Bài tập Hóa học Lớp 11 - Chuyên đề: Ankan

(Bản scan)

Dạng 1: Viết đồng phân, đọc tên:

Bài 1:. SÔ đồng phân ứng với các công thức C5H12, CeHi4, C7H16. Gọi tên các đồng phân đó.

Bài 2: . Tên gọi của chất có cấu tạo: CH3-CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3 ?

Dạng 2: Từ tên gọi xác định công thức càu tạo

Bài 1:. Viết CTCT các chất có tên goi sau :

4-etyl-3,3-đimetylhextan

1- brom-2-clo-3-metylpentan

1.2- điclo- 1-metylxiclohexan

2- metylbutan

2,2,3-trimetylpentan

2.2- điclo-3-etylpentan

Dạng 3 : Hoàn thành phương trình hóa học

Bài 1 : Đốt cháy hoàn toàn một thê tích ankan mạch thẳng A thu được 4 thể tích CO2 đo cùng điều kiện.

a. Viết công thức câu tạo của A.

b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra kill:

- Cho A tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1.

- Tách một phân tử hydro kliỏi A.

- Phản ứng đốt cháy của A

Bài 2 : Viết phản ứng và gọi tên phản ứng của isobutan Ưong các trường hợp sau:

a. Lấy lmol isobutan cho tác dụng với 1 mol CỈ2 chiêu sáng.

b. Lấy 1 mol isobutan đun nóngvới 1 mol Br2.

c. Nung nóng isobutan với xúc tác Cr2Ơ3 tạo isobutilen

d. Đốt isobutan trong không khí.

 

pdf9 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 06/07/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Hóa học Lớp 11 - Chuyên đề: Ankan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_hoa_hoc_lop_11_chuyen_de_ankan.pdf