Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ Khối 8 - Trường THCS Tam Thanh (Có đáp án)

Câu 1.Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ:

A. Trước tới. C. Phải sang.

B. Trên xuống. D. Trái sang.

Câu 2. Hình chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật?

A. 10. C. 6.

B. 8. D. 4.

Câu 3. Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu gì?

A. Mặt phẳng chiếu đứng B. Mặt phẳng chiếu bằng

C. Mặt phẳng chiếu cạnh D. Mặt phẳng chính diện.

Câu 4. Bản vẽ chi tiết bao gồm những nội dung gì?

A. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên.

B. Hình biểu diễn, khung tên, yêu cầu kĩ thuật.

C. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, bảng kê.

D. Hình biểu diễn, khung tên, kích thước, các bộ phận

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/07/2022 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ Khối 8 - Trường THCS Tam Thanh (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT HỌ VÀ TÊN: MÔN: CÔNG NGHỆ 8 LỚP: TUẦN: 8 ; TIẾT: 16 THỜI GIAN: 45 PHÚT Điểm Lời phê Đề 1: A. Trắc nghiệm: (4 diểm) I. Khoanh tròn ý đúng nhất trong mỗi câu sau: (2 điểm) Câu 1.Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ: A. Trước tới. C. Phải sang. B. Trên xuống. D. Trái sang. Câu 2. Hình chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật? A. 10. C. 6. B. 8. D. 4. Câu 3. Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu gì? A. Mặt phẳng chiếu đứng B. Mặt phẳng chiếu bằng C. Mặt phẳng chiếu cạnh D. Mặt phẳng chính diện. Câu 4. Bản vẽ chi tiết bao gồm những nội dung gì? A. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên. B. Hình biểu diễn, khung tên, yêu cầu kĩ thuật. C. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, bảng kê. D. Hình biểu diễn, khung tên, kích thước, các bộ phận II. Đánh dấu x vào cuối mỗi câu đúng hoặc sai: (1 điểm) Đúng Sai 1. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở trước mặt phẳng cắt. 2. Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của lỗ. 3. Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng. 4. Phép chiếu song song dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc. III. Điền những từ thích hợp vào chố trống sao cho phù hợp.(1điểm) - Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren được vẽ bằng nét .. - Đường chân ren được vẽ bằng nét.. - Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng.để biểu diễn hình dạng.của vật thể B. Tự luận: (6 điểm) Câu 1. Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? (2 điểm) Câu 2. Hình trụ, hình nón, hình cầu được tạo thành như thế nào? (3 điểm) Câu 3. Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì? (1 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ 1 A.Trắc nghiệm: (4 điểm) I. 1.D (0.5 điểm) 2.C (0.5 điểm) 3.B(0.5 điểm) 4.A(0.5 điểm) II. 1. "S (0.25 điểm) 2. "Đ (0.25 điểm) 3. "Đ (0.25 điểm) 4. "S(0.25 điểm) III - ..liền đậm (0.25 điểm). .. - liền mảnh (0.25 điểm). - .hình cắt (0.25 điểm).bên trong (0.25 điểm).. B. Tự luận: (6 điểm) Câu 1: (2 điểm) - Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ. (1.5 điểm) - Có hai loại bản vẽ kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng: Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng. (0.5 điểm) Câu 2: (3 điểm) a. Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ. (1 điểm) b. Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình nón. (1 điểm) c. Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu. (1 điểm) Câu 3: (1 điểm) - Hình chiếu đứng có hình dạng là hình chữ nhật. (0.5 điểm) - Hình chiếu cạnh có hình dạng là hình tròn. (0.5 điểm) TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT HỌ VÀ TÊN: MÔN: CÔNG NGHỆ 8 LỚP: TUẦN: 8 ; TIẾT: 16 THỜI GIAN: 45 PHÚT Điểm Lời phê Đề 2: A. Trắc nghiệm: (4 diểm) I. Khoanh tròn ý đúng nhất trong mỗi câu sau: (2 điểm) Câu 1.Hình chiếu đứng có hướng chiếu: A. Từ trước tới. D. Từ trái sang. B. Từ trên xuống. C. Từ phải sang. Câu 2. Bản vẽ lắp bao gồm những nội dung gì? A. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên. B. Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên. C. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên. D. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, các bộ phận. Câu 3. Ren ngoài được hình thành ở mặt nào của chi tiết? A. Mặt trong. C. Mặt ngoài. B. Mặt trên. D. Mặt dưới. Câu 4. Có hai loại bản vẽ kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng là? A. Bản vẽ cơ khí, bản vẽ quân sự B. Bản vẽ xây dựng, bản vẽ giao thông C. Bản vẽ nông nghiệp, bản vẽ điện lực D. Bản vẽ cơ khí, bản vẽ xây dựng. II. Đánh dấu x vào cuối mỗi câu đúng hoặc sai: (1 điểm) Đúng Sai 1. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở trước mặt phẳng cắt. 2. Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của lỗ. 3. Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng. 4. Phép chiếu song song dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc. III. Điền những từ thích hợp vào chố trống sao cho phù hợp.(1điểm) Để biểu diễn một cách rõ ràng các bộ phận .bị che khuất củatrên bản vẽ...thường dùng phương pháp. B. Tự luận: (6 điểm) Câu 1. Thế nào là hình lăng trụ đều, hình chóp đều? (2 điểm) Câu 2. Hình trụ, hình nón, hình cầu được tạo thành như thế nào? (3 điểm) Câu 3. Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì? (1 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ 2 A.Trắc nghiệm: (4 điểm) I. 1.A (0.5 điểm) 2.B (0.5 điểm) 3.C(0.5 điểm) 4.D(0.5 điểm) II. 1. "S (0.25 điểm) 2. "Đ (0.25 điểm) 3. "Đ (0.25 điểm) 4. "S(0.25 điểm) III - bên trong (0.25 điểm). .vật thể (0.25 điểm)..kĩ thuật(0.25 điểm)hình cắt (0.25 điểm) B. Tự luận: (6 điểm) Câu 1: (2 điểm) - Hình lăng trụ đều được bao bởi hai mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau. (1 điểm) - Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh. (1 điểm) Câu 2: (3 điểm) a. Khi quay một hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ. (1 điểm) b. Khi quay một hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình nón. (1 điểm) c. Khi quay một nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu. (1 điểm) Câu 3: (1 điểm) - Hình chiếu đứng có hình dạng là hình tam giác đều. (0.5 điểm) - Hình chiếu cạnh có hình dạng là hình tròn. (0.5 điểm)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_cong_nghe_khoi_8_truong_thcs_tam_thanh_co.doc