Bài soạn Vật lý lớp 10 - Định luật Niu - Tơn

1a\ tổng hợp lực F=F1+F2 + Fn ( Sử dụng quy tắc hình bình hành) và (quy tắc đa giác)

2a\ phép phân tích lực

 Sử dụng quy tắc hình bình hành

1b\ Biều thức của dịnh luật II Niu Tơn; ;

đơn vị là Niu tơn:N 1N=1Kg.1m/s2

2b\ điều kiện cân bằng của chất điểm:

Ở trạng thái cân bằng thì a=0 mà

hợp lực của các lực tác dụng lên vật =0

3b\ trọng lực và trọng lượng, khối lượng

Kí hiệu là: (trọng lượng tỉ lệ thuật với khối lượng)

 m=1Kg

4b biểu thức định luật III Niu Tơn

 hay

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Vật lý lớp 10 - Định luật Niu - Tơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A\ ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN 1a\ tổng hợp lực F=F1+F2 + Fn ( Sử dụng quy tắc hình bình hành) và (quy tắc đa giác) 2a\ phép phân tích lực Sử dụng quy tắc hình bình hành 1b\ Biều thức của dịnh luật II Niu Tơn; ; đơn vị là Niu tơn:N 1N=1Kg.1m/s2 2b\ điều kiện cân bằng của chất điểm: Ở trạng thái cân bằng thì a=0 mà hợp lực của các lực tác dụng lên vật =0 3b\ trọng lực và trọng lượng, khối lượng Kí hiệu là: (trọng lượng tỉ lệ thuật với khối lượng) m=1Kg 4b biểu thức định luật III Niu Tơn hay B\ LỰC HẤP DẪN 1\ Ta có biểu thức: ( trong đó m1và m2 là khối lượng của vật, r là khoảng cách giữa chúng, G là hằng số hấp dẫn) G = 6,67.10-11 (N.m2/kg2) 2\ biểu thức của gia tốc rơi tự do= biểu thức gia tốc của trọng lực:: 3\ biểu thức trọng lực: C\ LỰC ĐÀN HỒI 1\ định luật Hooke: độ lớn T\LỰC MA SÁT 1\ lực ma sát nghỉ: 2\ lực ma sát trượt: D\ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM I\Chuyển động ném xiên: a\ phương trình chuyển động: b\ phương trình quỹ đạo: c\ tầm bay cao=độ cao đỉnh S= độ cao cực đại: d\ tầm ném=tầm bay xa: ta có:; e\ vận tốc tại độ cao h: II\ chuyển động của vật ném ngang a\ phương trình chuyển động: b\ phương trình quỹ đạo: c\Vận tốc: ; ; ; * khi cham đất: y=h; ; E\ HỆ QUY CHIẾU CÓ GIA TỐC VÀ LỰC QUÁN TÍNH, LỰC HƯỚNG TÂM VÀ LỰC QUÁN TÍNH LI TÂM HIỆN TƯỢNG TĂNG, GIẢM, MẤT TRỌNG LƯỢNG 1\ lực quán tính : 2\lực hướng tâm:; 3\ lực quán tính li tâm:; 4\hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượngP’=P - Fqt=m(g-a); ; F\ CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ VẬT 1\ lực căng của sợi dây: 2\ gia tốc của hệ vật:

File đính kèm:

  • doccong thuc li2.doc