. I. Lý thuyết 1. Đoạn mạch có cả nguồn điện và máy thu điện T a có : UAB = UAM + UMN + UNB = - (E – Ir) + IR + (Ep + Irp) I = Nếu chưa biết chiều dòng điện trong đoạn mạch, ta có thể giả thiết dòng điện chạy theo một chiều nào đó rồi áp dụng công thức trên. Nếu kết quả I có giá trị âm thì dòng điện có chiều ngược lại. 2. Mạch kín có cả nguồn điện và máy thu điện Khi nối hai điểm A, B trong đoạn mạch trên lại với nhau thì ta được mạch kín (UAB = 0). Khi đó : I = Hoạt động 3 (15 phút) : Giải bài tập ví dụ. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Vẽ mạch điện. Hướng dẫn học sinh cách giã sử chiều dòng điện để viết biểu thức định luật Ôm để tìm cường độ dòng điện chạy qua các nhánh mạch. C học sinh nhận xét kết quả I1 < 0. Hướng dẫn học sinh cách tính UMN. Vẽ hình. Giã sử chiều dòng điện. Viết biểu thức định luật Ôm. Tính I1. Tính I2. Tính UMN. II. Bài tập ví dụ a) Giả sử dòng điện chạy qua nhánh có E1 và E2 có chiều từ trái qua phải. Như vậy E1 là máy thu còn E2 là nguồn điện. Ta có : I1 = = = - 0,5(A) I1 < 0 chứng tỏ dòng điện qua nhánh trên có chiều ngược lại. E1 là nguồn, E2 là máy thu. Trong nhánh dưới : I2 = = 0,16 (A) b) Hiệu điện thế giữa M và N UMN = VM - VN = VM - VA + VA - VN = - 5,9 V Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã hocï. Yêu cầu học sinh về nhà giải các câu hỏi và bài tập từ 1 đến 10 trang 28, 29, 30. Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 7. BỘ NGUỒN MẮC XUNG ĐỐI Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Vẽ một đoạn mạch điện có cả nguồn và máy thu và một số điện trở rồi viết biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch đó. Hoạt động 2 (15 phút) : Tìm hiểu bộ nguồn mắc xung đối. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Vẽ mạch mắc xung đối. Dẫn dắt để đưa ra cách tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc xung đối. Vẽ hình. Ghi nhận cách tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc xung đối. I. Bộ nguồn mắc xung đối Nếu hai nguồn diện có hai cực cùng dấu nối với nhau thì ta nói hai nguồn đó mắc xung đối. Khi nối hai cực của bộ nguồn này với dụng cụ tiêu thụ điện thì nguồn có suất điện động lớn hơn thành nguồn phát còn nguồn kia trở thành máy thu. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là: Eb = |E1 – E2| ; rb = r1 + r2 Hoạt động 3 (20 phút) : Giải các bài tập ví dụ. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Yêu cầu học sinh viét biểu thức tính cường độ dòng điện trong 2 trường hợp. Hướng dẫn để học sinh tính n. Cho học sinh nhắc lại cách mắc hỗn hợp đối xứng. Hướng dẫn để học sinh lập luận và nêu ra các cách mắc. Yêu cầu học sinh tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. Yêu cầu học sinh tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Yêu cầu học sinh tính cường độ dòng điện chạy trong mach trong 2 cách. Viết biểu thức định luật Ôm cho từng trường hợp. Lập tỉ số I/I’ để tính n. Nêu các cách mắc. Lập luận để đưa ra cách mắc cho hiệu suất lớn nhất. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Tính cường độ dòng điện trong hai cách mắc đó, so sánh và rút ra kết luận. II. Bài tập ví dụ Bài tập 1 a) Ta có : I = ; I’ = => = 1,5 => n = 12 b) Có 6 ước số của 12 nên có 6 cách mắc đối xứng Hiệu suất của bộ nguồn H = cực đại khi rb nhỏ nhất. Mà rb nhỏ nhất khi các nguồn mắc song song nên khi các nguồn mắc song song thì hiệu suất của bộ nguồn là lớn nhất. Bài tập 2 (6 trang 34) a) Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn Eb = 2e + 1e = 3e = 3.2,2 = 6,6(V) rb = + r = 2r = 2.1 = 2(W) Cường độ dòng điện chạy qua R I = = 0,3(A) b) Để cường độ dòng điện qua các nguồn bằng nhau thì có 2 cách mắc là mắc song song và mắc nối tiếp các nguồn với nhau. Trong 2 cách mắc đó thì cách mắc nối tiếp cho dòng qua R lớn hơn. Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã hocï. Yêu cầu học sinh về nhà giải các câu hỏi và bài tập trang 32, 33, 34. Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Chương III : DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG Tiết 8. LUYỆN TẬP GIẢI CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI VÀ DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN Hoạt động 1 (10 phút) : Kiểm tra bài cũ: + Dòng điện trong kim loại: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất dòng điện, nguyên nhân gây ra điện trở. + Dòng điện trong chất điện phân: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất dòng điện, ứng dụng. Hoạt động 2 (10 phút) : Ghép các nội dung cho phù hợp. Câu 13.1: 1 – c; 2 – i; 3 – d; 4 – g; 5 – h; 6 – e; 7 – k; 8 – đ; 9 – b. Câu 14.1: 1 – c; 2 – p; 3 – m; 4 – h; 5 – a; 6 – n; 7 – o; 8 – l; 9 – b; 10 – d; 11 – đ; 12 – e; 13 – k; 14 – i. Hoạt động 3 (25 phút) : Giải các câu hỏi trắc nghiệm. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn B. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn D. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn C. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn B. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn C. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn A. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn D. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn A. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn D. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn B. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn C. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Câu 13.2 : B Câu 13.3 : D Câu 13.4 : C Câu 13.5 : B Câu 13.6 : C Câu 13.7 : A Câu 14.2 : D Câu 14.3 : A Câu 14.4 : D Câu 14.5 : B Câu 14.6 : C RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 9. LUYỆN TẬP GIẢI CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ, TRONG CHÂN KHÔNG VÀ TRONG CHẤT BÁN DẪN Hoạt động 1 (15 phút) : Kiểm tra bài cũ: + Dòng điện trong chất khí: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất dòng điện, sự dẫn điện tự lực. + Dòng điện trong chân không: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất dòng điện, ứng dụng. + Dòng điện trong chất bán dẫn tinh khiết: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất dòng điện. + Bán dẫn có pha tạp chất: Hai loại bán dẫn, tính chất dẫn điện một chiều của lớp p-n, ứng dụng. Hoạt động 2 (30 phút) : Giải các câu hỏi trắc nghiệm. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản Yêu cầu hs trả lời tại sao ch

File đính kèm:

  • doclay diem.doc