Đề 3 thi trắc nghiệm môn vật lí 10 – ban cơ bản thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Một cái bơm chứa 100cm3 không khí ở nhiệt độ 270C và áp suất là 105Pa. Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 23cm3 và nhiệt độ tăng lên tới 390C.

A. 5,5 . 105Pa B. 5,2 . 105Pa C. 5 . 104Pa D. 5 . 105Pa

Câu 2: Một vật được ném ngang ở độ cao h = 80m so với mặt đất với vận tốc ban đầu v0 = 20m/s, lấy g = 10m/s2.

Xác định tầm bay xa của vật đó là:

A. 70m B. 60m C. 90m D. 80m

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 904 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 3 thi trắc nghiệm môn vật lí 10 – ban cơ bản thời gian làm bài: 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường THPT Phú Xuyên B ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật lí 10 – Ban Cơ bản Thời gian làm bài: 45 phút; (9 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh:.................................................................................. Số báo danh:...................................Lớp:............................................ Mã đề thi 493 Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Đáp án PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Câu 1: Một cái bơm chứa 100cm3 không khí ở nhiệt độ 270C và áp suất là 105Pa. Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 23cm3 và nhiệt độ tăng lên tới 390C. A. 5,5 . 105Pa B. 5,2 . 105Pa C. 5 . 104Pa D. 5 . 105Pa Câu 2: Một vật được ném ngang ở độ cao h = 80m so với mặt đất với vận tốc ban đầu v0 = 20m/s, lấy g = 10m/s2. Xác định tầm bay xa của vật đó là: A. 70m B. 60m C. 90m D. 80m Câu 3: Một vật có khối lượng 1kg ở trên mặt đất có trọng lượng 10(N). Khi vật chuyển động tới một điểm cách tâm trái đất là 2R (R = 6400Km là bán kính trái đất) thì nó có trọng lượng là bao nhiêu ? A. 2,5 (N) B. 1 (N) C. 10 (N) D. 3 (N) Câu 4: Động năng của một vật tăng khi nào ? A. Vận tốc của vật v>0. B. Gia tốc của vật tăng. C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương. D. Gia tốc a>0. Câu 5: Điều gì xẩy ra với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên. A. Không biết được. B. Không thay đổi. C. Tăng lên. D. Giảm đi. Câu 6: Một vật có khối lượng 1kg có thế năng là 1J đối với mặt đất lấy g = 9,8m/s2 khi đó vật ở độ cao là bao nhiêu. A. 0,102 m B. 1 m C. 32 m D. 9,8 m Câu 7: Đặc điểm và tính chất nào sau đây KHÔNG liên quan đến chất rắn kết tinh. A. Có dạng hình học xác định. B. Có nhiệt độ nóng chảy xác định. C. Có cấu trúc tinh thể. D. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định. Câu 8: Ở nhiệt đô 150C thanh ray đường sắt dài 12,5m. Hỏi khe hở giữa hai thanh ray phải là bao nhiêu để thanh ray không bị cong khi nhiệt độ tăng đến 500C. Biết a = 11.10-6k-1. A. 5,5 mm B. 4,8 mm C. 4,5 mm D. 5 mm Câu 9: Cơ năng là một đại lượng ? (Chọn đáp án đúng). A. Luôn luôn dương. B. Luôn luôn khác 0. C. Có thể dương, hoặc âm, hoặc bằng 0. D. Luôn luôn dương hoặc bằng 0. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1: Một ô tô có khối lượng 3,6 tấn bắt đầu chuyển động trên đường nằm ngang với một lực FK. Sau 20 giây vận tốc của xe là 12m/s. Biết lực ma sát của xe với mặt đường có độ lớn 0,25FK lấy g=10m/s2. Xác định lực kéo và lực ma sát của mặt đường tác dụng lên xe. Câu 2: Một viên đạn có khối lượng m = 1kg đang chuyển động với vận tốc 100m/s đến cắm vào xe trở cát chạy cùng chiều với vận tốc 1m/s có khối lượng 1000kg. 1, Tính vận tốc của xe và đạn sau khi va chạm. 2, Tính nhiệt lượng tỏa ra. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • doc01_493.doc