Bài soạn Vật lý lớp 10 - Tiết 7: Sự rơi tự do của vật

I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- 1-Kiến thức:

 +Trình bày, nêu ví dụ và phân tích được khái niệm về sự rơi tự do.

 + Phát biểu được định luật rơi tự do.

 + Nêu được những đặc điểm của sự rơi tự do.

- 2- Kỹ năng :

 + Giải được một số dạng bài tập đơn giản về sự rơi tự do.

 + Đưa ra được những ý kiến nhận xét về hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sơ bộ về sự rơi tự do.

- 3-Thái độ, tình cảm:

 +Với óc quan sát tinh tế con người đã phát hiện được những quy luật của tự nhiên mà thoạt nhìn có vẻ như phi lý. Chẳng hạn viên bi chì và chiếc lông chim rơi nhanh như nhau nếu như không có sức cản của không khí

II / CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Vật lý lớp 10 - Tiết 7: Sự rơi tự do của vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 12 /09 Tiết: 07 I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức: +Trình bày, nêu ví dụ và phân tích được khái niệm về sự rơi tự do. + Phát biểu được định luật rơi tự do. + Nêu được những đặc điểm của sự rơi tự do. - 2- Kỹ năng : + Giải được một số dạng bài tập đơn giản về sự rơi tự do. + Đưa ra được những ý kiến nhận xét về hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sơ bộ về sự rơi tự do. 3-Thái độ, tình cảm: +Với óc quan sát tinh tế con người đã phát hiện được những quy luật của tự nhiên mà thoạt nhìn có vẻ như phi lý. Chẳng hạn viên bi chì và chiếc lông chim rơi nhanh như nhau nếu như không có sức cản của không khí II / CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - 1- Chuẩn bị của thầy: -Chuẩn bị một sợi dây dọi và một vòng kim loại có thể lồng vào sợi dây dọi để làm thí nghiệm về phương và chiều của chuyển động rơi tự do. -Vẽ lại ảnh hoạt nghiệm trên giấy khổ to theo đúng tỉ lệ và đo trước tỉ lệ xích của hình vẽ đó. - 2- Chuẩn bị của trò: Học thuộc bài cũ , chuẩn bị bài ở nhà trước. III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1-Ổn định tổ chức: kiểm tra sỉ số Hoạt động 1: Tìm hiểu các đặc điểm của chuyển động rơi tự do. Thời lượng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức cơ bản 20 phút - Yêu cầu học sinh xem sách giáo khoa. +Chuyển động rơi tự do có phương như thế nào? Có thể làm thí nghiệm nào để chứng minh? -Hướng dẫn: Xác định phương thẳng đứng bằng dây dọi. +Chiều của chuyển động rơi tự do như thế nào? +Chuyển động rơi tự do thuộc loại chuyển động nào?Làm thế nào để nhận biết? - Giới thiệu phương pháp chụp ảnh hoạt nghiệm. -Gợi ý nhận biết chuyển động thẳng nhanh dần đều. ( a = hằng số ,hiệu quãng đường đi được giữa hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau liên tiếp là một hằng số hoặc có thể nâng dần mặt phẳng nghiêng đến 900 thì chuển động của vật thành rơi tự do Fms=0) -Nhận xét về các đặc điểm của chuyển động rơi tự do. -Phương thẳng đứng.Tìm phương án xác định phương.Đi đến kết luận a. - Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới. - Làm việc nhóm trên ảnh hoạt nghiệm để rút ra tính chất của chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều. ( l2 - l1 = l3 - l2 = l4 - l3 = ..) II- NGHIÊN CỨU SỰ RƠI TỰ DO CỦA CÁC VẬT: 1. Những đặc điểm của sự rơi tự do: a. Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng. b- Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới. c. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều. Hoạt động 2: Xây dựng các công thức của chuyển động rơi tự do. Thời lượng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức cơ bản 10 phút +Vì chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều vậy dựa vào công thức tính vận tốc của chuyển động nhanh dần đều tìm ra công thức tính vận tốc rơi tự do khi vận tốc thả ban đầu bằng không? Lấy gia tốc g. +Vậy quãng đường đi được trong chuyển động rơi tự do được tính theo công thức nào? +Công thức vận tốc: v = v0 + at =gt +Công thức : d. Công thức vận tốc: Nếu v0 =0 và g là gia tốc rơi tự do thì: V = gt e. Công thức tính quãng đường đi được của sự rơi tự do: * Chú ý: Chọn trục tọa độ OH thẳng đứng , gốc tại vị trí rơi , chiều dương từ trên xuống , Hoạt động 3: vận dụng các công thức của chuyển động rơi tự do. Thời lượng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức cơ bản 13 phút -Các em hãy giải bài tập: 7,8,9 sách giáo khoa? - Hướng dẫn áp dụng công thức: -Bài 7: D.Trường hợp mẩu phấn, -Bài 8: D.Chuyển động của một hòn sỏi được thả rơi xuống. -Bài 9: Đáp án B - Hoạt động 4: Giao nhiệm vụ về nhà. Thời lượng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức cơ bản 2 phút -Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. -Ghi những chuẩn bị cho bài sau. Về nhà trả lời các câu hỏi 4,5,6 và giải các bài tập 10,11,12 trong SGK. -Oân lại khái niệm vân tốc, gia tốc ở bài 3.

File đính kèm:

  • docGiao an VL10CBChuong1.doc