Bài tập môn Vật lý 10 (nâng cao) - Chương VIII: Cơ sở của nhiệt động lực học

 Bài1

 Một quảbóng khối lượng 100gam rơi từ độ cao 1,5m xuống đất và nẩy lênđến độ cao 1,2m.cho g=10m/s độ tăng nội năng của bóng và đất là:

 A.0,3 J B.3,0 J C.30 J D.một giá trị khác

 Bài 2

 Một mảnh thép rơi từ độ cao 500m xuống đất ,ngay trước khi chạm đất vận tốc của nó đạt 50m/s.coi toàn bộ công cản của không khí dùng để làm nóng thép .nhiệt độ mà mảnh thép đã nóng thêm là

 A. 0,815 K B.8,15 K C.81,5 D.một giá trị khác

 Bài 3

 Một viên đạn chì có khối lượng m đang bay với vận tốc V thì va chạm với vật cản cứng và bị nóng chảy hoàn toàn .biết 80% động năng của đạn ngay trước khi va chạm chuyển thành nội năng làm nóng đạn,nhiệt độ của viên đạn ngay trước khi va chạm là 127 C,nhiệt độ nóng chảy của chì là 327 C nhiệt dung riêng của chì c=130J/kg .độ ,nhiệt nóng chảy của chì =25kJ/kg .

 Giá trị nhỏ nhất của V là

 A.735m/s B.537m/s C.357m/s D. 375m/s

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1480 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập môn Vật lý 10 (nâng cao) - Chương VIII: Cơ sở của nhiệt động lực học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cơ sở của nhiệt động lực học Bài1 Một quảbóng khối lượng 100gam rơi từ độ cao 1,5m xuống đất và nẩy lênđến độ cao 1,2m.cho g=10m/s độ tăng nội năng của bóng và đất là: A.0,3 J B.3,0 J C.30 J D.một giá trị khác Bài 2 Một mảnh thép rơi từ độ cao 500m xuống đất ,ngay trước khi chạm đất vận tốc của nó đạt 50m/s.coi toàn bộ công cản của không khí dùng để làm nóng thép .nhiệt độ mà mảnh thép đã nóng thêm là A. 0,815 K B.8,15 K C.81,5 D.một giá trị khác Bài 3 Một viên đạn chì có khối lượng m đang bay với vận tốc V thì va chạm với vật cản cứng và bị nóng chảy hoàn toàn .biết 80% động năng của đạn ngay trước khi va chạm chuyển thành nội năng làm nóng đạn,nhiệt độ của viên đạn ngay trước khi va chạm là 127 C,nhiệt độ nóng chảy của chì là 327 C nhiệt dung riêng của chì c=130J/kg .độ ,nhiệt nóng chảy của chì =25kJ/kg . Giá trị nhỏ nhất của V là A.735m/s B.537m/s C.357m/s D. 375m/s Bài 4 Một viên đạn có khối lượng m=50g,làm bằng chất có nhiệt dung riêng c=0,12kJ/kg.độ,bay với vận tốc V=100m/s.sau khi xuyên qua một tấm thépvận tốc của nó còn20m/s 1) lượng nội năng tăng thêmcủa đạn và thép là A .180 J B.200 J C.240J D.280 J 2) nếu 0,6 lượng tăng nội năng trênbiến thành nhiệt làm nóng đạnthì độ tăng nhiệt độ của đan là A.24 C B.48 C C.28 C D.58C Bài 5 Một khối khí CO có khối lượng m=200g chứa trong một xi lanh - pít tông,pít tông có thể di chuyển trong xi lanh theo phương thẳng đứng .đun nóng cho nhiệt độ của khí tăng từ 20 Cđến 108 C.công do khối khí thực hiện là : A.33,24 J B.332,4 J C.3324J D.mọt giá trị khác Bài 6 Một khối khí có áp suất p=1atm,thể tích V=10lít đựơc làm giãn nở đẳng ápsao cho thể tích tăng hai lần.công do khối khí thực hiện là A.981J B.98,1 J C.9,81J D.một giá trị khác Bài 7 Một khối khí có áp suất 1atm,thể tích 12 lít và nhiệt độ 27 C,được nung nóng đẳng áp đến 77 C.công của khí thực hiện là A.22,0 J B. 202J C.220 J D.một giá trị khác Bài 8 một khối khí có thể tích 70m3 nhiệt độ 100 c đun nóng cho khối khí đó giãn nở đẳng áp ở 100kPa đến nhiệt độ 260 C Công mà khối khí đó thực hiện là: A.396 kJ B.39,6kJ C.3,96kJ D.0,396kJ

File đính kèm:

  • docCo so NDLH.doc