Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ Khối 7 - Trường THCS Quách Phẩm

Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ cái a,b,c hặc d đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.(1 đ)

 1. Phân bón chia ra làm 3 loại:

 a. Phân xanh ,phân đạm,phân vi lượng. b. Phân đạm ,phân lân ,phân kali.

 c. Phân hữu cơ,phân hóa học,phân vi sinh d. phân chuồng ,phân hóa học,phân xanh.

 2. Muốn phòng trừ sâu, bệnh hại đạt hiệu quả cao cần áp dụng:

a. Biện pháp hóa học.

b. Phối hợp biện pháp kiểm dịch thực vật và canh tác.

c. Biện pháp thủ công.

d. Tổng hợp và vân dụng thích hợp các biện pháp

Câu 2: Hãy chọn các từ hoặc cụm từ: (công cụ, cải tạo đất, cơ giới, bằng phẳng) để điền vào chổ ( ) trong các câu sau:(1đ)

- Công việc làm đất được tiến hành bằng các . Thủ công và

- Làm đất có tác dụng làm cho đất tơi xốp, ., diệt cỏ dại, mầm mống sâu, bệnh và .

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ Khối 7 - Trường THCS Quách Phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Quách Phẩm Họ và tên :.. Lớp: 7A Ngày tháng .năm 2009 KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Công Nghệ – 7 Điểm Lời nhận xét của giáo viên : Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ cái a,b,c hặc d đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.(1 đ) 1. Phân bón chia ra làm 3 loại: a. Phân xanh ,phân đạm,phân vi lượng. b. Phân đạm ,phân lân ,phân kali. c. Phân hữu cơ,phân hóa học,phân vi sinh d. phân chuồng ,phân hóa học,phân xanh. 2. Muốn phòng trừ sâu, bệnh hại đạt hiệu quả cao cần áp dụng: a. Biện pháp hóa học. b. Phối hợp biện pháp kiểm dịch thực vật và canh tác. c. Biện pháp thủ công. d. Tổng hợp và vân dụng thích hợp các biện pháp Câu 2: Hãy chọn các từ hoặc cụm từ: (công cụ, cải tạo đất, cơ giới, bằng phẳng) để điền vào chổ () trong các câu sau:(1đ) - Công việc làm đất được tiến hành bằng các . Thủ công và - Làm đất có tác dụng làm cho đất tơi xốp, ., diệt cỏ dại, mầm mống sâu, bệnh và .. Câu 3: Hãy sắp xếp các mục đích (Cột B) tương ứng với các biện pháp cải tạo đất (Cột A) rồi ghi vào cột trả lời sao cho thích hợp: (1 đ) Các biện pháp cải tạo đất (Cột A) (Cột B) Mục đích Trả lời 1. Cày sâu, bừa kĩ bón phân hữu cơ a. Bổ sung chất dinh dưỡng cho đất 1 + 2. Làm ruộng bậc thang b. Tháo chua, rữa mặn 2 + 3. Trồng xen cây nông nghiệp với các băng cây phân xanh c. Tăng bề dày lớp đất canh tác 3 + 4. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục thay nước thường xuyên d. Tăng độ che phủ cho đất, hạn chế xói mòn, rữa trôi 4 + e. Chống xói mòn, rữa trôi Câu 4: Đất trồng gồm có mấy thành phần ? Kể tên các thành phần đó ? (1 đ) Câu 5: Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng ?Hãy cho biết đặc điểm của phương pháp chọn lọc và phương pháp lai (2,5 đ) Câu 6: Phân bón là gì ?Phân bón được chia ra làm mấy nhóm chính đó là những nhóm nào và nêu tác dụng của từng loại phân bón (1,5 đ) Câu 7:Nêu ưu và nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng hạt và trồng bằng cây con?(2 đ)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_cong_nghe_khoi_7_truong_thcs_quach_pham.doc
Giáo án liên quan